Print icon

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Sinds de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) is afgeschaft, is het voor zelfstandigen niet meer verplicht om zich te verzekeren tegen de risico`s van arbeidsongeschiktheid. Het is echter wel mogelijk om je als zelfstandige voor arbeidsongeschiktheid te verzekeren. Je leest hier waarom dit zo belangrijk is en hoe je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit.

Wettelijke regels arbeidsongeschiktheid

Als je via een contract bij een bedrijf werkt, dan krijg je de eerste twee jaar via de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) nog 70% van je loon uitgekeerd. Daarna ben je via de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) beschermd voor langdurige arbeidsongeschiktheid. Als zelfstandig ondernemer heb je deze overheidsbescherming niet. Bij arbeidsongeschiktheid sta je er dan dus alleen voor.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wanneer je een eigen onderneming hebt ben je meestal voor je inkomsten voor het grootste gedeelte afhankelijk van jezelf. Stel je eens voor dat je onverwachts arbeidsongeschikt raakt. Je verliest dan al deze inkomsten en een sociaal vangnet is er meestal niet. Voor deze situatie is er de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Arbeidsongeschiktheid ontstaat bijna altijd onverwachts en het is dus belangrijk om van te voren maatregelen te treffen.

Dekking pakket

Bij de meeste verzekeraars is het mogelijk om de arbeidsongeschiktheidsverzekering aan jouw situatie aan te passen. Er wordt dan gekeken naar:

 • de onderneming.
 • je werkzaamheden.
 • je leeftijd.

Je kunt dan zelf bepalen hoe uitgebreid je verzekerd wilt zijn. Het is vaak mogelijk om een vast bedrag te verzekeren of het verlies van je inkomen. Daarnaast gelden er voor de dekking de volgende zaken:

 • Uitkeringsduur: hierin staat vastgelegd hoe lang je een uitkering uitbetaald krijgt.
 • Wachttijd: dit houdt in hoe lang je moet wachten totdat je na arbeidsongeschiktheid een uitkering krijgt.

Hoeveel premie je betaalt voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering is ook afhankelijk van de keuzes die je maakt voor de dekking. Bijvoorbeeld: hoe korter de wachttijd en hoe hoger het verzekerde bedrag, hoe hoger je premie.

Beoordeling arbeidsongeschiktheid

Om in aanmerking te komen voor een uitkering moet door de verzekeraar vastgesteld worden of je arbeidsongeschikt bent. Verzekeraars hanteren hiervoor vaak drie criteria:

 • Passende arbeid: er wordt rekening gehouden met je beroep, scholing en werkervaring. Wanneer je op jouw niveau nog wel een ander beroep kan uitoefenen, dan wordt dit als passende arbeid gezien.
 • Beroepsarbeidsongeschiktheid: je bent arbeidsongeschikt wanneer je jouw eigen beroep niet meer kunt uitoefenen.
 • Gangbare arbeid: Er wordt niet gekeken naar jouw persoonlijke situatie. Als je nog een beroep kunt uitoefenen, dan ben je niet arbeidsongeschikt. Dit komt het minst voor bij verzekeringen.

Wanneer je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit stel je vast welke criteria de verzekeraar hanteert bij het bepalen van jouw arbeidsongeschiktheid. De meeste verzekeraars bieden in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid een dekking voor beroepsarbeidsongeschiktheid en daarna voor passende arbeid.

Acceptatie

Verzekeraars hoeven je niet te accepteren voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het is dan ook toegestaan voor verzekeraars om je eerst te keuren. Hierbij wordt er vaak gekeken naar:

 • het beroep dat je uitoefent;
 • je hobby`s (sporten);
 • je medische gezondheid.

Voor de beoordeling van je medische situatie is een gezondheidsverklaring meestal voldoende. Soms zal een keuring door de huisarts gevraagd worden.

Opzeggen arbeidsongeschiktheidsverzekering

Voor het opzeggen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering ben je verbonden aan de voorwaarden van de verzekeraar. Meestal geldt een vaste contractduur van maximaal 3 jaar waarin opzeggen niet mogelijk is. Daarna is het contract dagelijks opzegbaar, maar verbonden aan een opzegtermijn.

Verzekeraars mogen de verzekering ook niet zomaar opzeggen. Redenen hiervoor kunnen zijn:

 • Je betaalt de premie niet.
 • Je verandert van beroep.
 • Je verhuist met je bedrijf naar het buitenland.
 • Je raakt failliet.
 • Je geeft wijzigingen in je situatie niet door.

Je bent als verzekeringsnemer dus beschermd voor het opzeggen van de verzekering door de verzekeraar.

Contact opnemen met verzekeraar

Wanneer je ziek en/of arbeidsongeschikt wordt is het van belang dat je zo snel mogelijk contact opneemt met je verzekeraar. De verzekeraar zal dan bekijken hoe ernstig de situatie is en aan de hand van de voorwaarden van de arbeidsongeschiktheidsverzekering bepalen wat de volgende stappen zijn. Wanneer je een uitkering krijgt zal je onder controle van de verzekeraar blijven staan.