Print icon

Ongevallenverzekering Inshared

Inshared Ongevallenverzekering

Inshared kan worden omschreven als een jong verzekeringsbedrijf, opgericht in 2010 in Leusden, dat zich door zijn werkwijze onderscheidt van andere (schade)verzekeraars. Blijft er aan het eind van het verzekeringsjaar geld over, omdat er bijvoorbeeld meer premie inkomsten zijn genoten en weinig schade is uitgekeerd, dan zien de klanten een deel van dit geld in de vorm van een jaarbeloning terug. Je kan bij Inshared verschillende schadeverzekeringen afsluiten, in dit artikel kan je meer lezen over de ongevallenverzekering.

Naar Inshared ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Inshared: wat is verzekerd?

Stel je voor: wat een mooie selfie had moeten worden op de punt van een klif met prachtig uitzicht is geëindigd in een zeer ongelukkige val. Je moet er niet aan denken, maar op het moment dat je een dergelijk ongeluk overkomt bestaat de kans dat je ernstig lichamelijk letsel oploopt, blijvend invalide raakt of in het allerergste geval misschien zelfs overlijdt.

De gebeurtenis zelf is al erg genoeg, maar de financiële consequenties kunnen het hele gebeuren een nog zuurdere nasmaak geven. De ongevallenverzekering van Inshared biedt dan uitkomst. De ongevallenverzekering kan als het ware worden opgesplitst. Je kan er voor kiezen je alleen te verzekeren voor blijvende invaliditeit en noodzakelijke tandheelkundige zorg, alleen voor het geval je komt te overlijden of voor beide. In onderstaand overzicht laten we je precies zien welke mogelijkheden je hebt en tot op welke hoogte de ongevallenverzekering dekking biedt.

Dekking

Premie per maand

Ongeval en Blijvend Letsel

Vergoeding van €1000,- bij noodzakelijke tandheelkundige zorg en maximaal €50.000,- bij blijvende invaliditeit

€2,09

Ongeval en Overlijden

Vergoeding van €10.000,- bij overlijden.

€1,58

Bovenstaande premieberekening is gebaseerd op een 22 jarige Utrechtse student die voor zichzelf een ongevallenverzekering afsluit. Op het moment dat de verzekeraar tot uitkering overgaat krijg je in geval van de variant Ongeval en Overlijden een eenmalige uitkering van het verzekerde bedrag. De uitkering voor de variant Ongeval en Blijvend Letsel is afhankelijk van de ernst van invaliditeit of tandheelkundige schade. Je krijgt tot maximaal €50.000,- uitgekeerd.

Aanvullende dekking

Bij Inshared kan je de basisongevallenverzekering uitbreiden met de aanvullende dekking ‘Rechtshulp Ongeval’. Met deze module ben je verzekerd van juridische bijstand in het geval je betrokkenen raakt bij een ongeval (op de weg, op het water of in het vliegtuig) of te maken krijgt met bepaalde overheidssancties, zoals de inname van je rijbewijs.

Aanvullende dekking

Premie per maand

Rechtshulp Ongeval

€3,06

Wat is uitgesloten van verzekering?

In welke gevallen gaat Inshared niet over tot uitkering?

  • Het ongeluk vindt zijn oorzaak in een psychische aandoening.
  • Je hebt vrijwillig deelgenomen aan een (sport)wedstrijd, een bergtocht of een slipcursus.
  • Je hebt opzettelijk of roekeloos gehandeld.
  • Het ongeluk is mede veroorzaakt door het gebruik van alcohol of drugs.

Eigen risico

De ongevallenverzekering van Inshared hanteert geen eigen risico.

Extra diensten

In de inleiding zijn we al kort ingegaan op de jaarbeloning die Inshared zijn klanten toekent op het moment dat er geld resteert aan het einde van het jaar. 75% van de totale inkomsten wordt achtergehouden voor het uitkeren van eventuele schadeclaims. Om het bedrijf up en running te houden heeft het 20% van de totale inkomsten nodig. Er blijft dus 5% over, indien dit percentage niet nodig is voor het uitkeren van claims wordt deze aan de klanten uitgekeerd in de vorm van een jaarbeloning. Op het moment dat je schade hebt gemeld, kan je direct de status zien en bijhouden in de online verzekeringsmap.

Korting

Bij Inshared kan je, indien je een actiecode hebt, korting krijgen op je ongevallenverzekering. Op dit moment zijn er geen actiecodes bekend.

Contactgegevens

Inshared zelf een vraag stellen? Dat kan via onderstaande contactmogelijkheden.

Email: Contactformulier
Telefoon: (071) 364 1762
Postadres: Postbus 408 – 3830 AL Leusden

Ook op social media kan je een vraag stellen, onder meer via Facebook en Twitter.