Print icon

Ongevallenverzekering bijbaan

Veel studenten hebben een bijbaantje om genoeg te verdienen om het collegegeld, de huur en andere vaste lasten te kunnen betalen. Wanneer deze inkomsten wegvallen doordat je een bedrijfsongeluk krijgt, dan kunnen er grote betalingsproblemen ontstaan. Je kunt je verzekeren voor ongelukken die tijdens je bijbaan gebeuren en waardoor je arbeidsongeschikt raakt. Je leest er in dit artikel meer over.

Arbeidsongeschiktheid

Zo`n 30 procent van alle ongelukken gebeuren op het werk en ook tijdens je bijbaan kan er van alles gebeuren. Zo kun jij je in een restaurant snijden aan een stuk glas en een ernstige wondinfectie krijgen en kun je als winkelmedewerker gewond raken wanneer je van een trap valt. Je kunt hierdoor directe financiële problemen krijgen, maar arbeidsongeschiktheid op jongere leeftijd kan ook grote gevolgen hebben voor de rest van je leven. Een ongevallenverzekering keert in die gevallen een bedrag uit waarmee je de onkosten en verdere gevolgen kunt opvangen.

Bekijk nu onze Top 5 Ongevallenverzekering voor een overzicht van goedkope ongevallenverzekering.

Ongevallenverzekering werkgever

Je kunt bij je werkgever informeren of er een collectieve ongevallenverzekering is afgesloten waar jij gebruik van kunt maken. Dit houdt in dat je via dan via de verzekering van je werkgever gedekt bent voor ongevallen. Werkgevers kunnen zelf bepalen hoe hoog de dekking precies is. Vraag bijvoorbeeld na welke van de dekkingen de verzekering heeft:

  • Een dekking die alleen geldig is tijdens de uren dat je werkt of een complete dekking die ook buiten werktijden geldt
  • Een uitkering die gebaseerd is op je salaris of een vast bedrag dat altijd uitbetaald wordt
  • Een dekking voor alle soorten van invaliditeit of alleen beroepsinvaliditeit
  • Een uitkering bij invaliditeit en overlijden of alleen bij invaliditeit

Activiteiten die je met het bedrijf onderneemt (bedrijfsuitjes) en woon- werkverkeer zijn meestal ook standaard gedekt op de bedrijfsongevallenverzekering. De afdeling P&O kan je uitgebreide informatie geven over de situatie rondom de ongevallenverzekeringen via het werk of kijk hiervoor in je cao.

Ongevallenverzekering vereniging of bestuur

Als student is de kans groot dat je bent aangesloten bij een vereniging. Ook hier worden vaak baantjes of bestuursfuncties aan overgehouden. Het is mogelijk dat je een ongevallenverzekering via de vereniging kunt afsluiten. Deze ongevallenverzekering is er vaak voor leden, maar ook werknemers en het bestuur kunnen hier gebruik van maken. Bekijk ook hierbij goed voor het afsluiten wat precies de dekkingen van de verzekering zijn en of dit voor jou voldoende is. Zo kan het zijn dat de dekking alleen geldt wanneer jij je daadwerkelijk op de vereniging bevindt en niet wanneer je op locatie bent.

Stageplaats

Als je ergens stage loopt ben je in principe aan het werk en ben je actief op de werkvloer. Ook tijdens je stageperiode is er dus een kans dat je arbeidsongeschikt raakt. Bekijk of er in je stagecontract een clausule staat over ongevallen en vraag bij je begeleider na of je hier automatisch voor verzekerd bent. Het is ook nog mogelijk dat jouw onderwijsinstelling een ongevallenverzekering voor alle stagiaires heeft afgesloten. Wanneer zowel het stagebedrijf als de onderwijsinstelling dit niet regelen, dan kun je zelf een ongevallenverzekering afsluiten die geldig is tijdens je stageperiode.