Werken

Ga je over de grens werken, dan hangt het van de periode dat je weggaat af of je de Nederlandse zorgverzekering kunt aanhouden. Daarnaast is het land dat je gaat bezoeken bepalend voor de zorgverzekering die je nodig hebt. Ook zijn de werkzaamheden die je gaat uitoefenen van belang. Hieronder zetten we uiteen waar je aan moet denken wanneer je in het buitenland gaat werken.

Type werkzaamheden

Of je de huidige Nederlandse zorgverzekering kunt aanhouden, hangt af van de werkzaamheden die je gaat verrichten. Ga je naar het buitenland om te werken als au pair? Dan wordt dit formeel niet als werk gezien, omdat je als vergoeding vaak alleen kost en inwoning krijgt. In dit geval kunnen de volgende situaties van toepassing zijn:

 • Je blijft niet langer in het buitenland dan één jaar, gerekend vanaf de vertrekdatum. In dit geval ben je verplicht je Nederlandse zorgverzekering aan te houden.
 • Je blijft tussen de 1 en 3 jaar in het buitenland werken. In dit geval dien je in ieder geval het eerste jaar je Nederlandse zorgverzekering aan te houden. Na het eerste jaar vervalt je basisverzekering, tenzij je op eigen verzoek deze verzekering wil aanhouden. Daarvoor dien je aan te tonen dat je nog steeds Nederlands ingezetene bent.
 • Je blijft langer dan 3 jaar in het buitenland. Na het derde jaar vervalt de basisverzekering altijd.

Je bent in Nederland verplicht je uit te schrijven bij de gemeente als je in een periode van een jaar minstens 8 maanden in het buitenland verblijft. De zorgverzekeraar hanteert deze regel niet, voor je zorgverzekering geldt de verplichting deze een jaar aan te houden.

Duur van de werkzaamheden

Ga je naar het buitenland en werkzaamheden verrichten waarvoor je een salaris ontvangt, dan gelden er weer andere regels. Of je dan je Nederlandse zorgverzekering kan aanhouden, hangt af van het volgende:

 • Ben je van plan niet langer dan 3 maanden in een EU-, EER of verdragsland te gaan werken? Dan is het niet nodig je Nederlandse zorgverzekering op te zeggen, deze kan je in dit geval gewoon aanhouden.
 • Ga je langer dan 3 maanden betaald werk te verrichten in een EU-, EER of verdragsland? Dan ben je helaas verplicht je zorgverzekering in Nederland op te zeggen en dien je een nieuwe zorgverzekering af te sluiten in het land waar je gaat werken.
 • Weet je van te voren niet hoe lang je gaat werken in het buitenland? Dan is het verstandig om een zorgverzekering in het buitenland af te sluiten. Op het moment dat je daar langer dan 3 maanden aan het werk bent, ben je met terugwerkende kracht vanaf je eerste werkdag namelijk niet meer verzekerd in Nederland.

Land waar de werkzaamheden worden verricht

Ga je werken in het buitenland? Dan is het land waar je aan de slag gaat ook van invloed op de vraag of je de Nederlandse zorgverzekering kan aanhouden:

 • Ga je werken in een land dat NIET tot de EU-, EER behoort en ook geen verdragsland is? Dan dien je ongeacht de duur van je werkzaamheden in dat land een zorgverzekering af te sluiten.
 • Hetzelfde geldt voor zogenaamde ‘eerste werkdag-landen’. Dit zijn landen, zoals de VS, waar vanaf je eerste werkdag de Nederlandse zorgverzekering vervalt. In deze landen dien je wanneer je daar gaat werken direct een zorgverzekering af te sluiten.

Overige informatie

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) bepaalt of je voor je ziektekostenverzekering in Nederland verzekerd kan blijven. Over het algemeen geldt dat als je betaald werk gaat verrichten in het buitenland je je Nederlandse zorgverzekering niet kan aanhouden. Je kunt het beste de volgende stappen volgen in het geval je tijdelijk in het buitenland gaat werken:

 • Check bij de SVB of je je huidige zorgverzekering in Nederland kan aanhouden, voor gedetacheerden gelden bijvoorbeeld uitzonderingen.
 • Indien je niet in Nederland verzekerd kan blijven, dien je je Nederlandse zorgverzekering op te zeggen en een zorgverzekering in het buitenland af te sluiten.
 • Indien je wel in Nederland verzekerd kan blijven, hoef je niets te doen en kan je de Nederlandse zorgverzekering aanhouden.

Ga je permanent in het buitenland werken? Dan dien je daar een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Heb je onverhoopt medische zorg nodig in Nederland, dan is het goed om te weten dat wanneer je werkt in een EU-verdragsland je bij je verzekeraar in het buitenland een E106 verdragsformulier kan aanvragen. Met dit formulier kan je medische zorg krijgen in Nederland.

Twijfel je of je Nederlandse zorgverzekering geldig is in het land waar je heengaat? Leg bij twijfel altijd je situatie voor aan je zorgverzekeraar. Deze kan je vertellen wat de mogelijkheden zijn en of je moet opzeggen of juist je zorgverzekering kan aanhouden.

Tijdens je verblijf in het buitenland heb je via de Nederlandse zorgverzekering recht op vergoeding van de spoedeisende medische behandeling tegen Nederlandse tarief. Dit betekent dat, indien dezelfde behandeling in het buitenland duurder is, je dit verschil zelf moet betalen. Je kan dit verschil opvangen door het afsluiten van een reisverzekering met een dekking voor medische kosten of een aanvullende zorgverzekering met buitenlanddekking.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897