Print icon

Collectieve ongevallenverzekering

Op deze pagina staat een uitleg van een collectieve studenten ongevallenverzekering. Daarnaast vind je een overzicht van de soorten organisaties die een collectieve studenten ongevallenverzekering kunnen aanbieden. En wordt de dekking van een collectieve ongevallenverzekering besproken.

Wat is een collectieve ongevallenverzekering?

Bij een collectieve studenten ongevallenverzekering is het mogelijk om bijvoorbeeld leden van een studentenvereniging te verzekeren bij een ongeval. De dekking is te vergelijken met een particuliere ongevallenverzekering. Er wordt door de verzekeraar een vast bedrag uitgekeerd bij blijvende invaliditeit en bij overlijden ten gevolge van een ongeval.

 • Overlijden wordt ook wel rubriek A genoemd en hierbij wordt een vast bedrag uitgekeerd.
 • Blijvende invaliditeit wordt ook wel rubriek B genoemd.

Bij volledige invaliditeit wordt het volledige bedrag uitgekeerd en bij gedeeltelijke invaliditeit wordt er een bepaald percentage van dit bedrag uitgekeerd. Over het algemeen is het bedrag dat bij invaliditeit wordt uitgekeerd twee keer zo hoog dan bij overlijden.

Welke organisaties hebben een collectieve ongevallenverzekering?

Als student heb je te maken met een groot aantal organisaties. Het is mogelijk dat één van deze organisaties een collectieve ongevallenverzekering heeft afgesloten.

Hieronder vind je een overzicht van organisaties waar je mee te maken kan hebben, die mogelijk een collectieve ongevallen- verzekering hebben afgesloten:

 • Hogescholen
 • Universiteiten
 • Scholen
 • Studentenverenigingen
 • Sportverenigingen
 • Organisatie waar je stage loopt
 • Organisatie waar je een bijbaan hebt
 • Vereniging of stichting waar je vrijwilligerswerk doet

Het is van groot belang om na te vragen bij de desbetreffende organisatie of ze een collectieve ongevallenverzekering hebben afgesloten om zeker te weten dat je verzekerd bent bij een ongeval.

Twee soorten dekkingen bij een collectieve ongevallenverzekering

Allereerst kunnen bedrijven, stichtingen of verenigingen meestal kiezen wat voor soort dekking ze aanbieden aan hun werknemer of lid.

 • Dekking die alleen geldt tijdens werktijd
 • 24 uur per dag dekking ook buiten werktijd.

Het is verstandig om uit te zoeken of je alleen tijdens werktijd of 24 uur per dag verzekerd bent. Dit om te voorkomen dat je niet dubbel verzekerd bent als je zelf ook een studenten ongevallenverzekering hebt afgesloten.

Meer dekkingen van een collectieve ongevallenverzekering?

Onder de dekking van een bedrijf, opleiding, vereniging of stichting valt meestal naast de werktijd:

 • Groepsuitstapjes
 • Kampen
 • Sportdagen
 • Heenreis en terugreis

Het is vaak mogelijk dat een school voor haar leerlingen of studenten onder de 21 jaar een aanvullende verzekering heeft afgesloten voor tandheelkundige kosten.

Wat valt er niet onder de dekking van een collectieve verzekering?

Er zijn een aantal zaken die meestal niet onder de dekking van een collectieve ongevallenverzekering vallen:

 • Overlijden of invaliditeit na een ziekte
 • Ongevallen bij professioneel sporten
 • Medische kosten
 • Psychiatrische hulp
 • Materiële schade
 • Medische kosten
 • Als je in dienst bent bij een andere werkgever

Arbeidsovereenkomst of stageovereenkomst

Een collectieve ongevallenverzekering is vaak opgenomen in een arbeidsovereenkomst of een stage overeenkomst. Als dit er niet in staat of als dit niet helemaal duidelijk is, dan is het verstandig om dit na te vragen bij je werkgever of je stagebegeleider.

De werkgevers kunnen vaak bij het afsluiten van een collectieve ongevallenverzekering kiezen uit een verzekering op kapitaalbasis of salarisbasis.

 • Kapitaalbasis: hierbij kan de werkgever zelf kiezen wat het verzekerde bedrag is.
 • Salarisbasis: hierbij kiest de werkgever op basis van het jaarsalaris van een werknemer. Er kan dan bijvoorbeeld gekozen worden voor één maal het jaarsalaris of twee maal het jaarsalaris als verzekerde bedrag.