Print icon

WAJONG

Wanneer je op jonge leeftijd gehandicapt raakt kan dit grote gevolgen hebben voor je carrière. De Wajong is een speciale regeling waarmee iedereen die nooit meer kan werken een uitkering kan krijgen. Lees hier meer over de actuele voorwaarden van de Wajong en of jij hier nog voor in aanmerking komt.

Veranderingen binnen de WAJONG

De WAJONG was tot 2015 een regeling van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) waarmee alle jonggehandicapten die geen werk konden vinden een uitkering konden aanvragen. Ook wanneer je slechts beperkt arbeidsongeschikt was kwam je in aanmerking. Vanaf januari 2015 is de Wajong echter alleen nog aan te vragen voor mensen die nooit meer kunnen werken. Het deel van de Wajong waar deels arbeidsongeschikten onder vallen is samen met de Wet Werk en Bijstand en de Wet Sociale Werkvoorziening samengevoegd in de Participatiewet. Dit is nu de verantwoordelijkheid van gemeenten en niet meer van de centrale overheid.

Regelingen voor jongeren met arbeidsbeperking vanaf 2015

Ben je jonggehandicapte en slechts deels arbeidsongeschikt? Je kunt dan nu geen Wajong meer aanvragen, dit kan alleen als je volledig arbeidsongeschikt bent. Als jonggehandicapte kom je nog wel in aanmerking voor een nieuwe studieregeling van de Participatiewet, de individuele studietoeslag. Deze toeslag kun je aanvragen bij jouw gemeente mits je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je bent minimaal 18 jaar oud
 • Eventueel eigen vermogen mag niet te groot zijn
 • Je ontvangt studiefinanciering of een tegemoetkoming via WOTS (Wet-tegemoetkoming-onderwijsbijdrage-en-schoolkosten)
 • Je kunt met een bijbaantje niet genoeg verdienen (het wettelijk minimumloon)

Daarnaast kom je na je studie in aanmerking voor hulp bij het zoeken naar werk via de Gemeente. Via de nieuwe Quotumwet worden er extra banen gecreëerd voor iedereen met een arbeidsbeperking. Ook is er vanuit de Participatiewet een bijstandsregeling voor iedereen die niet genoeg kan verdienen. Ook dit kun je bij de gemeente aanvragen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor Wajong?

De regels en voorwaarden rondom de Wajong zijn nu onderverdeeld in drie tijdperiodes waar je onder kunt vallen:

 • Wajong 2015: iedereen die de Wajong vanaf 10 september 2014 heeft aangevraagd of deze al eerder had aangevraagd en in 2015 18 jaar wordt valt onder deze groep
 • Nieuwe Wajong: iedereen die tussen 1 januari 2010 en 10 september 2014 de Wajong heeft aangevraagd en voor 2015 18 jaar is geworden valt onder deze groep
 • Oude Wajong: iedereen die de Wajong voor 2010 heeft aangevraagd

Wajong vanaf 2015

De huidige Wajongsregeling is er alleen voor personen die als gevolg van een ziekte of handicap nooit meer kunnen werken. Meer concreet betreft het personen die voor hun 18e levensjaar of tijdens hun studie (terwijl ze tussen de 18 en 30 jaar waren en minimaal 6 maanden studeerden) gehandicapt of ziek zijn geraakt en daardoor hun hele leven niet meer kunnen werken. De uitkering wordt geregeld door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en hier kun je ook je aanvraag doen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • Wajong aanvragen kan niet wanneer je een opleiding volgt;
 • Je woont in Nederland;
 • Je bent minimaal 18 jaar oud.

Nieuwe Wajong (na 2010 en voor 2015)

Ben je volledig arbeidsongeschikt? Dan verandert er niets. Wanneer je deels arbeidsongeschikt bent staat bij de Nieuwe Wajong hulp van het UWV voor jongeren bij het vinden en behouden van een baan centraal. Een arbeidsdeskundige zal samen met jou afspraken maken over het zoeken naar werk. Zodra je zelf genoeg verdient vervalt jouw Wajong. Verdien je minder dan 70-75% van het minimumloon? Dan vult de Wajong jouw inkomen aan. Wijzigingen in jouw levenssituatie dien je altijd zo snel mogelijk door te geven aan het UWV.

Oude Wajong (voor 2010)

Wanneer je onder de Oude Wajong valt behoud je het recht op Wajong wanneer je aan de nieuwe voorwaarden voldoet. In de periode tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2018 zal het UWV jouw situatie opnieuw beoordelen. Als dan blijkt dat je niet volledig arbeidsongeschikt bent zal je extra hulp van UWV ontvangen om passend werk te zoeken en zal je uitkering met 5% verlaagd worden. Wanneer je geen werk kunt vinden of minder verdiend dan 70-75% van het minimumloon, dan zal je de Wajong-uitkering behouden.

Hoogte Wajong uitkering

Bij de hoogte van de uitkering Wajong kan, afhankelijk van onder meer je persoonlijke situatie, onderscheid worden gemaakt tussen de hoogte van de uitkering tot 1 januari 2018 en de hoogte die zal gelden vanaf 1 januari 2018.

De Wajong uitkering tot 1 januari 2018

Wat is jouw situatie? Hoogte van de Wajong uitkering

Ik ga nog naar school/ik studeer

25% van het minimumloon

Ik kan (gedeeltelijk) werken

Max. 75% van het minimumloon

Ik kan niet werken

75% van het minimumloon

De Wajong-uitkering is 25% op het moment dat je nog studeert. Kan je niet meer werken? Dan is de hoogte van je Wajong uitkering 75% van het minimumloon. Wanneer je tussen de 18 en 23 jaar bent wordt het minimumjeugdloon aangehouden als richtlijn. Het totaalbedrag van de uitkering kan veranderen wanneer bijvoorbeeld jouw leefsituatie of leeftijd verandert. Dergelijke veranderingen dien je binnen een week door te geven aan het UWV.

Wanneer je Wajong 2015 ontvangt mag je nog steeds een aantal activiteiten ondernemen zonder dat dit jouw uitkering beïnvloedt, zoals het volgen van een cursus en het doen van vrijwilligerswerk.

De Wajong uitkering vanaf 1 januari 2018

Wat is jouw situatie? Hoogte van de Wajong uitkering

Ik ga nog naar school/ik studeer

25% van het minimumloon

Ik kan (gedeeltelijk) werken

Max. 70% van het minimumloon

Ik kan niet werken

75% van het minimumloon

Vanaf het jaar 2018 kan je, indien je nog wel kan werken, tot maximaal 70% van het minimumloon aan Wajong ontvangen. De percentages voor studenten/schoolgangers en personen die niet kunnen werken blijven onveranderd.

Duur Wajong-uitkering

Op het moment dat je 18 jaar bent geworden (of na 1 jaar indien je tijdens je studie een ziekte of handicap hebt opgelopen), heb je recht op een Wajong uitkering indien je aan de gestelde voorwaarden voldoet. Je uitkeringsrecht kan eindigen in de volgende gevallen:

 • Je kan weer werkzaamheden verrichten;
 • Verhuizing naar het buitenland;
 • Je zit langer dan een maand in detentie;
 • Het bereiken van de AOW-leeftijd;
 • Je houdt je niet aan de geldende regels bij het ontvangen van de uitkering.

Jonggehandicaptenkorting
Wanneer je Wajong ontvangt kom je in aanmerking voor belastingvoordeel, dit is de zogenoemde jonggehandicaptenkorting. Er zijn een aantal mogelijkheden om dit toe te passen:

 • Ontvang je de volledige Wajong-uitkering van het UWV? Dan zal de korting automatisch verrekend worden en hoef je niets te doen
 • Je werkt en ontvangt Wajong. Je kan vragen of jouw werkgever de korting wil verrekenen met jouw loon en je nettoloon zal dan iets stijgen
 • Wanneer beide situaties niet het geval zijn kun je de korting zelf terugvragen bij de Belastingdienst

Bijstandsrecht?

Indien je van jongs af aan al een ziekte of handicap hebt maar nog wel mogelijkheden hebt om te werken, heb je vanaf 2015 geen recht meer op Wajong. Wel bestaat de mogelijkheid dat je een recht op bijstand kan ontvangen.