Klachten over zorgverzekeraar

Heb jij een klacht over jouw zorgverzekeraar? Waar kun je dan terecht? Ten eerste is het verstandig om in gesprek te gaan met de zorgverzekeraar. Als jullie er niet samen uitkomen, bestaan er in Nederland twee onafhankelijke organisaties die je kunnen helpen bij jouw klachten.Deze organisaties zijn:

Hieronder vind je meer informatie over deze organisaties en de procedures die je kunt volgen bij het indienen van een klacht

In gesprek met je zorgverzekeraar

Als je een klacht hebt over je zorgverzekeraar of je bent het niet eens met een beslissing, probeer dit dan eerst direct bij je zorgverzekeraar te melden. Je doet dit door middel van het sturen van een brief naar de directie. In deze brief omschrijf je de klacht en vraag je de zorgverzekeraar of deze de genomen beslissing wil overdenken.

Er zijn enkele belangrijke zaken waar je rekening mee dient te houden als je een bezwaarbrief stuurt:

  • Na de gebeurtenis of de beslissing heb je een termijn van 6 weken om de brief te verzenden. Na deze 6 weken maak je geen kans meer op een heroverweging van jouw zorgverzekeraar
  • Zorg dat in de brief je naam, adres en datum staan
  • Schrijf in de brief zo duidelijk mogelijk met wat je het niet eens bent en beargumenteer dit zorgvuldig
  • Als je de brief verstuurt, zorg dan dat je er een kopie bijgevoegd van de brief waar de beslissing in staat

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)

Krijg je vervolgens van je zorgverzekering een brief terug waar je het nog steeds niet mee eens bent? Dan heb je de mogelijkheid om met je klacht naar de Ombudsman Zorgverzekeringen of de Geschillencommissie Zorgverzekeringen te gaan. Deze behoren allebei tot de SKGZ en kunnen jou hulp bieden bij de klachtenbehandeling.

Ombudsman Zorgverzekeringen

Je kunt je klacht per brief voorleggen aan de Ombudsman. Deze brief is in principe hetzelfde als de brief die je naar de zorgverzekeraar hebt gestuurd. Je beschrijft hierin je klacht en waarom je het niet eens bent met de genomen beslissing van je zorgverzekeraar.

De Ombudsman gaat dan bemiddelen tussen jou en jouw zorgverzekeraar. De kans dat de bemiddeling slaagt, is gemiddeld 50%. Daarbij is het gebruik van de diensten van de Ombudsman gratis.

Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Mocht het zo zijn dat de bemiddeling van de Ombudsman niet gelukt is, dan kun je proberen de klacht neer te leggen bij de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.Ook bij de Geschillencommissie Zorgverzekeringen kun je bemiddeling inschakelen door een brief te sturen. Wederom omschrijf je dan wat je klacht is en waarom je het niet eens bent met de genomen beslissing van jouw zorgverzekeraar.

Als je, je klacht bij de Geschillencommissie neerlegt, wordt er gesproken over een geschil. Bij een geschil is het zo dat meerdere groepen of organisaties sterk van mening verschillen met elkaar. Een commissie buigt zich dan over de zaak en doet een onafhankelijk onderzoek. Aan de hand van dit onderzoek doet de commissie een dwingende uitspraak. De zorgverzekeraar zal deze uitspraak dus op moeten volgen.

Als je een klacht indient bij de Geschillencommissie Zorgverzekeringen dien je de kosten van het onderzoek van € 37,- te betalen. Deze kosten krijg je echter terug als je na het onderzoek in het gelijk wordt gesteld.

Nederlandse Zorgautoriteit

Verder heb je nog de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze organisatie geldt als meldpunt en informatielijn. Hier kun je terecht met verschillende vragen en klachten. Deze vragen en klachten kunnen onder andere gaan over de volgende zaken:

  • De plicht van zorgverzekeraars om je te accepteren
  • Vragen en- / of klachten over de tarieven van zorgverleners
  • Als je vindt dat jouw zorgverzekeraar je onvoldoende heeft geïnformeerd over bepaalde zaken.

De Nederlandse Zorgautoriteit geeft echter alleen informatie, waarmee je zelf naar bijvoorbeeld de zorgverzekeraar of de Ombudsman kunt stappen. Ze helpen niet bij het bemiddelen van problemen tussen jou en jouw zorgverzekeraar.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897