Print icon

Basis ongevallenverzekering

Je staat er vaak niet bij stil, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Als een ongeval ernstige lichamelijke gevolgen heeft, dan keert een ongevallenverzekering een vooraf afgesproken bedrag uit. Op deze pagina vind je meer informatie over de dekking van een ongevallenverzekering.

Ga direct naar de vergelijker en sluit binnen 5 minuten een studenten ongevallenverzekering af:

Top 5 Studenten Ongevallenverzekeringen

Wat is een ongeval?

De definitie van een ongeval is gezamenlijk door alle verzekeraars vastgesteld:

“Een plotseling, onverwacht, van buiten inwerkend geweld op het lichaam van de verzekerde, waaruit rechtstreeks een medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan, of zijn of haar dood.”

Wat is een ongevallenverzekering?

Een ongevallenverzekering is een verzekering die jou of jouw nabestaanden van een uitkering voorziet na een ongeval. De uitkering wordt verstrekt als je door het gevolg van een ongeval:

 • Langdurig in het ziekenhuis moet worden opgenomen
 • Tijdelijk arbeidsongeschikt raakt
 • Blijvend invalide raakt
 • Overlijdt

De uitkering wordt vaak uitgekeerd samen met andere uitkeringen. In veel gevallen is de ongevallenverzekering namelijk een aanvulling op de sociale verzekeringen.

Wanneer keert een ongevallenverzekering uit?

Een verzekeraar keert meestal uit bij ernstig lichamelijk letsel, ontstaan als gevolg van de volgende zaken:

 • Verdrinking, verstikking, bevriezing, zonnesteek, verbranding, blikseminslag en hitteberoerte
 • Bloedvergiftiging of wondinfectie
 • Vergiftiging door het nuttigen van vergiftigd eten en-/of drinken
 • Het uit noodweer handelen (zelfverdediging) om jezelf te redden of het redden van anderen
 • Ontwrichting, verstuiking, verrekking en-/of verscheuring van spier- en/of peesweefsels

De verzekeraar keert meestal niet uit in de volgende situaties:

 • Zelfverminking en zelfmoord
 • Een ongeval tijdens het beoefenen van een professionele sport
 • Indien de verzekerde een ongeval heeft gehad terwijl hij of zij onder invloed was van verdovende middelen

Motorrijden onder de 23 jaar

Als je onder de 23 jaar bent en motor wil rijden ziet de verzekeraar dit als een risico. Je bent dan verplicht om een premietoeslag te betalen. Na je 23e levensjaar is dit niet meer nodig.

Dekking bestaat uit vier rubrieken

De dekking van een ongevallenverzekering is meestal onderverdeeld in vier rubrieken. Bij het afsluiten van een ongevallenverzekering is het mogelijk om per rubriek, in overleg met de verzekeraar, het bedrag te bepalen waarvoor je verzekerd wilt zijn.

Deze vier rubrieken zijn:
A. Uitkering bij overlijden
B. Uitkering bij blijvende invaliditeit
C. (Dag)uitkering bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid
D. Vergoeden van de kosten van de geneeskundige behandeling na een ongeval

Rubriek A & B zijn los af te sluiten bij je verzekeraar. Rubriek C & D kunnen echter alleen afgesloten worden in combinatie met rubriek A en- /of B. Er zijn een aantal veranderingen in de dekking mogelijk. Deze uitbreidingen of beperkingen hebben invloed op de premie die wordt berekend.

Mogelijke uitbreidingen of beperkingen:

1. Het uitkeringspercentage van rubriek B verhogen
2. De normale wachttijd van rubriek C is 14 dagen. Het is mogelijk deze wachttijd te verkorten of verlengen
3. Normaal is de duur van de uitkering in rubriek C twee jaar. Het is mogelijk om dit te verkorten naar een jaar of te verlengen tot drie jaar

Vaak is de dekking van de ongevallenverzekering ook geldig wanneer het ongeluk in het buitenland gebeurt. Je moet dan wel kunnen aantonen dat je verblijf in het buitenland tijdelijk was.

Hoogte van de uitkering

Het bedrag dat uitgekeerd wordt, spreek je bij het afsluiten zelf af met jouw verzekeraar. Hoe hoger het bedrag dat je uitgekeerd wilt hebben, des te hoger de premie. De hoogte van de uitkering bij blijvende invaliditeit is afhankelijk van de mate van invaliditeit. Dit wordt meestal berekend in vastgestelde percentages van het afgesproken bedrag. Deze percentage zijn na te lezen in de algemene voorwaarden van een ongevallenverzekering.

Voor- en nadelen van een ongevallenuitkering

Voordelen van een ongevallenverzekering

 • Een ongevallenverzekering is relatief goedkoop
 • Een ongevallenverzekering biedt in de meeste gevallen wereldwijde dekking

Nadelen van een ongevallenverzekering

 • Voor risicovolle beroepen wordt een hogere premie gevraagd door verzekeringsmaatschappijen
 • Niet alle ongevallen zijn altijd gedekt. Bijvoorbeeld als het ongeval je eigen schuld was of door het letsel is ontstaan door een bestaande ziekte

Heb je besloten dat de voordelen voor jou opwegen tegen de nadelen en wil je een studenten ongevallenverzekering afsluiten? Kijk dan eens naar onze Top 5 ongevallenverzekeringen. Wij hebben de beste aanbieders voor je geselecteerd.

Mate van invaliditeit

Het bedrag dat uitgekeerd wordt in geval van lichamelijk letsel hangt af van het bedrag dat je bij het afsluiten afgesproken hebt met jouw verzekeraar. Daarnaast wordt er gekeken in welke mate er sprake is van invaliditeit. De verzekeraars maken vaak gebruik van tabellen om de mate van blijvende invaliditeit en de hoogte van de uitkering van te stellen. Deze tabellen zijn terug te vinden in de polisvoorwaarden van de ongevallenverzekering.

Wajong-uitkering

In geval van blijvende invaliditeit kun je als student een beroep doen op de Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong). De Wajong-uitkering kan aangevraagd worden wanneer je volledig arbeidsongeschikt bent en wordt vastgesteld aan de hand van het wettelijk minimumloon. Je ontvangt maximaal 75 procent van het minimumloon en daarom is het aan te raden om een ongevallenverzekering af te sluiten als aanvulling op deze uitkering. Wanneer je deels arbeidsongeschikt bent, kun je een extra vergoeding krijgen via individuele studietoeslag van de gemeente.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over Wajong