Print icon

Tijdelijke invaliditeit

Stel je voor: je bent fanatiek aan het sporten en je scheurt je achillespees. Dat is een ernstige blessure wat het tijdelijk onmogelijk maakt om op de getroffen voet te lopen. In dat geval ben je tijdelijk invalide. Dat wil zeggen, je zal geen blijvende schade oplopen aan je achillespees en het letsel zal volledig herstellen.

Blijvende versus tijdelijke invaliditeit

Houd je een blijvende functiestoornis over aan een ongeval of ziekte, dan wordt gesproken van blijvende invaliditeit. Er is bovendien een groot verzekeringstechnisch verschil tussen beide vormen van invaliditeit. Indien je verzekerd wil zijn voor de financiële gevolgen van een ongeval als gevolg waarvan je blijvend invalide raakt, dien je een ongevallenverzekering af te sluiten.

Ongevallenverzekering dekt geen tijdelijke invaliditeit

Een ongevallenverzekering dekt niet de schade bij een ongeval als gevolg waarvan je tijdelijk invalide raakt. Daarvoor hoef je namelijk geen aparte verzekering af te sluiten. Een ongevallenverzekering keert alleen een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden.

Verzekerd via je zorgverzekering

Iedereen in Nederland is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. In de basisdekking van deze verzekering worden ook de kosten van de noodzakelijke medische ingrepen en revalidatie vergoed. In het voorbeeld van de achillespees betekent dit dat je, indien noodzakelijk, geopereerd kan worden aan je achillespees en vervolgens de noodzakelijke revalidatie krijgt. Om deze kosten vergoed te krijgen is het dus niet nodig je hiervoor aanvullend te verzekeren.

Revalidatie

Revalidatie is gericht op herstel. Beoogd wordt dat je geen blijvende beperkingen aan het ongeval of de ziekte overhoudt. Bij revalidatie kan je denken aan hulp in de vorm van fysiotherapie, maatschappelijk werk of logopedie.

Zorgverzekeraars vergoeden de kosten van revalidatie, tenzij revalidatie niet kan leiden tot het voorkomen, verminderen of overwinnen van je handicap. Dus ook als je blijvend invalide raakt en je met revalidatie de negatieve gevolgen van de handicap kan verminderen, worden je revalidatiekosten vergoed.

Je handicap dient te worden veroorzaakt door een stoornis of beperking in je bewegingsvermogen. Ook een handicap als gevolg van een zenuwaandoening, waardoor communicatie, cognitie of gedrag zijn aangetast komen voor revalidatie in aanmerking. Vaak is een indicatiestelling van een speciale revalidatiearts vereist. Let er wel op dat revalidatie valt onder het eigen risico van je zorgverzekering.

Speciale voorzieningen of andere hulpmiddelen

Indien je speciale voorzieningen nodig hebt of andere hulpmiddelen, zoals een loophulpmiddel of aangepaste zitvoorzieningen, dan wordt dat indien nodig voor de revalidatie vergoed door je zorgverzekeraar. Ook als je niet zelf kan reizen en tijdelijk in een rolstoel bent beland, kan je vergoeding van vervoerskosten naar het revalidatiecentrum krijgen. Welke hulpmiddelen en voorzieningen je precies vergoed kan krijgen, is vooral afhankelijk van de aard van je tijdelijke handicap.

Aanvullend verzekeren

De mate van vergoeding is ook afhankelijk van je verzekeraar. Sommige verzekeraars vergoeden namelijk slechts gedeeltelijk de kosten van speciale voorzieningen of hulpmiddelen, zoals krukken of een rolstoel. Kijk daarvoor goed in de polisvoorwaarden van je verzekeraar. Indien de kosten slechts gedeeltelijk vergoed worden, kan het handig zijn je aanvullend te verzekeren.