BIG-Register

Zorg nodig? Dat hebben we allemaal wel eens. Dan wil je natuurlijk wel weten of je met een betrouwbare zorgverlener in zee gaat. Maar hoe weet je dat eigenlijk?

Wat is het BIG-register?

In feite is dit een overzicht opgesteld door de overheid met alle zorgverleners die bevoegd zijn een bepaald beroep (met een wettelijk beschermde titel) in de zorg actief uit te oefenen, zoals apothekers, artsen en fysiotherapeuten. Dit register is er om de kwaliteit binnen de zorg te waarborgen en om zoveel mogelijk te voorkomen dat je met slechte zorg in aanraking komt. In dit register vind je bijvoorbeeld ook of je zorgverlener bepaalde dwangmaatregel heeft ontvangen of, in het meest extreme geval, is geschrapt.

De BIG-registratie

Om als zorgverlener in aanmerking te komen voor een BIG-registratie moet je aan een aantal eisen voldoen. Die eisen kun je lezen op de homepage van www.bigregister.nl – zorgconsument – meer informatie over het BIG-register. Deze eisen zijn door de toezichthouder op de Wet BIG van de Inspectie voor de Gezondheidszorg samengesteld. Een BIG-registratie moet je eigenlijk zien als een controlepost die elke vijf jaar een aantal gestelde eisen controleert. In het BIG-register kun je checken of bijvoorbeeld de fysiotherapeut met wie je in zee gaat, wel echt een fysiotherapeut is.

Is jouw zorgverlener (nog) BIG-geregistreerd?

Dat is een goede vraag, waar vind je het BIG-register om te checken of jouw partij eigenlijk (nog) wel geregistreerd is? Het register is makkelijk in te zien via de deze link.

De belangrijkheid van een BIG registratie

Waarom is het zo belangrijk dat mijn zorgverlener BIG-geregistreerd is? Bepaalde beroepshandelingen brengen een groot risico met zich mee. Neem bijvoorbeeld het onder narcose brengen van patiënten, het is wel zo veilig dat dit gebeurt door een bevoegde arts. Of heb je fysiotherapie nodig omdat je revalideert na een zwaar ongeluk? dan wil je wel dat er een juist behandelplan wordt afgestemd op jouw revalidatie. Het kan van alles zijn maar zorg wel dat je checkt of jouw zorgverlener BIG geregistreerd is.  

Dekking zorgkosten

Veel zorgverzekeraars vergoeden alleen de zorgkosten van zorgverleners met een BIG-registratie. Dat geldt trouwens niet voor alternatieve zorg, die zijn niet BIG- geregistreerd. Vaak worden die kosten vanuit de aanvullende verzekering, tot een bepaald bedrag, gedekt.

Help mijn zorgverlener heeft een tuchtmaatregel opgelegd gekregen, wat nu?

Dan is jouw zorgverlener niet gelijk afgeschreven. Er zijn verschillende gradaties aan te merken. Soms gaat het alleen om een geldboete die de zorgverlener moet betalen maar hij kan verder wel zijn diensten blijven verlenen. Een ander voorbeeld van een tuchtmaatregel is: ontzegging van het recht wederom ingeschreven te worden. Hierbij is jouw zorgverlener al geschrapt, zijn beroepstitel kwijt en daarmee strafbaar om zijn beroepstitel opnieuw te voeren.

Via deze link kun je inzien wat de consequenties zijn voor zorgverleners die gestelde regels niet nakomen. Maak je trouwens geen zorgen dat dit aan je aandacht zal ontsnappen want eventuele spraakmakende tuchtmaatregelen lees je dezelfde dag nog op verschillende nieuwskanalen.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897