Print icon

Bespaartips

Niet iedereen betaalt hetzelfde voor zijn aansprakelijkheidsverzekering. De hoogte van je premie hangt af van een aantal zaken waar je deels zelf invloed op hebt. Wanneer je slim handelt voordat je een aansprakelijkheidsverzekering afsluit kan je daarom van een zo laag mogelijke premie profiteren. In dit artikel lees je hoe je kan besparen op je studenten aansprakelijkheidsverzekering.

Met je ouders verzekeren

Er bestaan speciale aansprakelijkheidsverzekeringen voor gezinnnen. Het hele gezin is dan op een polis gedekt. Wanneer jouw ouders deze aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten is de kans groot dat jij al verzekerd bent voor aansprakelijkheid.

Om meeverzekerd te zijn op de verzekering van je ouders moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je bent student
  • Je bent thuiswonend of uitwonend
  • Je bent ongehuwd

Wanneer dit jouw situatie is hoef je dus helemaal geen eigen aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Met je vriend(in) verzekeren

Woon je samen met je vriend of vriendin? Het is dan een stuk voordeliger om samen een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Voor twee losse verzekeringen betaal je namelijk meer premie dan voor een gezamelijke. Zeg een van de twee verzekeringen op en laat de andere naam op de tweede verzekering bijschrijven of sluit samen een nieuwe verzekering af.

Bekijk je verzekering ieder jaar opnieuw

De voorwaarden en premies kunnen ieder jaar veranderen. Het kan daarom zo zijn dat de verzekeraar die het ene jaar de beste en goedkoopste optie is, het volgende jaar niet meer zo voordelig is. Het is daarom verstandig om ieder jaar opnieuw de verzekeraars te vergelijken. Ook wij vergelijken ieder jaar alle verzekeraars en stellen op basis daarvan een nieuwe Top 5 samen. Bekijk nu de Top 5 aansprakelijkheidsverzekeringen.

Het verzekerde bedrag laag houden

Je kan vaak kiezen uit verschillende bedragen die maximaal kunnen worden uitgekeerd in het geval dat je schade bij iemand anders veroorzaakt. De te verzekeren bedragen waar je uit kan kiezen verschillen per verzekeraar maar zijn meestal:

  • 500.000 euro
  • 1.000.000 euro
  • 2.000.000 euro

De hoogte van het te verzekeren bedrag heeft invloed op de hoogte van je premie. Heb je niet veel te besteden? Sluit dan een aansprakelijkheidsverzekering af met een verzekerd bedrag van 500.000 euro. Je betaalt dan minder premie.

Je eigen risico verhogen

Het eigen risico is een bepaald bedrag dat je zelf moet betalen wanneer je schade aan derden veroorzaakt. Een aantal verzekeraars heeft geen eigen risico op het bedrag dat zal worden uitgekeerd als je schade bij derden veroorzaakt, terwijl andere verzekeraars wel een eigen risico hanteren. Sommige aansprakelijkheidsverzekeraars bieden ook nog de optie van een vrijwillig eigen risico. De hoogte van het eigen risico heeft invloed op de premie die je moet betalen. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager de premie die je moet betalen.

De betalingstermijn aanpassen

Je kan kiezen uit verschillende termijnen waarin je de premie voor studenten aansprakelijkheidsverzekering gaat betalen. De verschillende termijnen zijn:

  • Per maand
  • Per kwartaal
  • Per jaar

De betalingstermijn kan invloed hebben op de hoogte van de premie die je in totaal betaalt. Sommige verzekeraars bieden een korting op het totale bedrag wanneer je de premie voor een jaar vooruitbetaalt.