Caribische studenten in Nederland

Als je als Caribische student van plan bent om in Nederland te gaan studeren, wonen of stage wil lopen is het verstandig om je te verdiepen in je zorgverzekering. Er zijn de afgelopen periode wat veranderingen doorgevoerd met betrekking tot de zorgverzekering van studenten uit Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Op deze pagina vind je hier meer informatie over.

Verandering vanaf 2022

Eerder hoefden studenten met de Nederlandse nationaliteit uit het Caribisch gebied geen Nederlandse zorgverzekering af te sluiten als zij er alleen gingen studeren. Vanaf 2022 is dit aangepast, waardoor veel Caribische studenten nu wel een zorgverzekering moeten afsluiten op het moment dat zij in Nederland komen wonen. In de onderstaande tekst lees je wat er precies in welke situatie geldt.

Zorgverzekering verplicht voor studenten die in Nederland wonen

Voor Caribische studenten die in Nederland wonen, geldt dat zij verplicht zijn om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Let er op dat het hierbij gaat om wonen in juridische zin. Het hangt van de situatie af of je als Caribisch student wettelijk gezien in Nederland woont. Dit wordt bepaald op basis van de duur van je studie in Nederland. De grens hiervoor ligt op 3 jaar.

 • Duurt jouw opleiding minder dan 3 jaar? Dan woon je juridisch gezien niet in Nederland en ben je niet verplicht om een zorgverzekering af te sluiten.
 • Duurt jouw opleiding langer dan 3 jaar? Dan word je wel gezien als woonachtig in Nederland. Dit betekent ook dat je verplicht bent om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten.

Zorgtoeslag voor studenten uit het Caribisch gebied

De zorgtoeslag is een maandelijks bedrag dat je van de overheid ontvangt om je tegemoet te komen in de kosten van de zorgverzekering. Als Caribisch student heb je hier in sommige gevallen recht op. De voorwaarden zijn:

 • Je hebt een Nederlandse zorgverzekering afgesloten. Voor studenten die minder dan 3 jaar in Nederland studeren geldt dit dus niet.
 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Je bent in het bezit van de Nederlandse nationaliteit.
 • Je jaarinkomen is lager dan €31.998,-.
 • Je hebt niet meer dan €120.020,- aan vermogen.

Wanneer kun je als Caribisch student geen Nederlandse zorgverzekering afsluiten?

Er zijn bepaalde omstandigheden waarin je als student, ondanks dat je studie 3 jaar of langer duurt, toch geen zorgverzekering kunt afsluiten. Het gaat daarbij om situaties waarin de band met het land van herkomst heel sterk is. Hierdoor word je als student niet gezien als woonachtig in Nederland en kun je geen zorgverzekering afsluiten. Denk hierbij aan situaties zoals:

 • Je keert als student heel regelmatig terug naar het land van herkomst.
 • Je opleiding wordt volledig betaald vanuit het land van herkomst.
 • Je kosten van levensonderhoud worden volledig betaald vanuit het land van herkomst.

Wat als je geen Nederlandse zorgverzekering kunt afsluiten?

Op het moment dat je als Caribisch student een opleiding volgt die langer dan 3 jaar duurt, maar je niet als woonachtig in Nederland wordt gezien kun je geen zorgverzekering afsluiten. In dat geval kun je je op een andere manier verzekeren. Dit is niet voor alle Caribische studenten hetzelfde. De verzekeringsmogelijkheid hangt af van het land van herkomst:

 • Kom je uit Curaçao, Aruba of Sint Maarten? Dan kun je een internationale zorgverzekering afsluiten.
 • Kom je uit Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Dan kun je gebruik maken van de zorgverzekering BES.

Zorgverzekering verplicht voor studenten die in Nederland werken

Op het moment dat je als Caribisch student in Nederland gaat werken ben je verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Denk bijvoorbeeld aan een baantje naast je studie, maar ook aan betaalde stages. Bij een betaalde stage is dit alleen van toepassing als je een vergoeding krijgt die minimaal het wettelijk minimumloon is.

Ben ik verzekeringsplichtig?

Bij onduidelijkheden over de verzekeringsplicht oordeelt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hierover. Twijfel je of je in jouw situatie verzekeringsplichtig bent? Dan kun je bij de SVB terecht. De SVB kan door middel van een zogeheten Wlz-onderzoek jouw verzekeringspositie bepalen. Er wordt dan duidelijk of je verplicht bent een zorgverzekering af te sluiten of niet.

Zorgverzekering voor studenten zonder Nederlandse identiteit

Studenten die geen Nederlandse identiteit hebben en alleen in Nederland komen studeren, worden juridisch niet gezien als woonachtig in Nederland. Dit betekent ook dat zij niet verplicht zijn om hier een zorgverzekering af te sluiten. Voor studenten die niet uit Europa komen geldt dat zij zich kunnen verzekeren door middel van een zorgverzekering in het land van herkomst. Studenten uit een EU/EER land kunnen hun Europese zorgverzekeringskaart (EHIC) gebruiken. Let er op dat studenten die in Nederland gaan werken altijd verplicht zijn een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten, ongeacht hun land van herkomst.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897