Student met alcoholverslaving

Dat studenten over het algemeen meer alcoholische dranken nuttigen dan gemiddeld, is bij velen wel bekend. Op een studentenvereniging of tijdens een studentenavond in de kroeg vloeit het bier dan ook rijkelijk. Dit hoeft geen groot probleem te zijn wanneer je niet te vaak te veel drinkt. Helaas kan het drinken van alcohol wel eens ontaarden in een alcoholverslaving. Ben je benieuwd naar wat een alcoholverslaving precies is en wat je er tegen kan doen?

Op deze pagina vind je uitleg over het herkennen van een alcoholverslaving bij jezelf of bij een ander en informatie over de behandeling ervan. Tevens wordt ingegaan op de vraag of je de behandeling van alcoholverslaving zelf moet betalen of dat er vergoeding vanuit je zorgverzekering mogelijk is.

Wat is een alcoholverslaving?

Een alcoholverslaving, ook wel alcoholisme genoemd, is een ernstige aandoening waarbij de verslaafde te veel en te vaak alcohol drinkt. De verslaafde drinkt zoveel dat zijn of haar persoonlijke leven, gezondheid en studie of werk eronder te lijden hebben. Ook wanneer iemand lichamelijk en geestelijk afhankelijk is van alcohol spreekt men van een alcoholverslaving. Bij lichamelijke afhankelijkheid kan je denken aan ontwenningsverschijnselen, zoals overmatig zweten en trillende handen, wanneer gestopt wordt met het drinken van alcohol.

Hoe herken je een alcoholverslaving?

Alcoholverslaafden doen hun uiterste best hun verslaving te verbergen. Herkennen is daarom niet eenvoudig. Onderstaande zaken en eigenschappen kunnen typerend zijn:

 • Ontkennen van alcoholgebruik en liegen.
 • Ontwenningsverschijnselen (onder andere trillende handen, braken, onrust en angst) bij stoppen met alcohol drinken.
 • Steeds meer alcohol nodig hebben om hetzelfde effect te bereiken.
 • Hobby’s en sociale contacten verwaarlozen.
 • Ondanks negatieve gevolgen doorgaan met drinken.

Wat kan je er tegen doen?

Denk je dat je mogelijk aan alcohol verslaafd bent? Neem dan contact op met je huisarts. Je huisarts kan je helpen om van de alcohol af te blijven of je doorverwijzen naar gespecialiseerde zorgverleners die je daarmee uitstekend kunnen helpen. Onderstaande tips kunnen je ondersteunen bij het stoppen met drinken.

 • Maak schriftelijke afspraken over het minderen of stoppen met alcohol drinken, met jezelf en met mensen in jouw omgeving. Bijvoorbeeld bij minderen: “ik drink maximaal één avond in de week maximaal drie alcoholische drankjes”.
 • Welke consequenties zijn er aan verbonden wanneer je je niet aan je afspraken houdt?
 • Toch een terugval? Analyseer waar het is misgegaan zodat je dit de volgende keer kan voorkomen.
 • Laat mensen in jouw omgeving weten hoe ze je kunnen steunen. Bij veel verschillende instanties kan je worden geholpen bij het stoppen met drinken. Dit kan zowel in de vorm van een dagbehandeling als een klinische opname en persoonlijk of in groepsverband. Dit is afhankelijk van de zwaarte van je verslaving.

Wordt de behandeling van mijn alcoholverslaving vergoed?

Verslavingszorg valt onder de tweedelijns GGZ-psychologische zorg en wordt vergoed vanuit het basispakket. Je hebt dus in principe geen aanvullende verzekering nodig om je behandeling voor alcoholverslaving vergoed te krijgen. Je behandeling kan volledig vergoed worden, zorgverzekeraars kunnen echter voorwaarden stellen.

 • Voor een volledige vergoeding van de behandeling heb je vaak een verwijsbrief van je huisarts nodig;
 • Verschillende zorgverzekeraars werken met gecontracteerde zorgverleners. Alleen bij deze zorgverleners krijg je de behandeling volledig vergoed. Let hierop bij het selecteren van je behandelaar;
 • Indien je de behandeling in het buitenland wilt ondergaan, kan je de mogelijkheid hiertoe polsen bij je zorgverzekeraar en toestemming vragen om naar een bepaalde kliniek in het buitenland te gaan.

Tot slot dien je het verplichte eigen risico te betalen. Dit hoef je niet te betalen als je in hetzelfde kalenderjaar al eerder medische zorg hebt moeten betalen met een hoger bedrag dan je eigen risico.

Vergoedingen aanvullende zorg bij alcoholverslaving

Wellicht heb je de voorkeur om je alcoholverslaving op een andere manier te behandelen. Er zijn verschillende alternatieve geneeswijzen die uitkomst kunnen bieden, hoewel de keuze tot een van deze behandelingen zeer persoonlijk is. Hypnotherapie kan mogelijk een effectieve manier zijn om de onderliggende problematiek van je alcoholverslaving aan te pakken. Getracht wordt de drang naar alcoholgebruik, om tijdelijk weg te vluchten je beter te voelen, weg te nemen.

Bronnen: GGZinterventie.nl

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897