Print icon

Overlijdensrisicoverzekering

Er bestaan meerdere vormen van overlijdensverzekering waarvoor je kunt kiezen. Alle vormen hebben andere doeleinden en hebben bepaalde voor- en nadelen. Op deze pagina vind je meer informatie over de verschillende vormen die je helpen bij het maken van de keuze voor een overlijdensrisicoverzekering.

Vormen overlijdensrisicoverzekering

Over het algemeen kunnen we stellen dat er drie vormen van overlijdensrisicoverzekeringen zijn, namelijk een overlijdensrisicoverzekering met:

  • Gelijkblijvend vermogen
  • Lineair dalend vermogen
  • Annuïtair dalend vermogen

Gelijkblijvend vermogen

De overlijdensrisicoverzekering met gelijkblijvend vermogen is de ideale vorm als je jouw nabestaanden goed achter wil laten. Bij deze vorm is het bedrag dat uitgekeerd wordt namelijk gelijk aan het bedrag dat je van te voren hebt afgesproken met de verzekeraar. Deze vorm wordt het meest afgesloten en door vrijwel alle verzekeraars aangeboden.

Lineair dalend vermogen

De overlijdensrisicoverzekering met een lineair dalend vermogen geldt voor een vooraf bepaalde periode. Gedurende deze periode verzeker je een vermogen dat jaarlijks gelijkblijvend afneemt. Dit betekent dat je in het eerste jaar van je overlijdensrisicoverzekering de hoogste uitkering krijgt en in het laatste jaar de laagste uitkering. De uitkering die je nabestaanden ontvangen na het overlijden neemt dus feitelijk ieder jaar af.

Deze vorm wordt vaak afgesloten door ouderen omdat de behoefte voor een uitkering met de jaren afneemt. Daarnaast is deze vorm vaak het goedkoopst.

Overlijdensrisicoverzekering met annuïtair dalend kapitaal

De overlijdensrisicoverzekering met een annuïtair dalend vermogen geldt net als bij een lineair dalend vermogen voor een vooraf bepaalde periode. Je kunt deze uitkering zien als het verschil tussen het opgebouwde vermogen en jouw (hypotheek-) schuld. Omdat je vermogen opbouwt, daalt de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering in dezelfde tijd en met hetzelfde tempo.

Wat verder opvalt bij de overlijdensrisicoverzekering met een annuïtair dalend vermogen is dat de eerste jaren het bedrag waarvoor je verzekerd bent amper daalt, echter de laatste jaren neemt het verzekerde vermogen sterk af. Hierdoor staat het bedrag waarvoor je verzekerd bent aan het einde van de vooraf afgesproken periode op nul. Omdat de premie hier van te voren op is ingesteld is deze lager dan bij een overlijdensrisicoverzekering met een gelijkblijvend vermogen.

De annuïtair dalende risicoverzekering is vooral geschikt voor het aflossen van uw hypotheek of het regelen van een nabestaandenvoorziening.

Hypotheek

Een aantal hypotheekverstrekkers eist dat je een overlijdensrisicoverzekering afsluit. Anders krijg je geen hypotheeklening. Hierdoor is hypotheekverstrekker er zeker van dat de hypotheek wordt afgelost als de hypotheekafnemer komt te overlijden. Daarbij kunnen nabestaanden in het huis blijven wonen ondanks het teruglopen van de inkomsten na het overlijden van een kostwinner.

Voor- en nadelen

Voordelen:

  • Mogelijkheid om de overlijdensrisicoverzekering af te kopen zodat je niet aan de periodieke premie vast zit
  • Verschillende vormen overlijdensrisicoverzekering waardoor je een vrije keuze hebt welke je kiest
  • Je dekt risico’s als de hypotheek last en de zorg voor nabestaanden af

Nadelen:

  • Op latere leeftijd is het vaak lastig om de overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. De verzekeraar heeft de mogelijkheid om jou te weigeren omdat het risico dat je overlijdt groter is.