Student en stotteren

Stotter je als student? En hoe ga je hiermee om? Stotteren is een functiebeperking die je studieresultaten negatief kunnen beïnvloeden. Stotteren kan immers worden gezien als een belangrijke belemmering in de communicatie tussen jou, je docent en je medestudenten. Op het moment dat je als gevolg van stotteren niet goed meer mee kan komen met de les, omdat je bijvoorbeeld geen vragen durft te stellen, moeite hebt met presenteren of samenwerking in groepsverband, kan dit studieproblemen veroorzaken.

In hoeverre kan er rekening worden gehouden met het feit dat je stottert en welke hulp bestaat er voor mensen die stotteren? En wordt deze hulp vergoed door je zorgverzekering? Deze en andere vragen worden in dit artikel beantwoord.

Stotteren en studeren

Stotter je als student? En hoe ga je hiermee om? Stotteren is een functiebeperking die je studieresultaten negatief kunnen beïnvloeden. Stotteren kan immers worden gezien als een belangrijke belemmering in de communicatie tussen jou, je docent en je medestudenten. Op het moment dat je als gevolg van stotteren niet goed meer mee kan komen met de les, omdat je bijvoorbeeld geen vragen durft te stellen, moeite hebt met presenteren of samenwerking in groepsverband, kan dit studieproblemen veroorzaken.

In hoeverre kan er rekening worden gehouden met het feit dat je stottert en welke hulp bestaat er voor mensen die stotteren? En wordt deze hulp vergoed door je zorgverzekering? Deze en andere vragen worden in dit artikel beantwoord.

Wat is stotteren precies?

Stotteren kan zich op verschillende manieren manifesteren. De meest voorkomende vorm is dat men woorden, zinnen of lettergrepen herhaalt. Anderen blokkeren helemaal en klappen dicht. Ook kan het zijn dat klanken lang worden aangehouden of dat men blijft hangen op bepaalde losse letters.

Daarnaast bestaat het verborgen stotteren, wat onzichtbaar is voor de buitenwereld. Zo kan het zijn dat iemand die stottert bewust moeilijke woorden uit de weg gaat, angst heeft om te spreken en bepaalde minderwaardigheidsgevoelens kan hebben. Ook deze onzichtbare vorm moet bij studieproblemen worden aangepakt.

Hulp voor studenten die stotteren

Er wordt op verschillende manieren tegemoet gekomen aan studenten die stotteren. Er kan rekening worden gehouden met het feit dat je stottert, maar ook met therapie kan worden getracht het stotteren tot een minimum te beperken.

Stottertherapie

Bij studenten is een goede diagnose erg belangrijk om de bijpassende therapie te kunnen kiezen. Het blijft toch een hele persoonlijke aangelegenheid welke vorm van therapie jou het beste kan helpen. Bij bepaalde instellingen kan je een standaardpakket volgen, andere instellingen geven je therapie op maat. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen reguliere en niet-reguliere therapeuten:

Reguliere therapieën

Reguliere therapeuten zijn logopedisten en aangesloten bij de NVST (Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie). Deze therapeuten zijn in bepaalde gevallen aan te merken als gespecialiseerde stottertherapeuten. Na hun opleiding tot logopedist hebben zij een door de NVST goedgekeurde opleiding gevolgd tot stottertherapeut. Stottertherapeuten mogen behandelingen van een uur geven. Tevens zijn er logopedisten die geen stottertherapeut zijn, maar toch voldoende gekwalificeerd zijn om een uurbehandeling te mogen geven.

Bij reguliere therapie wordt eerst een diagnose gesteld. Aan de hand van de diagnose wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld. Stottertherapie helpt je om te gaan met problemen die het gevolg zijn van stotteren en is erop gericht je vloeiender te laten spreken.

Je kan voor stottertherapie onder meer terecht bij:

 • Een logopedist;
 • Logopedist – Stottertherapeut;
 • Universitair stottercentrum;
 • Regionaal stottercentrum bij jou in de buurt.

Niet-reguliere therapieën

Niet-reguliere therapieën zijn in het leven geroepen door mensen met verschillende opleidingen en achtergronden. Zo kan  het zijn dat iemand die zelf heeft gestotterd een persoonlijke oplossing heeft gevonden en deze in de vorm van een therapie aanbiedt. De therapie volgt vaak een standaardprogramma dat voor iedereen gelijk is en is gebaseerd op uiteenlopende visies over hoe stotteren het beste kan worden aangepakt.

Je kan onder meer terecht bij:

 • Instituut Pauw; de Boma-methode;
 • Hausdörfer methode;
 • Del-Ferro methode;
 • Het McGuire programma.

Stottertherapie bij een logopedist of logopedist – stottertherapeut

Stottertherapie wordt in de meeste gevallen uitgevoerd door een logopedist. Een logopedist helpt zowel jong en oud met spraakproblemen. Je kunt last hebben van verschillende problemen zoals chronische heesheid, gehoorstoornissen, stemklachten maar dus ook stotteren. Een logopedist kan je goed helpen beter om te gaan met het stotteren en vloeiender te leren spreken. Bij een logopedist of logopedist – stottertherapeut doe je verschillende oefeningen gericht op je gedrag, je gedachten en je gevoelens. Hoe de behandeling bij een logopedist eruit ziet is afhankelijk van het probleem.

Een behandeling bij een logopedist heeft verschillende kosten. Er zijn kosten verbonden aan de reguliere behandeling maar ook aan het eenmalige logopedische onderzoek. Gelukkig kunnen de kosten bij een logopedist wel vergoed worden door verschillende zorgverzekeraars. Lees daarover hieronder verder.

Vergoeding zorgverzekering stottertherapie

Ook wat betreft de vergoeding kan weer onderscheid worden gemaakt tussen reguliere en niet-reguliere therapieën.

Logopedie

De reguliere stottertherapieën die via een logopedist plaatsvinden komen voor vergoeding in aanmerking via je basisverzekering. Dat betekent dat je bij alle logopedisten, stottertherapeuten die ook logopedist zijn en logopedisten werkzaam bij universitaire- en regionale stottercentra terecht kan. Let op: vrijwel alle verzekeraars werken met gecontracteerde zorgverleners. Desondanks bieden verschillende zorgverzekeraars polissen met vrije zorgkeuze, waardoor je in alle vrijheid voor een zorgverlener kan kiezen. Indien je geen volledige vrije zorgkeuze hebt, dien je de behandeling bij gecontracteerde zorgverleners te volgen om een volledige vergoeding te ontvangen. Reguliere therapieën zijn meestal een combinatie van individuele therapie en groepstherapie.

Er gelden daarnaast een aantal andere voorwaarden:

 • Je hebt voor een behandeling bij een logopedist in bepaalde gevallen een verwijsbrief nodig van bijvoorbeeld je (huis)arts of schooldokter (bepaalde logopedisten en logopedist – stottertherapeuten zijn echter ook direct toegankelijk zonder verwijsbrief);
 • Alvorens stottertherapie volledig voor vergoeding in aanmerking komt vanuit het basispakket van je zorgverzekering, wordt het eigen risico aangesproken. Het eigen risico in 2024bedraagt eenmalig €385,- en dient eerst te worden ‘opgemaakt’ voordat je het volledige bedrag voor de behandeling vergoed krijgt;
 • De behandeling moet ten slotte uitzicht bieden op verbetering of herstel van je spraakvermogen.

Het kan in bepaalde gevallen zo zijn dat je verzekeraar stottertherapie weigert te vergoeden, bijvoorbeeld indien het een logopedische behandeling voor spreken in het openbaar betreft. Op de verwijzing dient stotteren ter behandeling te worden vermeld, stotteren komt immers altijd in aanmerking voor vergoeding.

Niet-reguliere therapieën

Wil je een andere behandelmethode volgen of wil je niet bij de logopedist in therapie? Dan wordt dit niet vergoed door je basisverzekering. Wel kan je een aanvullende zorgverzekering afsluiten met dekking voor stottertherapie. Afhankelijk van je verzekeraar, biedt de aanvullende verzekering dekking voor therapieën die buiten de dekking van je basispakket vallen. Denk bijvoorbeeld aan een therapie bij een psycholoog of een van de alternatieve behandelcentra. Niet-reguliere therapieën zijn in de regel groepstherapieën.

Via je aanvullende verzekering kan je bij drie alternatieve stottertherapieën terecht:

 • Instituut Hausdörfer (INS);
 • Del-Ferro Instituut;
 • McGuire programma;
 • Instituut Pauw (BOMA).

Niet alle verzekeraars vergoeden de behandelingen bij al deze centra via de aanvullende verzekeringen. Wil je naar één van deze behandelcentra? Kijk dan eerst even de polisvoorwaarden er op na of de behandeling binnen de dekking valt van de aanvullende verzekering. Wordt de behandeling gedekt, dan kan het zo zijn dat je eerst toestemming voor de start van de behandeling bij je zorgverzekeraar dient te vragen. In onderstaande tabel vind je een handig overzicht van verschillende studenten zorgverzekeraars die vanuit de aanvullende zorgverzekering een vergoeding voor niet-reguliere stotter therapieën bieden.

Tegemoetkoming in studiefinanciering

Via je decaan kan je bij DUO extra faciliteiten aanvragen indien je als gevolg van het stotteren moeilijkheden ondervindt tijdens je studie. Er moet dan wel duidelijk kunnen worden aangetoond dat je studieproblemen het gevolg zijn van stotteren. DUO komt je dan op de volgende wijzen tegemoet:

 • Één jaar extra studiefinanciering;
 • Ben je van plan een andere studie te gaan volgen omdat je de huidige studie niet meer ziet zitten, dan kan je hernieuwde studiefinancieringsrechten krijgen.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897