Print icon

Eigen bijdrage

Voor bepaalde specifieke vormen van zorg uit de basisverzekering dien je een eigen bijdrage te betalen. Dat betekent dat een deel van deze zorgkosten voor eigen rekening komt. Op deze pagina lees je meer over de specifieke zorgvormen waar een eigen bijdrage voor geldt en hoe de betaling van de eigen bijdrage in zijn werk gaat.

Wanneer dien ik een eigen bijdrage te betalen?

De eigen bijdrage wordt in rekening gebracht door je zorgverzekeraar op het moment dat je gebruikmaakt van zorg waar een eigen bijdrage voor geldt. Deze eigen bijdrage dient overigens niet te worden verward met het eigen risico. Naast de eigen bijdrage zul je vaak ook nog eigen risico moeten betalen over de verleende zorg. Voor bepaalde zorgvormen uit het basispakket geldt een eigen risico. Jaarlijks wordt de hoogte van het eigen risico vastgesteld door de Nederlandse overheid. In 2022 is het eigen risico €385,-. Dit bedrag dient eenmalig te worden betaald alvorens je de zorgkosten volledig vergoed krijgt.

Lees hier meer over het verschil tussen het eigen risico en de eigen bijdrage.

Voorbeeldsituatie betaling eigen bijdrage

Stel je voor: in 2022 heb je zittend ziekenvervoer nodig. Voor deze vorm van zorg geldt een wettelijk vastgestelde eigen bijdrage van €111,-. Deze zorg valt bovendien onder het wettelijk verplichte eigen risico van €385,-.

Voor het zittend ziekenvervoer wordt bijvoorbeeld €225,- in rekening gebracht. Over deze kosten dien je allereerst een eigen bijdrage van €111,- te betalen. Er blijft €120,- over. We gaan er in deze situatie vanuit dat je nog geen eigen risico hebt betaald over andere zorgvormen, dat betekent dat je over het jaar 2022 nog €385,- eigen risico dient te betalen alvorens je de zorgkosten volledig vergoed krijgt. Van het eigen risico van €385,- wordt €120,- afgetrokken. Je dient de rekening in dit geval volledig zelf te betalen en er resteert een eigen risico van €265,-.

Op het moment dat het eigen risico is ‘opgemaakt’ krijg je de gemaakte zorgkosten dus volledig vergoed. In tegenstelling tot het eigen risico, dient voor iedere keer dat je gebruikmaakt van de zorg een eigen bijdrage te worden betaald.

Voor welke vormen van zorg geldt een eigen bijdrage?

In onderstaande tabel vind je een compleet overzicht van zorgvormen waar een wettelijke eigen bijdrage voor geldt. De vormen van zorg waar een eigen bijdrage voor geldt vallen allemaal onder het basispakket van je zorgverzekering. De bijdrage kan bestaan uit een vast bedrag of een percentage van de gemaakte zorgkosten en is afhankelijk van de ontvangen zorg.

Zorgvorm Eigen bijdrage 2020

(Bepaalde) geneesmiddelen, bijvoorbeeld medicijnen van een duurder merk voor ADHD

Afhankelijk van het medicijn. Voor meer informatie kan je onze pagina over de vergoeding van medicijnen vanuit het basispakket raadplegen.

Hoortoestel

25% van de zorgkosten

Hulpmiddelen

Voor een overzicht van vergoedingen van hulpmiddelen kan je onze pagina over de vergoeding van hulpmiddelen vanuit het basispakket raadplegen.

Kraamzorg

€4,70 per uur

Kraamzorg in het ziekenhuis (zonder medische noodzaak) of in een kraamcentrum

€19 per dag (deze bijdrage valt hoger uit indien je iedere dag meer dan €131,00,- declareert)

Kunstgebit

25% van de zorgkosten

Orthopedische schoenen

Tot 16 jaar: €62,50 voor ieder paar. Vanaf 16 jaar: €124,- voor ieder paar.

Pruik

Geen. Maximale vergoeding tot €457,50,-. Alle gemaakte kosten erboven komen voor eigen rekening

Ziekenvervoer

€111,- per jaar

Gerelateerde artikelen: