Klachten

Klachten over je zorgverzekeraar

Heb jij een klacht over jouw zorgverzekeraar? Waar kun je dan terecht? Ten eerste is het verstandig om in gesprek te gaan met de zorgverzekeraar. Als jullie er niet samen uitkomen, bestaan er in Nederland twee onafhankelijke organisaties die je kunnen helpen bij jouw klachten.Deze organisaties zijn:

Hieronder vind je meer informatie over deze organisaties en de procedures die je kunt volgen bij het indienen van een klacht

In gesprek met je zorgverzekeraar

Als je een klacht hebt over je zorgverzekeraar of je bent het niet eens met een beslissing, probeer dit dan eerst direct bij je zorgverzekeraar te melden. Je doet dit door middel van het sturen van een brief naar de directie. In deze brief omschrijf je de klacht en vraag je de zorgverzekeraar of deze de genomen beslissing wil overdenken.

Er zijn enkele belangrijke zaken waar je rekening mee dient te houden als je een bezwaarbrief stuurt:

  • Na de gebeurtenis of de beslissing heb je een termijn van 6 weken om de brief te verzenden. Na deze 6 weken maak je geen kans meer op een heroverweging van jouw zorgverzekeraar
  • Zorg dat in de brief je naam, adres en datum staan
  • Schrijf in de brief zo duidelijk mogelijk met wat je het niet eens bent en beargumenteer dit zorgvuldig
  • Als je de brief verstuurt, zorg dan dat je er een kopie bijgevoegd van de brief waar de beslissing in staat

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)

Krijg je vervolgens van je zorgverzekering een brief terug waar je het nog steeds niet mee eens bent? Dan heb je de mogelijkheid om met je klacht naar de Ombudsman Zorgverzekeringen of de Geschillencommissie Zorgverzekeringen te gaan. Deze behoren allebei tot de SKGZ en kunnen jou hulp bieden bij de klachtenbehandeling.

Ombudsman Zorgverzekeringen

Je kunt je klacht per brief voorleggen aan de Ombudsman. Deze brief is in principe hetzelfde als de brief die je naar de zorgverzekeraar hebt gestuurd. Je beschrijft hierin je klacht en waarom je het niet eens bent met de genomen beslissing van je zorgverzekeraar.

De Ombudsman gaat dan bemiddelen tussen jou en jouw zorgverzekeraar. De kans dat de bemiddeling slaagt, is gemiddeld 50%. Daarbij is het gebruik van de diensten van de Ombudsman gratis.

Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Mocht het zo zijn dat de bemiddeling van de Ombudsman niet gelukt is, dan kun je proberen de klacht neer te leggen bij de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.Ook bij de Geschillencommissie Zorgverzekeringen kun je bemiddeling inschakelen door een brief te sturen. Wederom omschrijf je dan wat je klacht is en waarom je het niet eens bent met de genomen beslissing van jouw zorgverzekeraar.

Als je, je klacht bij de Geschillencommissie neerlegt, wordt er gesproken over een geschil. Bij een geschil is het zo dat meerdere groepen of organisaties sterk van mening verschillen met elkaar. Een commissie buigt zich dan over de zaak en doet een onafhankelijk onderzoek. Aan de hand van dit onderzoek doet de commissie een dwingende uitspraak. De zorgverzekeraar zal deze uitspraak dus op moeten volgen.

Als je een klacht indient bij de Geschillencommissie Zorgverzekeringen dien je de kosten van het onderzoek van € 37,- te betalen. Deze kosten krijg je echter terug als je na het onderzoek in het gelijk wordt gesteld.

Nederlandse Zorgautoriteit

Verder heb je nog de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze organisatie geldt als meldpunt en informatielijn. Hier kun je terecht met verschillende vragen en klachten. Deze vragen en klachten kunnen onder andere gaan over de volgende zaken:

  • De plicht van zorgverzekeraars om je te accepteren
  • Vragen en- / of klachten over de tarieven van zorgverleners
  • Als je vindt dat jouw zorgverzekeraar je onvoldoende heeft geïnformeerd over bepaalde zaken.

De Nederlandse Zorgautoriteit geeft echter alleen informatie, waarmee je zelf naar bijvoorbeeld de zorgverzekeraar of de Ombudsman kunt stappen. Ze helpen niet bij het bemiddelen van problemen tussen jou en jouw zorgverzekeraar.

Klachten over zorgverlener

Waar kan je als student eigenlijk terecht voor klachten over de huisarts of het ziekenhuis? Stel: je (huis)arts heeft verwijtbaar een verkeerde diagnose gesteld met alle nare gevolgen van dien, je bent op ongepaste of zelfs beledigende wijze toegesproken of je bent van het kastje naar de muur gestuurd zonder werkelijk te zijn geholpen. Het is je dan misschien niet altijd even duidelijk geweest waar je terecht kan met je klacht.

Waar kan ik terecht met mijn klacht?

Een klacht kan bij verschillende instanties worden ingediend. Voor welke instantie jij kiest, is afhankelijk van je eigen voorkeur, de aard en de ernst van jou klacht. Een klacht over ongepast gedrag is natuurlijk heel anders dan een klacht over een medische misser waardoor jij veel schade hebt geleden. Indien de hulpverleningsrelatie tussen jou en je (huis)arts nog kan worden hersteld, is het verstandig eerst naar laagdrempelige oplossingen te kijken. Dit actieplan kan je misschien helpen te bepalen waar jij het beste met je klacht terecht kunt.

Ga in gesprek

Een eenvoudige manier om een klacht of geschil met je huisarts of het ziekenhuis op te lossen, is de dialoog aangaan met de arts of de contactpersoon binnen het ziekenhuis zelf. Zowel jij als je huisarts/contactpersoon moeten hier natuurlijk wel toe bereid zijn. Wanneer je van plan bent in de toekomst bij dezelfde huisarts te blijven, kan door een dergelijk gesprek misschien de vertrouwensband worden hersteld.

Schrijf een brief

Is een gesprek geen optie of zie je enorm tegen zo’n gesprek op, dan kan je ervoor kiezen de huisarts of de contactpersoon binnen het ziekenhuis een brief te schrijven. Het schrijven van een brief heeft als voordeel dat je op een rustige, doordachte wijze je klacht op papier kan zetten.

Schakel een derde in

Het kan zijn dat je ondersteuning van een onafhankelijk bemiddelaar wenselijk vindt. Een bemiddelaar helpt je met het zoeken naar een oplossing, zonder partij te kiezen. Zo iemand kan bijvoorbeeld een patiëntenvertrouwenspersoon zijn uit het ziekenhuis of een hulpverlener van het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG). Mocht je niet tevreden zijn met de resultaten van de bemiddeling, dan kan je altijd nog een klacht indienen bij de klachtencommissie.

Dien een klacht in bij een klachtencommissie

Zowel huisartsen als ziekenhuizen zijn wettelijk verplicht een klachtencommissie in het leven te roepen of zich aan te sluiten bij bestaande klachtencommissies. Vaak kan je op de website van de betreffende instelling wel vinden waar je de klacht kan indienen. Bovendien zijn er regionale klachtencommissies die de belangen van klagers in een bepaald leefgebied behartigen. Een klachtencommissie bestaat uit onder meer juridische en medische experts en alle leden zijn onafhankelijk. Zij zullen je klacht onderzoeken en er een oordeel over geven. Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden.

Enkele keerzijdes van de klachtencommissie:

  • Het oordeel is niet juridisch bindend
  • De huisarts hoeft de aanbevelingen niet op te volgen
  • De commissie kan geen schadevergoeding toekennen

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897