Print icon

Invalide of arbeidsongeschikt

Het is mogelijk dat je na een ernstig ongeval tijdelijk of blijvend invalide raakt. Dit medische letsel kan ervoor zorgen dat je arbeidsongeschikt raakt. Voor deze situaties zijn er de ongevallenverzekering en enkele toeslagen van de overheid om je financieel te helpen. Je vindt hier meer informatie over definities van invaliditeit en de bijbehorende uitkeringen.

Ga direct naar de

Top 5 Studenten Ongevallenverzekeringen

en sluit binnen 5 minuten een studenten ongevallenverzekering af!

Mate van invaliditeit

Wanneer je na een ongeval vanwege invaliditeit een beroep wilt doen op de ongevallenverzekeringen, moet de mate van je invaliditeit vastgelegd worden. Op basis hiervan wordt namelijk de hoogte van je uitkering bepaald. De mate van invaliditeit wordt aangegeven in de vorm van een percentage. Dit percentage wordt altijd vastgelegd op basis van informatie van artsen en medisch specialisten die speciale richtlijnen volgen. Het vastleggen en het bepalen van de uitkering kan pas wanneer je invaliditeit stabiel is. Tijdelijke invaliditeit wordt niet gedekt door de ongevallenverzekering, maar voor revalidatie kun je wel een aanspraak doen op je (aanvullende) zorgverzekering.

Meer informatie over blijvende invaliditeit en de ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering bijbaan

Ook wanneer je slechts parttime naast je studie werkt kan het verliezen van je inkomen zware gevolgen hebben. Veel studenten hebben hun bijbaan echt nodig om het collegegeld en vaste lasten te betalen. Wanneer je tijdens je bijbaan een ongeluk krijgt, dan keert de ongevallenverzekering een schadevergoeding uit. Je kunt via je werkgever verzekerd zijn voor ongevallen tijdens je werktijd, informeer hier altijd naar wanneer je ergens aangenomen wordt.

Bekijk de pagina ongevallenverzekering bijbaan voor meer informatie.

Wajong uitkering

Wajong staat voor Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten. Deze wet is er om jonge mensen die door invaliditeit of chronische ziekte geen inkomen kunnen genereren te ondersteunen. Er zijn twee gevallen waarin je in aanmerking komt voor de WAJONG, namelijk:

  • Je bent voor je 17e invalide of ziek geworden
  • Je bent tussen je 18e en je 30e invalide of ziek geworden terwijl je bezig was met een opleiding

In beide gevallen geldt dat je volledig arbeidsongeschikt moet zijn om in aanmerking te komen voor de Wajong. Wanneer je deels arbeidsongeschikt bent geraakt kun je wellicht via de gemeente individuele studietoeslag ontvangen.

Meer informatie over de Wajong uitkering en individuele studietoeslag

WIA uitkering

WIA staat voor Wet werk en Inkomen naar arbeidsvermogen. Op deze wet kan je een beroep doen wanneer je na het behalen van je diploma een baan hebt gevonden en op dat moment arbeidsongeschikt wordt. De eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid krijg je dan altijd uitgekeerd door de werkgever, daarna gaat de WIA in. De hoogte van je WIA uitkering is afhankelijk van de mate van je arbeidsongeschiktheid.

Lees meer over de WIA uitkering

Wat is arbeidsongeschiktheid?

Er bestaat geen definitie van arbeidsongeschiktheid die door alle organisaties en instellingen gebruikt wordt. Wanneer het gaat om het ontvangen van een uitkering staat echter in de wet de volgende uitleg vastgelegd:
“Arbeidsongeschikt, geheel of gedeeltelijk, is hij die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebreken, zwangerschap of bevalling geheel of gedeeltelijk niet in staat is om met arbeid te verdienen, hetgeen gezonde personen, met soortgelijke opleiding en ervaring, ter plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst heeft verricht, of in de omgeving daarvan, met arbeid gewoonlijk verdienen”.

Op de pagina arbeidsongeschiktheidsverzekering vind je meer informatie over de beoordeling en verzekerinf van arbeidsongeschiktheid.