Print icon

Soorten ongevallenverzekeringen

Wanneer je door een ongeval gewond raakt of overlijdt kan dit vele kosten met zich meebrengen. Er zijn verschillende verzekeringen die jou kunnen helpen wanneer je na een ongeluk in financiële problemen komt. Op deze pagina vind je meer informatie over deze verschillende verzekeringen.

Ga direct naar de

Top 5 Studenten Ongevallenverzekeringen

en sluit binnen 5 minuten een studenten ongevallenverzekering af!

Waarom een ongevallenverzekering?

De Nederlandse zorgverzekering verzekert je voor medische hulp wanneer jou iets overkomt. Na de medische behandeling zijn de gevolgen van een ongeval echter vaak nog niet voorbij. Doordat je tijdelijk of blijvend invalide bent geraakt loop je vaak inkomsten mis en maak je in je dagelijkse leven extra kosten. Om deze kosten op te vangen kun je een ongevallenverzekering afsluiten. Deze verzekering staat los van de zorgverzekering en keert een bedrag uit wanneer jou iets overkomen is.

Ongevallenverzekering

De ongevallenverzekering keert vaak eenmalig een vergoeding uit na een ongeval. Je legt de hoogte van deze vergoeding bij het afsluiten van de verzekering al vast. Dit bedrag kan verschillen voor de verschillende gevolgen van een ongeval, te weten:

  • overlijden
  • blijvende invaliditeit
  • tijdelijke invaliditeit

Doordat er steeds minder vergoed wordt vanuit het basispakket van de zorgverzekering en ook de toeslagen bij invaliditeit door bezuinigingen steeds minder worden, neemt de waarde van een ongevallenverzekering steeds meer toe.

Lees meer over de dekking en uitkering van de ongevallenverzekering

Collectieve ongevallenverzekering

Een collectieve verzekering levert je vaak premiekorting op, omdat je met een grote groep dezelfde verzekering afsluit. Ook voor de ongevallenverzekering is het mogelijk om bij je een collectief aan te sluiten en te profiteren van deze korting. Veel onderwijsinstellingen bieden een collectieve verzekering aan voor studenten. Wellicht heeft jouw opleiding dus ook al een collectief. Daarnaast bieden werkgevers en vakbonden (bijvoorbeeld de Landelijke Studenten Vakbond) vaak collectieven aan.

Meer informatie over een collectieve ongevallenverzekering.

Ongevallen inzittendenverzekering

De ongevallenverzekering moet je niet verwarren met de ongevallen inzittendenverzekering. De ongevallen inzittendenverzekering is een aanvullende autoverzekering. Hiermee verzeker je dus alleen letsel of schade die is ontstaan door een ongeval met de auto of wanneer je bijvoorbeeld aan je auto aan het werk bent. Alle andere oorzaken van een ongeval vallen niet binnen de dekking van de ongevallen inzittendenverzekering. Ook bij deze verzekering krijg je na het ongeval een vooraf vastgelegd bedrag vergoed.

Ga nu naar de pagina ongevallen inzittendenverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering sluit je af om je nabestaanden niet met hoge kosten te laten zitten na je overlijden. Wanneer je een overlijdensrisicoverzekering hebt afgesloten krijgen je nabestaanden na je overlijden een vooraf bepaalt bedrag uitgekeerd. Dit bedrag is te gebruiken voor allerlei kosten, niet alleen de uitvaart. Hoe hoog het bedrag is dat uitgekeerd wordt is afhankelijk van het soort overlijdensrisicoverzekering dat je afsluit. Hoe jonger je bent wanneer je de verzekering afsluit, hoe lager de premie is die je betaalt.

Lees alle informatie over de soorten overlijdensrisicoverzekeringen