Premie dubbel afgeschreven

Ben je eind december overgestapt van zorgverzekeraar, maar hebben zowel je oude zorgverzekeraar als je nieuwe zorgverzekeraar premie afgeschreven? De werkdruk van zorgverzekeraars is in het overstapseizoen zo hoog, dat zulke fouten er gemakkelijk bij in kunnen sluipen. Je opzegging bij je oude verzekeraar is dan nog niet goed verwerkt, terwijl je al wel ingeschreven bent bij je nieuwe zorgverzekeraar. Je hebt dan dubbel betaald, maar bent niet dubbel verzekerd.

Premie dubbel afgeschreven: wat te doen?

Je premie is dubbel afgeschreven, wat nu? Een vervelende situatie, misschien is die extra maand premie wel een flinke hap uit je studentenrekening. Maar gelukkig hoef je zelf niets te doen om je geld terug te krijgen. Zodra de opzegging bij je oude zorgverzekeraar is verwerkt, krijg je de premie die je over de maand januari van het nieuwe jaar hebt betaald automatisch teruggestort.

Premie niet automatisch teruggestort?

  • Om het terugstorten van de teveel betaalde premie kracht bij te zetten, kan je een brief te schrijven naar je verzekeraar met de bevestiging van je opzegging en de reclamatie van de teveel betaalde premie. Een telefoontje met het verzoek de teveel betaalde premie terug te storten kan in een aantal gevallen ook al uitkomst bieden.
  • Blijft terugbetaling uit? In dat geval kan je een klacht indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Lees meer over klachten over je zorgverzekeraar.

Wat als je het geld echt niet kan missen?

Is de dubbele afschrijving echt een aanslag op je rekening? In dat geval kan je zelf ook actie ondernemen om de dubbel afgeschreven premie van je oude zorgverzekeraar terug te krijgen. Via je bank kan je het automatisch incasso van de premie storneren. In feite draai je de betaling dan terug via je bank. Je kan dit vrij eenvoudig zelf online regelen, via internetbankieren bijvoorbeeld. Een telefoontje naar je bank is natuurlijk ook mogelijk.

Let op

Misschien heeft je oude zorgverzekeraar de fout inmiddels hersteld? Kijk goed alvorens je storneert of je zorgverzekeraar het bedrag misschien al heeft teruggestort. Anders veroorzaak je een betalingsachterstand van een maand bij je oude zorgverzekeraar voor de overtollige teruggestorte premie. Je zal dan een betalingsherinnering ontvangen.

Let er bovendien ook goed op of je bij je nieuwe zorgverzekeraar succesvol bent aangemeld en geaccepteerd. Anders loop je de kans tijdelijk onverzekerd te geraken. Als die situatie te lang voortduurt word je aangemeld als wanbetaler en loop je de kans een boete te krijgen van het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

Dubbel verzekerd?

Bij dubbele afschrijving van de premie hoef je je niet druk te maken om dubbele verzekering. Het is namelijk onmogelijk bij twee zorgverzekeraars tegelijkertijd verzekerd te zijn. Indien de premie twee keer is afgeschreven, betekent dit enerzijds dat je succesvol bent aangemeld en geaccepteerd bij je nieuwe zorgverzekeraar. Anderzijds betekent het dat je opzegging bij je oude zorgverzekeraar nog niet geheel is verwerkt. Bij de overstap is dus niets misgegaan. Je zal uiteindelijk het teveel betaalde bedrag teruggestort krijgen en een opzeggingsbewijs van je oude zorgverzekeraar toegestuurd krijgen.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897