Print icon

Blijvende invaliditeit

Wanneer je door toedoen van een ongeval of ziekte een functiestoornis aan je lichaam oploopt welke blijvend en onomkeerbaar is, dan spreekt men van blijvende invaliditeit. De verzekeraar zal in geval van blijvende invaliditeit een geld bedrag uit keren aan de verzekerde. Echter deze uitkering wordt bepaald aan de hand van de mate van invaliditeit. Hoe deze zogenoemde ‘mate’ in Nederland wordt berekend, leggen wij op deze pagina uit.

Ga direct naar de

Top 5 Studenten Ongevallenverzekeringen

en sluit binnen 5 minuten een studenten ongevallenverzekering af!

Percentage

In Nederland wordt de mate van invaliditeit weergegeven in een bepaald percentage. Dit percentage wordt vastgesteld door één of meerdere onafhankelijke artsen of specialisten. Deze artsen of specialisten volgen de regels van ‘The American Medical Association’ (AMA). In dit ‘reglement’ staan enkele richtlijnen en regels vermeld waardoor een objectieve beoordeling in de vaststelling van het percentage invaliditeit vastgesteld kan worden.

Wat gebeurt er met dit percentage?

In de polis van je verzekeringsmaatschappij is een tabel, de Gliedertaxe, te vinden waarin de percentages te vinden zijn. Voor ieder functieverlies van je lichaam wordt een bepaald percentage genoemd. Daarna wordt dit percentage vermenigvuldigd met het bedrag waarvoor je verzekerd bent, eventueel wordt dit bedrag ook nog cumulatief verhoogd.

De Gliedertaxe

De Gliedertaxe is een tabel welke opgenomen is in de polis van een ongevallenverzekering. Deze tabel bevat een overzicht van zintuigen en lichaamsdelen. Achter ieder onderdeel wordt door de arts of specialist een percentage vermeldt. Dit percentage geeft aan in hoeverre de persoon aan dat specifieke lichaamsonderdeel of zintuig blijvende invalide is. Zo kan er bijvoorbeeld in de Gliedertaxe vastgelegd zijn dat je bij verlies van je grote teen 5 procent van het verzekerde bedrag uitgekeerd krijgt en bij verlies van je gehoor 65 procent van het totale bedrag.

Voorbeeld van de Gliedertaxe

Hieronder vind je een voorbeeld van een Gliedertaxe.

 • Gezichtsvermogen 50%
 • Functie van de arm 80%
 • Functie van de hand tot aan de pols 70%
 • Functie van het been tot aan de heup 75%
 • Functie van het been tot aan de knie 40%
 • Voet 20%
 • Duim 25%
 • Wijsvinger 15%
 • Iedere ander vinger 15%
 • Grote teen 20%
 • Iedere andere teen 15%
 • Mate van gehoor aan één oor 30%
 • Mate van gehoor aan beide oren 60%
 • Longen 20%
 • Nieren 20%
 • Reukvermogen 5%
 • Smaakvermogen 15%

Hoe lang duurt het voordat het percentage vastgesteld is?

Veel verzekeringsmaatschappijen hebben zichzelf ertoe verplicht om binnen twee jaar na het betreffende ongeval een beslissing betreffende de uitkering te nemen. Echter, de definitieve uitkering kan pas vastgesteld worden wanneer men kan spreken van een stabiele invaliditeit. Dit betekent dat de invaliditeit niet tot nauwelijks meer zal verbeteren of verslechteren.

Dekking

De hoogte van de uitkering is uiteraard afhankelijk van de mate van invaliditeit. Hoe ernstiger de mate van invaliditeit is, hoe groter de behoefte om een hogere uitkering te ontvangen. Informeer bij jouw verzekeringmaatschappij hoe zij de uitkering berekenen en of zij wellicht een cumulatieve verhoging hanteren.

Wajong-uitkering

Wanneer je blijvend invalide bent geraakt en daardoor niet meer kunt werken kun je in aanmerking komen voor een uitkering. Deze Wajong-uitkering is 75 procent het minimum(jeugd)loon en wordt uitgekeerd door het UWV. Lees meer informatie over de Wajong.