1 Dekking

2 Eigen risico

3Soort woning

4Aansprakelijkheidsverzekering

5Buitenshuisverzekering

6Rechtsbijstandverzekering

Peildatum voor premieberekening is 11-07-2024