Print icon

Begrippenlijst ongevallenverzekering

Kijk op deze pagina voor een overzicht van de belangrijkste begrippen met betrekking tot ongevallenverzekeringen.

Aansprakelijkheid

Wanneer blijkt dat iemand verantwoordelijk is voor de schade die aangericht is aan een andere partij, dan is hij/zij verplicht tot het betalen van een vergoeding voor deze schade.

Blijvende invaliditeit

Blijvende invaliditeit ontstaat wanneer je door toedoen van een ongeval, ziekte of een afwijking een functiestoornis aan je lichaam oploopt welke blijvend en onomkeerbaar is.

Claim

Het melden van een schade bij de verzekeraar om op die manier een uitkeringsbedrag te vorderen.

Collectieve ongevallenverzekering

Een collectieve ongevallenverzekering kan je afsluiten voor bijvoorbeeld een studentenvereniging. Deze verzekering is er speciaal voor mensen die een groep vormen of mensen die werken in collectief verband. De verzekering keert uit in het geval van overlijden of blijvende invaliditeit die ontstaan is door een ongeval.

Dekking

In hoeverre de verzekeraar je beschermt en financiële steun geeft wanneer er sprake is van een bepaalde schade of letsel.

Letselschade

Lichamelijke, dan wel geestelijke schade aan een persoon bijvoorbeeld ontstaan door een ongeval.

Natura uitvaartverzekering

Een natura uitvaartverzekering keert geen geld maar diensten uit aan de verzekerde. In plaats van het uitkeren van een geld bedrag, regelt de verzekeraar bijvoorbeeld de begrafenis of crematie.

Ongeval

Onverwachte en vaak niet prettige gebeurtenis waarbij er persoonlijke of materiële schade ontstaat.

Ongevallenverzekering

Een verzekering die bij letselschade door toedoen van een ongeval een bepaald bedrag uitkeert.

Ongevallenverzekering voor inzittenden

Een extra verzekering die afgesloten kan worden bij een autoverzekering. Deze ongevallen inzittendenverzekering keert een bedrag uit wanneer, ten gevolge van een ongeval, een inzittende komt te overlijden.

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering wordt meestal door de verzekerde afgesloten met als doel om de nabestaanden, na zijn of haar overlijden, financieel te voorzien. Wanneer de verzekerde voor een bepaalde afgesproken datum ten overlijden komt, dan keert de verzekeraar het afgesproken bedrag uit aan de nabestaanden.

Personenschade

Schade aan een persoon die is ontstaan als gevolg van een ongeval. Denk hierbij aan letselschade, invaliditeit of overlijden.

Polis

Een schriftelijk document waarin de overeenkomsten tussen jou en de verzekeraar is vastgelegd. Ook de algemene voorwaarden en clausules zijn in dit document bijgevoegd.

Premie

Maandelijks of jaarlijks bedrag dat je aan de verzekeraar dient te betalen om verzekerd te zijn.

Rechtsbijstandverzekering

Wanneer je verzeilt raakt in een conflict of geschil dan biedt deze verzekering een vergoeding voor juridische hulp.

Schade

Beschadiging aan personen of voorwerpen die het gevolg is van een ongunstig voorval.

Uitkering

Het uitbetalen van een bepaald bedrag ter vergoeding voor bijvoorbeeld een opgelopen schade.

Uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering vergoedt of regelt voor de verzekerde persoon zijn of haar begrafenis of crematie.

Wajong

Wajong, Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, is een verzekering die uitkeert aan jongeren in Nederland die voor hun 17e verjaardag arbeidsongeschikt geworden zijn en nooit meer kunnen werken.

WIA

WIA staat voor ‘Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen’. Deze wet is de opvolger van de WAO en is een werknemersverzekering. De mensen die arbeidsongeschikt zijn geworden in de periode na 1 januari 2004 komen in aanmerking voor de WIA.