Student met dyslexie

Studeren kost je als student normaal gesproken al veel inspanning en concentratie. Indien je dyslectisch bent vergt studeren een nog vele malen grotere inspanning. Studenten die dyslectisch zijn hebben veel moeite met het lezen, spellen en schrijven van woorden. Dyslexie is een studiehandicap en wordt ook wel woordblindheid genoemd. In dit artikel wordt uitgelegd hoe studenten om kunnen gaan met dyslexie, welke hulp zij daarvoor kunnen krijgen en in hoeverre studenten en jongeren zich kunnen verzekeren voor dyslexiezorg.

Dyslexie een handicap?

De woorden ‘dys’ en ‘lexis’ betekenen in het Grieks letterlijk dat je beperkt kan lezen. De meest in het oog springende symptomen van dyslexie zijn problemen met het snel aanleren en toepassen van lees- en spelvaardigheden. Dyslectici kunnen moeite hebben met het opmerken van verschillen tussen klanken als ‘m’ en ‘n’ of het in volgorde zetten van klanken, zoals drop of dorp. Ook met het onthouden van bepaalde reeksen of woordcombinaties kunnen problemen ontstaan.

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Op het moment dat de dyslexie leidt tot een grote leerachterstand wat betreft taalvaardigheid (lezen en spellen) kan er worden gesproken van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). In zo’n geval heeft extra hulp en ondersteuning ook niet geleid tot het terugdringen van de leerachterstand.

Dat het voor dyslectici in de meeste gevallen een zwaardere opgave is zich op hetzelfde tempo te ontwikkelen, betekent niet dat ze minder intelligent zijn. Onder veel succesvolle ondernemers bevinden zich dyslectici met bijzondere kwaliteiten. Ze worden vaak als creatieve en oplossingsgerichte geesten gezien.

Diagnose

Indien dyslexie in een vroeg stadium ontdekt wordt, kan passende hulp worden aangeboden zodat bij de ontwikkeling van een kind rekening kan worden gehouden met zijn dyslexie. Dyslexiezorg wordt vanaf 2015 ook voor kinderen t/m 12 jaar niet meer vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Dyslexiezorg voor kinderen valt dan onder de Jeugdwet en wordt gefinancierd en toegekend door de gemeenten. Per gemeente zal de inhoud en hoeveelheid van de zorg hierdoor niet geheel gelijk zijn. De jongere zal dan bijvoorbeeld bijles krijgen in taalvakken en worden behandeld door een daartoe gespecialiseerde psycholoog, die volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling werkt.

Dyslexiezorg voor studenten?

Niet altijd hoeft dyslexie in een vroeg stadium te worden ontdekt. Het kan voorkomen dat studenten met hoge cijfers voor andere vakken de lage cijfers voor taalvakken compenseren. Dat betekent niet dat deze studenten geen behoefte meer kunnen hebben aan dyslexiezorg. Dyslexiezorg heeft als doel de student op een niveau van lezen en spellen te brengen waarop hij of zij goed kan functioneren. Dat kan je als student natuurlijk enorm vooruit helpen. Je kunt vaak bij een praktijk voor dyslexie terecht voor gepersonaliseerde behandelingen door een orthopedagoog of logopedist.

Ook remedial teaching kan uitkomst bieden. Remedial teaching is toegespitst op je specifieke leerprobleem, in dit geval dyslexie. Je krijgt dan extra ondersteuning in de vorm van bijles en studiebegeleiding. Een andere optie is het aanschaffen van ondersteunende software als voorlees-, dicteer- en spellingssoftware. Je behandelaar kan je hierover nader informeren.

Aanvullende verzekering

Je krijgt voor de behandeling bij een praktijk voor dyslexie geen vergoeding uit het basispakket van de zorgverzekering. Alleen voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar met ernstige, enkelvoudige dyslexie bestaat een uitzondering. Er mogen dan bovendien geen bijkomende stoornissen aanwezig zijn. Het is op dit moment dan ook niet mogelijk om je als student aanvullend te verzekeren voor de kosten van een dyslexiebehandeling. Zorgverzekeraars vergoeden vooralsnog geen dyslexiezorg. Ook de kosten van remedial teaching of huiswerkbegeleiding worden niet gedekt.

Andere tegemoetkomingen tijdens je studie

Ook op andere manieren wordt tegemoet gekomen aan studenten met dyslexie. Op grond van de Wet Gelijke Behandeling krijgen studenten bijvoorbeeld extra tijd om tentamens te maken. Ook kunnen de tentamens worden uitvergroot zodat de student beter in staat is de tentamens te maken.

Daarnaast is het mogelijk een jaar extra studiefinanciering te krijgen indien je als gevolg van je dyslexie de studie niet binnen 4 jaar kan afronden. Je hebt hiervoor een officiële dyslexieverklaring nodig van je arts.

Je huisarts kan je doorverwijzen naar een behandelaar die voor het uitgeven van deze verklaringen gekwalificeerd is. Dat kan een gezondheidspsycholoog zijn of een orthopedagoog-generalist. Ook de behandeling, consulten en onderzoeken zelf moeten worden gedaan door een gezondheidspsycholoog, orthopedagoog-generalist of logopedist.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897