Print icon

Veranderingen in 2022

Welke belangrijke veranderingen binnen de zorgverzekering en ons zorgstelsel kunnen we in 2022 allemaal verwachten? Op 21 september 2021 zijn een aantal belangrijke veranderingen officieel bekend gemaakt tijdens de troonrede. Hiermee krijgen we onder meer inzicht in de nominale zorgpremie voor het komende jaar, het eigen risico, de zorgtoeslag en de inhoud van de basiszorgverzekering. Pas rond 12 november worden de definitieve zorgpremies door alle zorgverzekeraars bekend gemaakt. Houd daarom deze pagina in de gaten voor een actueel overzicht van alle belangrijke veranderingen in de zorgverzekering in 2022!

Veranderingen 2022 samengevat

Dit jaar veranderen de volgende zaken:

 • De premies gaan stijgen, je zal gemiddeld €3,66 per maand meer betalen voor je zorgverzekering;
 • Het eigen risico verandert niet en blijft gelijk met €385,-;
 • De zorgtoeslag stijgt met gemiddeld €4,- per maand (€48,- per jaar);
 • Het basispakket blijft min of meer hetzelfde: de dekking wordt uitgebreid met de vergoeding van elektriciteitskosten bij mechanische ademhalingsondersteuning. Daarnaast worden 3 nieuwe medicijnen vergoed ter behandeling van migraine. Corona herstelzorg blijft in het pakket tot minstens augustus 2022.

Vergelijken & afsluiten

Filter en vergelijk verschillende studenten zorgverzekeringen op zorgpremie, vrije zorgkeuze, eigen risico en aanvullende verzekeringen.

Studenten zorgverzekering vergelijken

Stijging zorgpremie 2022

De nominale zorgpremie is een raming waaruit blijkt of de zorgpremie het komende jaar gaat stijgen of dalen. Doorgaans stijgt de zorgpremie en uit de ramingen voor 2022 blijkt dat je ongeveer €126,83 per maand voor je basiszorgverzekering gaat betalen. Dit komt neer op een stijging van gemiddeld €3,66 per maand. Rond 12 november 2021 maken alle zorgverzekeraars de definitieve premies voor de zorgverzekering in 2022 bekend.

Hoe komt het dat de premies voor de zorgverzekering in 2022 gaan stijgen?

 • Er is sprake van meer vergrijzing;
 • Het eigen risico blijft gelijk;
 • Meer zorgpersoneel en hogere lonen, budget voor Geestelijke Gezondheidszorg en behandelingen voor patiënten met een chronische ziekte.

Eigen risico 2022

Het eigen risico blijft onveranderd in 2022. Dat betekent dat het verplicht eigen risico in 2022 ook neerkomt op €385,-. Naast het verplicht eigen risico kan je kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Dat houdt in dat je het verplicht eigen risico maximaal met €500,- tot €885,- kan verhogen. Ieder jaar wordt het eigen risico van overheidswege bepaald op basis van de nieuwe begroting. De zorgpremies zijn extra gestegen omdat het eigen risico gelijk blijft, de zorgkosten zijn immers wel toegenomen.

Tot slot dienen chronische patiënten met een langdurige behandeling voor een psychiatrische aandoening vanaf 2022 jaarlijks het volledige eigen risico te betalen. Eerder was dit alleen verplicht voor het jaar waarin de behandeling was gestart. Patiëntenorganisatie MIND is bang voor de negatieve gevolgen, zoals het vermijden of juist uitstellen van behandelingen door patiënten.

Zorgtoeslag 2022

Tijdens de definitieve bekendmaking van de zorgpremies in november, zal door de Belastingdienst ook de zorgtoeslag bekend worden gemaakt. Op dit moment is bekend dat de zorgtoeslag zal stijgen voor:

 • Alleenstaanden: gemiddeld €4,- per maand (€48,- per jaar)
 • Meerpersoonshuishoudens: gemiddeld €5,- per maand (€60,- per jaar)

Hoe hoog de zorgtoeslag werkelijk uitvalt, hangt af van je inkomen, gezinssituatie en eigen vermogen. Je kan te zijner tijd een proefberekening maken op de toeslagen pagina van de Belastingdienst.

Wijziging basispakket zorgverzekering 2022

De inhoud van je basiszorgverzekering is aan de volgende veranderingen onderhevig:

 • Voorwaardelijke toelating van 12 interventies bij verschillende medische behandelingen aan het basispakket;
 • 3 nieuwe medicijnen ter behandeling van migraine bij specifieke groepen patiënten worden toegevoegd aan het basispakket;
 • Herstelzorg corona blijft tot minstens augustus 2022 in het basispakket. Dat betekent voor zover de behandeling vereist onbeperkt logopedie, max. 50 fysiotherapie behandelingen, max. 7 uur aanvullend dieetadvies en max. 10 uur aanvullend ergotherapie;
 • De tandartsbehandeling ‘autotransplantatie’ wordt vanaf 1 januari 2022 vergoed vanuit de basisverzekering;
 • Elektriciteitskosten mechanische ademhalingsondersteuning kunnen vanaf 1 januari 2022 bij je zorgverzekeraar worden geclaimd.

Inkomensafhankelijke bijdrage 2022

Bijzonder detail is dat de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zvw (Zorgverzekeringswet) in 2022 gaat dalen. De tarieven zijn als volgt:

 • Werknemersbijdrage: daling van 0,30% naar 6,70%
 • Werkgeversbijdrage: daling van 0,30% naar 5,45%

Veranderingen langdurige zorg 2022

Voor de Wlz (Wet langdurige zorg) blijft de premie gelijk met 9,65%.

Gerelateerde artikelen: