Print icon

Wat is verzekerd?

Een ongevallenverzekering is een verzekering om jezelf te beschermen tegen de financiële risico’s van een ongeval die blijvende invaliditeit of, in het meest extreme geval, zelfs overlijden tot gevolg kunnen hebben. Uit de cijfers van het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Zorg blijkt dat er ieder jaar ruim 7 miljoen letsels als gevolg van een ongeval zijn, waaronder ongevallen in de privé sfeer, arbeidsongevallen, sportblessures en verkeersongevallen. Een ongevallenverzekering is om deze reden zeker geen overbodige luxe. Maar wat is er nu precies verzekerd bij het afsluiten van een ongevallenverzekering?

Welk soort ongevallen vallen onder de dekking?

Op het moment dat je betrokken raakt bij een ongeval, kan dit ingrijpende financiële gevolgen hebben. Bij welk soort ongevallen biedt de verzekering onder meer dekking?

  • De kosten die voortvloeien uit het blijvend invalide worden of overlijden;
  • (Bloed)vergiftiging, tetanus, wondinfecties;
  • Verstuikingen, spierscheuring of ontwrichting;
  • Zonnesteek, verstikking, bevriezing, verdrinking;
  • Verergeren of compliceren van letsel door het ongeval als gevolg van medische behandeling;
  • Onvoorziene omstandigheden die leiden tot zware uitputting, uitdroging, verhongering;
  • Het onvrijwillig te val raken in een (gevaarlijke) vloeistof of water met ziekte tot gevolg, ook als dit is gedaan om een mens of dier te redden.

De lijst met complete beschrijvingen van dekkingen kunnen in de polisvoorwaarden van de ongevallenverzekeraar worden gevonden, de vergoeding is afhankelijk van de specifieke dekkingen per verzekeraar. Bij bepaalde verzekeraars worden bijvoorbeeld ook verwondingen opgelopen door amateursporten of zelfverdediging vergoed.

Dekking ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering bestaat in verschillende soorten en maten. Dat betekent dat een bepaald bedrag kan worden verzekerd, soms in de vorm van keuze uit verschillende pakketten. Op het moment dat zich een ongeval voordoet, komt het bedrag tot uitkering. Bij blijvende invaliditeit is dit bedrag gebaseerd op de mate van invaliditeit. Om je een idee te geven, biedt een ongevallenverzekering doorgaans dekking voor:

Omschrijving

Verzekerd bedrag

Overlijden

Per verzekeraar lopen de verzekerde bedragen uiteen tussen de €5.000 en €25.000, afhankelijk van eigen voorkeur.

Blijvende invaliditeit

Per verzekeraar lopen de verzekerde bedragen uiteen tussen de €12.500 en €150.000, afhankelijk van eigen voorkeur.

Dekkingsgebied

Wereldwijd (check dit bij je verzekeraar)

Waar?

Onderweg naar college en op de hogeschool of universiteit, tijdens vakanties maar ook op werk. Deze laatste dekking is vaak inbegrepen, echter kan de vergoeding lager uitvallen indien het ongeval veroorzaakt is door werkzaamheden.

Tandarts

Tandheelkundige behandelingen als gevolg van een ongeval worden voor studerende kinderen tot gemiddeld 18 tot 20 jaar tot een bepaald maximumbedrag vergoed.

Leeftijd

Bepaalde verzekeraars hanteren maximumleeftijden tot waar een ongevallenverzekering kan worden afgesloten. Dit is gemiddeld tussen de 65 en 70 jaar.

Tip voor ouders en studenten<

Voor de ouders van studenten geldt dat op de polis van de ouders zelf het kind tot een bepaalde maximumleeftijd meeverzekerd kan worden. Dit is meestal tot ongeveer 28 jaar oud. Een gecombineerde polis kan een besparing opleveren. De dekking voor kinderen kan meer uitgebreid zijn bij bepaalde verzekeraars. Wanneer het studerende kind naar het buitenland gaat is de verzekering mogelijk gewoon geldig, mits werelddekking van toepassing is en de maximale termijn in acht wordt genomen.

Uitsluitingen

Indien het tot een ongeval komt zijn er bepaalde factoren die redengevend kunnen zijn om niet (geheel) uit te keren. Het gaat onder meer om:

  • Situaties waarin opzettelijkheid in het spel is of het risico op een ongeval veel groter is, bijvoorbeeld bij deelname aan vechtsport wedstrijden of andere gevaarlijke sporten;
  • Ongevallen waarbij drugs of gebruik van overmatig alcohol in het spel is.

Lees meer over de uitsluitingen op onze pagina ‘wat is niet verzekerd?’.

Tot slot: aanvullende dekkingen

Bepaalde ongevallenverzekeraars bieden aanvullende dekkingen voor zeer risicovolle beroepen of motorbestuurders. Lees hier meer over de mogelijke aanvullende dekkingen bij een ongevallenverzekering.