Print icon

Student met dwangklachten

Indien je last hebt van dwangklachten, kan dat je functioneren in het dagelijks leven en je studievoortgang behoorlijk in de weg zitten. Een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) leidt tot onbedwingbare, steeds wederkerende gedachten die je eigenlijk helemaal niet wilt hebben. Deze gedachten leiden vaak tot dwanghandelingen, die onvermijdbaar moeten worden uitgevoerd en wel volgens een vast stramien. De dwanghandeling moet worden uitgevoerd, omdat anders de angst bestaat dat er iets ernstigs zou kunnen gebeuren.

Wat is een OCS precies en hoe manifesteert het zich? En kan een OCS worden behandeld? Zo ja, in hoeverre komt de behandeling via je zorgverzekering voor vergoeding in aanmerking?

Vergoedingen student met dwangklachten aanvullende zorgverzekering vergelijken

Vergoedingen student met dwangklachten 2022

Wat is een OCS-stoornis?

Zoals eerder aangestipt, is een obsessieve-compulsieve stoornis een steeds terugkerend, ongewild gedachtepatroon. Bij deze gedachten horen dwanghandelingen, compulsies, die steeds opnieuw moeten worden uitgevoerd om bepaalde mogelijke ernstige gevolgen te voorkomen. Zo kan iemand met OCS bang zijn dat, indien hij of zij de dwanghandeling niet uitvoert, een dierbare overlijdt. Hoewel de dwanghandelingen tijdelijk het angstgevoel of somberheid lijken te verminderen, belemmert het in feite je optimaal functioneren op werk of tijdens je studie doordat deze handelingen veel tijd in beslag kunnen nemen.

Iemand die dwangklachten heeft, is zich hier vaak wel van bewust. Toch blijft diegene de handelingen uitvoeren omdat het angst- en paniekgevoelens vermindert. Hoe een OCS ontstaat is niet helemaal duidelijk, wel is duidelijk dat erfelijkheid een rol kan spelen. Er bestaat een theorie die aangeeft dat het aantal neurotransmitters, signaalstoffen die zenuwimpulsen overdragen op je onder meer je spieren, invloed hebben op de mate van gevoeligheid die iemand heeft op angst- of paniekgevoelens. Ook de (aangeleerde) wijze waarop mensen omgaan met angst is bepalend, de opvoeding en ervaringen in het verleden zijn daarbij tekenend.

Hoe herken je symptomen van OCS?

Een OCS kan zich onder meer op de volgende wijzen manifesteren:

  • Voortdurend handen wassen
  • Specifieke treden overslaan bij het traplopen
  • Een handeling een vast aantal keer herhalen, bijvoorbeeld drie keer uit het keukenraam kijken voordat je de keuken verlaat
  • Zaken heel netjes en precies naast elkaar leggen op tafel
  • Continue rijtjes tellen in je hoofd
  • Steeds iets controleren, bijvoorbeeld of de autodeur op slot zit

Deze dwanghandelingen worden gedaan ter voorkoming of afwending van:

  • Het eventueel besmet raken met een ernstige ziekte
  • Het onverwachts overlijden van een dierbare
  • Gods afkeuring of boosheid
  • Een fout met eventuele ernstige gevolgen

Kan OCS worden behandeld?

De klachten van een OCS zijn goed te behandelen. Indien je last hebt van een obsessieve-compulsieve dwangstoornis is de psycholoog of psychiater het eerste aanspreekpunt. Niet alleen met professionele hulp, maar ook zelf kan je de klachten aanpakken. Het kan helpen om een eigen dagboek bij te houden en daarin op te schrijven welke gedachten door je hoofd schieten, de daarbij opkomende angstgevoelens en je reactie hierop. Op deze manier kan je met een andere bril op terugkijken naar deze situaties. Zijn de gedachten wel reëel en is er echt reden voor paniek? In het vervolg kan je tegenover deze nare, angst oproepende gedachten een positief, geruststellende gedachtebeeld zetten. Ten slotte kunnen mensen die dicht bij je staan en die je vertrouwt je helpen en steunen bij het aanpakken van de dwangklachten.

Het dagboekje is bovendien een hulpmiddel bij het bespreken van je dwanggedachten en –handelingen bij een professional. Bij een psycholoog, psychotherapeut of psychiater kan je terecht voor cognitieve gedragstherapie. Via gesprekken en oefeningen wordt je dan aangeleerd de gedachten en reacties op angstgevoelens te veranderen. Blijf je na deze therapie nog steeds klachten houden? Dan kunnen mogelijk medicijnen in de vorm van antidepressiva uitkomst bieden. Het eindresultaat dat je nog maar weinig tot geen last hebt van dwanghandelingen is goed haalbaar.

Vergoeding via je zorgverzekering

In principe kan je voor basale geestelijke gezondheidszorg terecht bij je huisarts. Deze zal je met dwangklachten doorverwijzen naar een psycholoog of psychiater. In geval van cognitieve gedragstherapie of een andere vorm van therapie ter behandeling van je dwangklachten kan je ook bij een psychotherapeut terecht. Psychotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.

De noodzakelijke basis- en gespecialiseerde GGZ zorg komt vanuit je basiszorgverzekering voor vergoeding in aanmerking. Hiervoor gelden wel bepaalde voorwaarden. Er dient wel een duidelijke diagnose te zijn gesteld van je stoornis, gevolgd door een verwijsbrief van je behandelend arts. Deze verwijsbrief blijft uiterlijk 1 jaar geldig en specificeert de nodige zorg. Let er overigens wel op dat de kosten, indien er nog eigen risico resteert, vallen onder het verplicht of vrijwillig een eigen risico.

Vergoedingen aanvullende zorg bij dwangklachten 2022

Vanuit welke aanvullende zorgverzekeringen bestaan er vergoedingen voor psychotherapie ter behandeling van dwangklachten? Bekijk en vergelijk hieronder de verschillende opties.

De FrieslandDekkingPrijs pakket p/m
AV StandaardVergoeding tot €200,- per jaar voor psychotherapie (max. €40 per behandeldag)15.50
AV ExtraVergoeding tot €400,- per jaar voor psychotherapie (max. €40 per behandeldag)24.95
AV OptimaalVergoeding tot €600,- per jaar voor psychotherapie (max. €40 per behandeldag)53.50
Naar De Friesland

OHRADekkingPrijs pakket p/m
Aanvullend€200,- per jaar voor psychotherapie (max. €40 per behandeldag)12.78
Extra Aanvullend€350,- per jaar voor psychotherapie (max. €40 per behandeldag)23.89
Uitgebreid€500,- per jaar voor psychotherapie (max. €40 per behandeldag)46.50
Naar OHRA

United Consumers VGZDekkingPrijs pakket p/m
ZorgZeker 1€150,- per jaar voor psychotherapie (max. €40 per behandeldag)6.98
ZorgZeker 2€250,- per jaar voor psychotherapie (max. €40 per behandeldag)22.60
ZorgZeker 3€300,- per jaar voor psychotherapie (max. €40 per behandeldag)37.01
Naar United Consumers VGZ

Zilveren Kruis - Studenten Goed Verzekerd Prijs pakket p/m
Aanvullend 2 sterren€250,- per jaar voor psychotherapie (max. €40 per behandeldag)16.58
Aanvullend 3 sterren€450,- per jaar voor psychotherapie (max. €40 per behandeldag)33.25
Aanvullend 4 sterren€650,- per jaar voor psychotherapie (max. €40 per behandeldag)58.50
Naar Studenten Goed Verzekerd

ZorgDirect Prijs pakket p/m
Plus€350,- per jaar voor psychotherapie (max. €40 per behandeldag)19.68
Top€500,- per jaar voor psychotherapie (max. €40 per behandeldag)36.95
Naar ZorgDirect

Gerelateerde artikelen: