Student met autisme

Hoewel je het niet direct aan iemand kan zien, kan een van de verschillende vormen van autisme (Autisme Spectrum Stoornis, ASS) een behoorlijke stempel op het dagelijks leven van studenten met deze aandoening drukken. De informatieverwerking verloopt op een andere manier. De student kan tegen belemmeringen in de sociale interactie aanlopen en problemen ervaren in de verbale en non-verbale communicatie met andere studenten en docenten.

In hoeverre kan er rekening worden gehouden met autisme in het hoger onderwijs? Welke behandelvormen bestaan er en in hoeverre komen deze behandelingen voor vergoeding in aanmerking vanuit je zorgverzekering?

Vergoedingen student met autisme aanvullende zorgverzekering vergelijken

Vergoedingen student met autisme 2022

Wat is autisme?

Er bestaan, zoals in de inleiding al duidelijk werd, verschillende vormen van autisme. Deze vallen onder de overkoepelende term Autisme Spectrum Stoornis.

Klassiek autisme

Het klassiek autisme wordt met name gekenmerkt door het ondervinden van beperkingen in de sociale omgang, communicatie, gebrek aan verbeelding en verminderde flexibiliteit. Andere vormen van autisme zijn de aandoeningen Asperger en PDD-Nos.

Asperger

Bij de aandoening Asperger valt op dat de persoon (zeer) intelligent kan zijn en makkelijker kan praten in vergelijking tot een klassiek autist. Het autisme valt hierdoor minder op. Mensen met Asperger hebben in de regel een verminderd inlevingsvermogen en kunnen moeilijk inschatten wat nu wel of niet sociaal gewenst is.

PDD-Nos

PDD-Nos is een ontwikkelstoornis met kenmerken van het autisme, echter onvoldoende om echt van autisme te kunnen spreken. Deze stoornis, die zich ook op jonge leeftijd manifesteert, heeft met het klassiek autisme vergelijkbare symptomen. Mensen met PDD-NOS ondervinden ook problemen met de sociale interactie en de non-verbale/verbale communicatie. Ook kan obsessief gedrag ontstaan met betrekking tot een activiteit. Hierdoor is er geen aandacht voor andere zaken en paniek ontstaat als die activiteit niet meer kan worden uitgevoerd.

Studeren en autisme

De begeleiding op het hoger onderwijs is minder intensief. Het kan daardoor soms moeilijk zijn je weg te vinden en in te schatten wat er precies van je wordt verwacht als student. En met wie kan je praten over de problemen waar je tegen aan loopt? Veel hogescholen en universiteiten houden rekening met studenten met een studiebeperking, zoals autisme. Zo kan je met één van de studieadviseurs de mogelijkheden tot extra hulp en ondersteuning bespreken. Denk hierbij onder meer aan:

 • Een andere studietempo aangepast aan jouw persoonlijke situatie;
 • Extra financiële bijstand in geval van studievertraging;
 • Extra hulp bij de voorbereiding van je tentamens of aangepaste tentamenvormen;
 • Aanvullende begeleiding, al dan niet door een student ‘studiemaatje’.

Hulp, zorg en medicatie

Voor jongvolwassen studenten zijn er verschillende mogelijkheden om hulp en ondersteuning te zoeken om je autisme te behandelen en je functioneren in het dagelijks leven te verbeteren.

Geestelijke gezondheidszorg

Vanuit de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) zijn er verschillende mogelijke behandelvormen om studenten met autisme te helpen. Het gaat onder meer om:

 • Gedragstherapie, waarbij je onder meer leert omgaan met stressvolle situaties, en constructieve gedragingen/zelfacceptatie leert te vergroten;
 • Trainingen in sociale vaardigheden;
 • Psycho-educatie; nadruk op het opdoen van kennis over je aandoening, werken aan omgangsvaardigheden en je zelfvertrouwen;
 • Steun van je omgeving (ouders, vrienden en partner).

Medicatie

Hoewel medicatie alleen de ‘symptomen’ van autisme kan bestrijden, kan het een zeer positieve bijdrage leveren aan iemands functioneren in het dagelijks leven. Zeker als je bijvoorbeeld teveel prikkels ervaart, geconfronteerd wordt met veel veranderingen, (extreem) angstig bent of je overbelast voelt. De medicijnen kunnen bijdragen aan meer rust en ondersteuning bij veranderingen.

Medicatie wordt over het algemeen voorgeschreven door je arts of psychiater. Afhankelijk van je persoonlijke situatie helpt het soms structureel een bepaald medicijn te slikken. Soms is incidenteel gebruik voldoende, bijvoorbeeld tijdens een stressvolle tijd of een paniekaanval.

Vergoeding zorgverzekering

De zorg die je (bij veel behandelingen is een verwijsbrief vereist) bij GGZ ontvangt krijg je volledig vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. De kosten vallen wel eerst onder je eigen risico. Medicatie, voorgeschreven door je huisarts, krijg je ook volledig vergoed mits er geen eigen bijdrage geldt voor het betreffende medicijn. Op medicijnkosten.nl kan je zien in hoeverre voor jouw medicijn een eigen bijdrage geldt. Het is ten slotte mogelijk een aanvullende verzekering af te sluiten om ook de eigen bijdrage voor je medicijnen vergoed te krijgen.

Lidmaatschap Nederlandse Vereniging voor Autisme

Vanuit je aanvullende zorgverzekering kan je bij bepaalde zorgverzekeraars een vergoeding krijgen voor het lidmaatschap bij je patiëntenvereniging. De Nederlandse Vereniging voor Autisme biedt onder meer heldere, actuele informatie, activiteiten en deelt ervaringsverhalen.

Hulp en ondersteuning via de gemeente

Sinds 2015 zijn Nederlandse gemeenten verantwoordelijk geworden voor het ondersteunen van (jong)volwassenen met autisme. Waaruit bestaat deze hulp? Het gaat onder meer om:

 • Praktische hulpverlening en begeleiding: de gemeente kan je ondersteuning bieden op je hogeschool, werk of zelfs thuis. Via de gemeente is het bijvoorbeeld mogelijk een training in sociale vaardigheden te volgen en helpen de medewerkers je structuur en planning aan te brengen;
 • De gemeente kan op jouw persoonlijke situatie toegespitste steun bieden bij het veilig wonen en participatie in de samenleving.

Afhankelijk van de gemeente waar je woont, kan je voor deze hulp terecht bij een sociaal wijkteam of WMO-loket. Op basis van je persoonlijke situatie, deze wordt eerst door de gemeente onderzocht, wordt een hulpvoorstel gedaan. Wil je meer informatie over de hulpverleningsmogelijkheden bij de gemeente? Neem contact op met jouw gemeente.

Aanvullende hulpverlening

Op zoek naar aanvullende hulpverlening om bijvoorbeeld relatieproblematiek of aanpassingsstoornissen aan te pakken? Of heb je behoefte aan remedial teaching of neurofeedback? Deze vormen van hulpverlening worden lang niet altijd (volledig) vergoed via je zorgverzekering of via de gemeente. In dat geval kan een aanvullende zorgverzekering uitkomst bieden. Let bij het vergelijken en afsluiten van zo’n verzekering op de dekking van aanvullende psychologische- of psychosociale hulpverlening.

Vergoedingen aanvullende zorg bij autisme 2022

In onderstaand overzicht kan je de vergoeding van aanvullende zorg voor autisme bij verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergelijken. Deze pakketten bieden onder meer vergoeding voor de eigen bijdrage voor medicijnen en psychotherapie.

Zilveren Kruis - Studenten Goed VerzekerdDekkingPrijs pakket p/m
Aanvullend 2 sterrenVergoeding tot €250 voor psychotherapie (maximaal €40,- per dag)16.58
Aanvullend 3 sterrenVergoeding tot €450 voor psychotherapie (maximaal €40,- per dag)33.25
Aanvullend 4 sterrenVergoeding tot €650 voor psychotherapie (maximaal €40,- per dag)58.50
Naar Studenten Goed Verzekerd

Nationale NederlandenDekkingPrijs pakket p/m
NN Extra€250,- per jaar voor alternatieve geneeswijzen (maximaal €50,- per dag)25.25
Compleet
 • €150,- per jaar eigen bijdrage medicijnen
 • €500,- per jaar voor alternatieve geneeswijzen (maximaal €50,- per dag)
44.65
Naar Nationale Nederlanden

OHRADekkingPrijs pakket p/m
Aanvullend
 • €200,- per jaar (max. €40 per behandeldag)
 • €25,- per jaar voor eigen bijdrage medicijnen
12.78
Extra Aanvullend
 • €350,- per jaar voor psychotherapie (max. €40 per behandeldag)
 • €50,- per jaar voor eigen bijdrage medicijnen
23.89
Uitgebreid
 • €500,- per jaar voor psychotherapie (max. €40 per behandeldag)
 • €150,- per jaar voor eigen bijdrage medicijnen
46.50
Naar OHRA

ONVZDekkingPrijs pakket p/m
Benfit
 • €350,- per jaar voor psychotherapie (max. €40 per behandeldag)
 • €150,- per jaar voor eigen bijdrage medicijnen
20.60
Optifit
 • €550,- per jaar voor psychotherapie (max. €50 per behandeldag)
 • 100% vergoeding eigen bijdrage medicijnen
43.01
Topfit
 • €1000,- per jaar voor psychotherapie (max. €65 per behandeldag)
 • 100% vergoeding eigen bijdrage medicijnen
64.87
Naar ONVZ

ZorgDirect Prijs pakket p/m
Extra€150,- per jaar voor eigen bijdrage medicijnen8.64
Plus
 • €350,- per jaar voor psychotherapie (max. €40 per behandeldag)
 • €300,- per jaar voor eigen bijdrage medicijnen
19.68
Top
 • €500,- per jaar voor psychotherapie (max. €40 per behandeldag)
 • €450,- per jaar voor eigen bijdrage medicijnen
36.95
Naar ZorgDirect