Print icon

Basispakket zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel is op basis van de Zorgverzekeringswet opgedeeld in twee verschillende onderdelen: het basispakket en de aanvullende verzekeringen. Belangrijk om te weten:

  • Het afsluiten van een basiszorgverzekering, in tegenstelling tot de aanvullende verzekeringen, is voor iedereen in Nederland van 18 jaar of ouder verplicht.
  • Een verzekeraar mag jou niet weigeren voor het basispakket van de studenten zorgverzekering.
  • De inhoud van het basispakket wordt jaarlijks door de Nederlandse overheid vastgesteld en is bij alle zorgverzekeraars hetzelfde.
  • Voor zorg die niet voor vergoeding in aanmerking komt vanuit het basispakket kan je een aanvullende verzekering afsluiten.

Op deze pagina vind je uitgebreide informatie over het basispakket van de zorgverzekering. Deze informatie bestaat onder meer uit een uitgebreide beschrijving van de dekking van het basispakket.

Top 5 Studenten Zorgverzekeringen

Dekking basispakket zorgverzekering 2022

Onder het basispakket van je zorgverzekering vallen een groot aantal zaken. Hieronder vind je een complete beschrijving van alle vormen van zorg die worden gedekt binnen het basispakket van je zorgverzekering. Bekijk hier de complete lijst van vergoedingen in het basispakket.

Gecontracteerde zorgverleners

Een groot deel van de Nederlandse zorgverzekeraars maakt afspraken met diverse zorgverleners over de kwaliteit van zorg en prijzen. Op deze wijze waarborgt de verzekeraar dat de zorgverleners volgens de gestelde kwaliteitseisen werken, kan zorg onder gunstige omstandigheden worden aangeboden en krijg je het volledige bedrag vergoed.

Indien je toch kiest voor een zorgverlener waar geen afspraken mee zijn gemaakt, krijg je in de regel een lagere vergoeding. In bepaalde gevallen krijg je soms zelfs helemaal geen vergoeding. In hoeverre je vrije zorgkeuze hebt uit zorgverleners is afhankelijk van onder meer de gekozen polisvorm. Verzekeringspolissen met beperkte zorgkeuze worden budgetpolis of naturapolis genoemd. Polissen met volledige vrije zorgkeuze worden restitutiepolis genoemd. Of je vrije zorgkeuze hebt en om te checken hoe hoog de vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners precies uitvalt, kan je bekijken in de polisvoorwaarden van de zorgverzekering die je hebt afgesloten.

Zorgkeuze

Het basispakket van de verzekering is bij iedere zorgverzekeraar hetzelfde. Desondanks wordt het basispakket echter wel in verschillende polisvormen aangeboden: onderscheid wordt gemaakt tussen een budget-, natura-, restitutie- of gecombineerde polis. Het grootste verschil tussen deze polisvormen is de keuzevrijheid uit zorgverleners, betalingswijze van de zorgrekeningen en de uiteenlopende verschuldigde maandelijkse premies. Lees meer over de verschillende polissoorten in ons artikel over de zorgkeuze.

Eigen risico

Bepaalde zaken die worden vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering vallen onder het zogenaamde ‘eigen risico’. Wat is dat precies? Het eigen risico kan worden omschreven als een deel van je totale zorgkosten die eenmalig voor eigen rekening komen. Er zijn twee vormen eigen risico: het verplichte eigen risico en het vrijwillig eigen risico. Jaarlijks wordt het eigen risico van overheidswege vastgesteld: in 2022 is het verplicht eigen risico €385,-.

Het vrijwillig eigen risico kan bovenop het verplicht eigen risico worden gekozen: je kan tot maximaal €500,- meer eigen risico lopen tegen een lagere maandelijkse zorgpremie. Meer weten over het eigen risico? Lees er meer over in ons artikel over het eigen risico.

Eigen bijdrage

Er zijn specifieke zorgvormen waar je een eigen bijdrage voor dient te betalen. Een aantal voorbeelden zijn ziekenvervoer, sommige geneesmiddelen, kraamzorg of hulpmiddelen. Anders dan het eigen risico, betaal je de eigen bijdrage bij iedere zorgafname. Lees er meer over in ons artikel over de eigen bijdrage.

Collectiviteitskorting

Een collectieve studenten zorgverzekering is een verzekering die door een groep studenten wordt afgesloten. De hele groep sluit dus dezelfde zorgverzekering af. Als gevolg van het collectief afsluiten van de zorgverzekering bieden zorgverzekeraars deze groep dan een korting van maximaal 5% op de basisverzekering. Er zijn een aantal collectieven waar je je als student bij kunt aansluiten, bijvoorbeeld universiteiten en belangenorganisaties. Lees hier meer over collectieve kortingen op je zorgverzekering.

Veranderingen in de zorg 2022

In 2022 gaat er wederom het een en ander veranderen in de zorg. De inhoud van het basispakket is onder meer op bepaalde punten uitgebreid, het eigen risico blijft gelijk en de zorgpremies zijn gestegen. Op de pagina veranderingen zorgverzekering 2022 lees je alle ontwikkelingen omtrent de veranderingen van je zorgverzekering en het zorgstelsel.

Top 5 Studenten Zorgverzekeringen

Gerelateerde artikelen: