Print icon

Overstappen zorgverzekering

Op deze pagina vind je veel informatie over hoe je een studenten zorgverzekering kunt opzeggen en wanneer je kunt overstappen van zorgverzekering.

Ga naar onze top 5 zorgverzekeringen en sluit binnen 5 minuten studenten zorgverzekering af

Vergelijk zorgverzekeringen

Infographic stappenplan overstappen van zorgverzekering

Overstappen

Wanneer kan je van studentenzorgverzekering wisselen?

In principe is het maar één keer per jaar mogelijk om je studentenzorgverzekering op te zeggen en van verzekeraar te wisselen. Aan het einde van ieder kalenderjaar krijg je van de verzekeraar een brief met de nieuwe polisvoorwaarden. Je hebt dan tot 1 januari van het volgende kalenderjaar de tijd om jouw studentenzorgverzekering op te zeggen. Je kan dit waarschijnlijk alleen schriftelijk doen. Hou bij het sturen van deze schriftelijke opzegging rekening met het eventueel later bezorgen van de post tijdens de feestdagen. Zeg je niet (schriftelijk) op, dan blijf je automatisch bij dezelfde verzekeringsmaatschappij verzekerd.

Uitzonderingen

Als uitzondering kan je, jouw studentenzorgverzekering eerder opzeggen als tussentijds de verzekeraar de premie verhoogt of er iets in de polisvoorwaarden verandert. Dit zal echter in de praktijk niet vaak voorkomen. Er bestaan nog andere uitzonderingen waarin je wel een zorgverzekering dient af te sluiten gedurende het jaar. Deze uitzonderingen gelden in de volgende situaties:

  • Wanneer je net 18 jaar bent geworden en daarvoor meeverzekerd was bij je ouders.
  • Wanneer je nadat je woonachtig bent geweest in het buitenland, weer in Nederland gaat wonen. – Wanneer je een verplichting hebt om een verzekering af te sluiten, maar dit nog niet hebt gedaan.
  • Wanneer je in het buitenland woont, maar wel belasting moet betalen in Nederland.
  • Wanneer je in het verleden in het leger zat.
  • Wanneer je van werkgever wisselt en een collectieve zorgverzekering bij deze werkgever afsluit.

Hoe kan ik een nieuwe studenten zorgverzekering aanvragen?

Wanneer je voor 1 januari je studenten zorgverzekering hebt opgezegd, heb je een maand de tijd (dus tot 1 februari) om een nieuwe studenten zorgverzekering af te sluiten. Als je deze nieuwe zorgverzekering hebt afgesloten gaat deze polis wel met terugwerkende kracht in op 1 januari. Je zal dus gewoon premie moeten betalen voor de maand januari. En als je medische kosten hebt gemaakt in de maand januari kan je deze bij jouw nieuwe verzekeraar indienen. Het is mogelijk dat je een boete krijgt als je te laat bent met het afsluiten van een nieuwe studentenzorgverzekering.

Vaak worden er afspraken gemaakt tussen verschillende verzekeraars om het overstappen naar een zorgverzekering makkelijker te maken. Door deze afspraken is het mogelijk dat jouw nieuwe verzekeraar, jouw oude verzekering opzegt. Dit gebeurt natuurlijk alleen als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Om gebruik te kunnen maken van deze dienst is het wel noodzakelijk dat je, je voor 1 januari aanmeldt bij de nieuwe verzekeraar.

Heeft het overstappen van een basisverzekering invloed op een aanvullende studentenverzekering?

Het is mogelijk om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten bij een andere verzekeraar dan waar je de basisverzekering hebt afgesloten. Als je bij dezelfde verzekeraar zowel een basisverzekering als een aanvullende verzekering hebt afgesloten en je wilt de basisverzekering opzeggen, betekent dit niet automatisch dat je aanvullende verzekering is opgezegd. Je zal de aanvullende verzekering apart moeten opzeggen. Het is verstandig om eerst een nieuwe aanvullende verzekering af te sluiten voordat je, jouw huidige aanvullende verzekering opzegt. De mogelijkheid bestaat namelijk dat jouw nieuwe verzekeraar je niet accepteert. Een verzekeraar is hier namelijk niet wettelijk toe verplicht.

Deze acceptatieplicht heeft een verzekeraar overigens wel voor een basisverzekering. Het afsluiten van een aanvullende studentenzorgverzekering kan dus ingewikkelder zijn en meer tijd kosten. De reden hiervoor is dat een verzekeraar waarschijnlijk eerst vragen gaat stellen over je medische historie voordat ze je accepteren. Het is dus verstandig om hier rekening mee te houden als je wilt overstappen van aanvullende zorgverzekering.