Duurzaamheid van zorgverzekeraars

Waar let jij als student op bij het overstappen naar een andere zorgverzekering? De meerderheid zal vooral zorgverzekeringen vergelijken op het soort polis, de (aanvullende) dekking en natuurlijk de premie. Maar wist je dat duurzaamheid van zorgverzekeraars ook een steeds belangrijkere rol speelt bij het besluit over te stappen? Wat houdt de duurzaamheid van zorgverzekeraars precies in? En waarom is dit belangrijk? Op deze pagina gaan we hier dieper op in.

Vergelijk duurzame zorgverzekeringen

Wat is duurzaamheid van zorgverzekeraars?

Zorgverzekeraars beschikken over grote hoeveelheden geld (reserves) om te beleggen. De duurzaamheid van een zorgverzekeraar wordt bepaald aan de hand van de bestemming van deze beleggingen. Wordt er in duurzame projecten en doelen belegd? Of juist niet? Dat betekent bijvoorbeeld dat de beleggingen bijdragen aan onder meer een beter klimaat door te investeren in groene energie. En juist uitstoot van CO2 terug te dringen door investeringen in olie, gas en fossiele brandstoffen uit te sluiten of zoveel mogelijk te beperken.

Daarnaast kan je denken aan investeringen die bijdragen aan de recyclingindustrie, bescherming van natuurgebieden, nieuwe medicatie of onderwijs voor kinderen. Hoe wordt de duurzaamheid van een zorgverzekeraar eigenlijk inzichtelijk gemaakt?

Onderzoeken duurzaamheid zorgverzekeraars

Er zijn een tweetal onderzoeken verricht naar de duurzaamheid van zorgverzekeraars. Het betreft de onderzoeken van VBDO en Eerlijke Geldwijzer. In onderstaand overzicht worden deze onderzoeken besproken en de belangrijkste conclusies weergegeven.

Benchmark duurzaamheid zorgverzekeraars VBDO

De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) heeft in 2023 een benchmarkonderzoek uitgevoerd om te toetsen in hoeverre Nederlandse zorgverzekeraars in hun beleggingsbeleid de factor ‘duurzaamheid’ betrekken.

In totaal zijn 30 zorgverzekeraars van verschillende verzekeringsconcerns betrokken in het onderzoek. Bij de benchmark wordt een score van 0 tot 5 gegeven ten aanzien van verschillende beleggingsgebieden: mens, milieu, ondernemingsbestuur en maatschappij. De resultaten zijn als volgt:

  1. A.S.R. (Ditzo, De Amersfoortse): score 3,9 van 5
  2. Achmea (FBTO, Interpolis, De Friesland, Zilveren Kruis, ZieZo, De christelijke zorgverzekeraar, AON): score 3,5 van 5
  3. Menzis (Anderzorg, Menzis, HEMA): score 2,0 van 5
  4. CZ (OHRA, Nationale Nederlanden, CZ, Just, CZdirect): score 2,6 van 5
  5. ONVZ (ONVZ, PNOZorg, VvVA, Jaaah): score 1,5 van 5
  6. VGZ (IZA,UMC,Univé,ZEKUR,Bewuzt,IZZ,Promovendum, Besured, National Academic): score 2,1 van 5
  7. DSW (Stad Holland, DSW, InTwente): score 1,5 van 5
  8. IptiQ: score 1,5 van 5
  9. Eno (Salland, ZorgDirect): score 0,6 van 5
  10. Zorg & Zekerheid: score 1,7 van 5

Op basis van deze resultaten komen de verzekeringsconcerns A.S.R. en Achmea als meest duurzame zorgverzekeraars uit de bus. De verschillen in score met de overige zorgverzekeraars zijn behoorlijk groot. Op basis van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat het op dit moment alleen mogelijk is bij de concerns A.S.R. en Achmea een duurzame zorgverzekering af te sluiten.

Beleidsonderzoek beleggingen zorgverzekeraars Eerlijke Geldwijzer

Nog actueler is het beleidsonderzoek van Eerlijke Geldwijzer waarbij het beleggingsbeleid per zorgverzekeraar op verschillende gebieden is onderzocht. Deze gebieden zijn mensenrechten, klimaatverandering, dierenwelzijn, bonussen, wapens, corruptie, natuur, visserij, voeding, gezondheid, maakindustrie, mijnbouw, woningbouw en vastgoed, olie en gas, elektriciteitsproductie, bosbouw, financiële sector, belastingen, arbeidsrechten, transparantie, gendergelijkheid. Bij dit onderzoek wordt een score van 0 tot 10 gegeven.

Ook uit dit onderzoek blijkt dat A.S.R. de meest duurzame zorgverzekeraar is (gemiddeld een 8,3 van 10). Achmea scoort gemiddeld een 7,1 van 10. Alle resultaten kan je overigens in detail bekijken via bovenstaande link naar het beleidsonderzoek. Daarnaast heb je de mogelijkheid de scores van verschillende verzekeraars en de concerns op deze website met elkaar te vergelijken.

Eindconclusie duurzaamheidsonderzoeken zorgverzekeraars

Uit beide onderzoeken naar de duurzaamheid van beleggingen van zorgverzekeraars blijkt dat de scores behoorlijk ver uit elkaar liggen. Met een grote voorsprong op andere concerns zijn A.S.R. en Achmea het meest duurzaam aan het beleggen. Hieruit blijkt dat duurzaamheid bij beleggingen voor veel zorgverzekeraars nog niet hoog op de agenda staat. Het rendement voor zorgverzekeraars op beleggingen in duurzame doelen hoeft overigens niet per se lager uit te vallen blijkens onderzoek. Met de resultaten van deze onderzoeken wordt beoogd zorgverzekeraars en consumenten bewuster te maken van duurzame opties en positieve veranderingen in gang te zetten.

Duurzame zorgverzekering vergelijken & afsluiten

Wil je een duurzame zorgverzekering afsluiten? En verschillende zorgverzekeraars in één oogopslag op duurzaamheid vergelijken?

Maak dan gebruik van onze handige zorgvergelijker (waar je in de vergelijking tot 25 verzekeraars kan betrekken). Om te bekijken hoe de verzekeraar op duurzaamheid scoort in beleggingen kan je op de button ‘extra informatie’ klikken. Je krijgt dan direct inzicht in de duurzaamheid van de betreffende zorgverzekering.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897