Print icon

Dubbel verzekerd

Een ongevallenverzekering kan je los afsluiten maar kan ook onderdeel uitmaken van een ander soort verzekering als aanvullende dekking, zoals een reisverzekering. In dit artikel wordt uitgelegd wat het betekent als je dubbel bent verzekerd voor ongevallen, in welke gevallen deze situatie zich kan voordoen en hoe je dit het beste kan voorkomen. 

Wanneer ben je dubbel verzekerd voor ongevallen?

Dubbel verzekerd zijn betekent dat je hetzelfde soort risico’s met twee of meer verschillende verzekeringen hebt afgedekt, terwijl één verzekering in principe voldoende is. Dit gaat natuurlijk alleen op indien de dekking van beide verzekeringen daadwerkelijk overeenkomt en je dus voor hetzelfde verzekerd bent.

Dubbel verzekerd zijn is nadelig omdat je op dat moment twee keer premie betaalt voor dezelfde verzekering en in de meeste gevallen bij een ongeval maar door één verzekeraar uitkering van de schade krijgt. De uitkering van een ongevallenverzekering dient er namelijk toe je schadeloos te stellen. En dat is na één enkele uitkering het geval.

Hoe kan je dubbel verzekerd zijn voor ongevallen?

Er zijn verschillende situaties van dubbele verzekering denkbaar. Deze situaties worden hieronder op overzichtelijke wijze beschreven:

  • Je hebt al een ongevallenverzekering: in deze situatie heb je twee ongevallenverzekeringen omdat je bijvoorbeeld onbewust ook bent meeverzekerd op de polis van de ongevallenverzekering van je ouders. Ook uitwonende studenten kunnen tot een gemiddelde leeftijd van 28 jaar worden meeverzekerd op de polis van hun ouders.
  • Je sluit een reisverzekering af met aanvullende ongevallendekking: diverse reisverzekeringen bieden een aanvullende ongevallendekking aan die niets toevoegt aan je bestaande ongevallenverzekering. Het is dus niet nodig, als je al een losse ongevallenverzekering hebt, ook nog een aanvullende ongevallendekking bij je reisverzekering af te sluiten.
  • Je sluit een autoverzekering af met aanvullende ongevallen-inzittenden dekking: bij het afsluiten van een verplichte WA-verzekering voor je auto kan je kiezen de verzekering uit te breiden met de aanvullende dekking ongevallen-inzittenden. Indien je deze dekking voor jezelf afsluit, is dit niet nodig. Echter geldt deze dekking ook voor eventuele medepassagiers, ook als jij schuld hebt aan het ongeval. Deze dekking komt dus niet geheel overeen met de ongevallenverzekering en vult elkaar in zekere zin aan.

Hoe kan je dubbele verzekering van ongevallen voorkomen?

Om er zeker van te zijn dat je niet dubbel verzekerd, maar uiteraard ook het tegenovergestelde, niet afdoende verzekerd bent voor ongevallen is het belangrijk na te gaan of:

  • Je al een ongevallenverzekering hebt afgesloten, al dan niet via de polis van je ouders. Vraag dit dus na bij je ouders of verzorgers.
  • Of de dekking van de verschillende ongevallenverzekeringen, mocht je via verschillende verzekering ongevallendekking krijgen, hetzelfde is. Deze kan bij verzekeringen waar ongevallendekking aanvullend is lager liggen. Bekijk hiervoor de polisvoorwaarden van de betreffende verzekeringen.