Student met eetstoornis

Studenten met een negatief lichaamsbeeld hebben eerder kans om een eetstoornis te ontwikkelen. Een eetstoornis is een psychische aandoening die zich uit in verstoord eetgedrag. Doordat mensen zich hier veelal voor schamen, zijn eetstoornissen voor de buitenwereld meestal onzichtbaar. Vaak wordt gedacht dat eetstoornissen alleen bij vrouwen voorkomen, maar dit is niet het geval. Ook mannen kunnen last hebben van een eetprobleem. Er zijn verschillende eetstoornissen en bij allen is het zaak om zo snel mogelijk hulp te zoeken. Hoe langer men met een eetstoornis rondloopt des te lastiger het is om ervan te genezen.

Wat zijn eetstoornissen?

De oorzaken van een eetstoornis zijn divers. Vaak begint een eetstoornis met een (langdurige) lijnpoging. Iemand is continu bezig met voedsel en vervolgens bang om aan te komen. Tevens kan het zijn dat iemand zijn emoties probeert te verwerken met voedsel. Ook dit kan het begin zijn van een eetprobleem. Andere kenmerken van een (beginnende) eetstoornis zijn: overmatig sporten en bewegen, het gebruik van laxeermiddelen en niet in het openbaar willen eten.

Anorexia Nervosa

Anorexia is één van de meest bekende en voorkomende eetstoornissen. Bij Anorexia Nervosa heeft de patiënt een verkeerd lichaamsbeeld. Iemand vindt dat hij veel te zwaar is, terwijl iemand vaak juist ondergewicht heeft. Een patiënt die aan deze aandoening lijdt, is obsessief bezig met het gewicht en probeert dit te ook obsessief te controleren. Het psychische probleem achter deze aandoening is dan ook vaak dat de patiënt het gevoel heeft geen controle te hebben over het leven. Het geeft de patiënt een prettig gevoel als er wel controle is over het gewicht. Anorexia Nervosa kan zeer ernstige gevolgen hebben: doordat men zichzelf uithongert mist men bepaalde voedingsstoffen, met maag- darmproblemen en hartfalen als gevolg.

Boulimia Nervosa

Bij Boulimia heeft een patiënt ogenschijnlijk geen probleem met eten. Echter, nadat een Boulimia Nervosa patiënt heeft gegeten, probeert hij van de calorieën af te komen door te braken, laxeermiddelen te gebruiken en/of overmatig te gaan sporten. Voor de omgeving is een Boulimia patiënt vaak lastig te herkennen. Gaat iemand altijd na het eten naar het toilet, of gebruikt iemand altijd kauwgom of pepermunt om de zure lucht na het braken te maskeren, dan kunnen dit signalen zijn. Ondanks het feit dat een Boulimia patiënt wel eten binnenkrijgt, heeft de ziekte vaak grote gevolgen voor de gezondheid. Door het vele overgeven kan onder andere de slokdarm beschadigen.

Orthorexia Nervosa

Bij de stoornis Orthorexia Nervosa eet een patiënt wel, maar is de patiënt doodsbang dat hij iets verkeerds of ongezonds eet. Een patiënt die lijdt aan deze aandoening heeft niet altijd als doel om af te vallen, maar is obsessief bezig met eten. Orthorexia komt vaak voor in combinatie met een andere eetstoornis.

Binge Eating Disorder (BED)

Iemand die lijdt aan Binge Eating eet in een korte tijd ontzettend veel, zonder dat deze persoon eigenlijk honger of trek heeft. Na een eetbui voelt de patiënt zich vaak slecht over zichzelf. Met voedsel probeert een BED-patiënt zijn emoties weg te eten. Kenmerkend voor mensen die aan Binge Eating doen is dat ze niet naar signalen van hun lichaam luisteren. Veelal blijven ze dooreten, mensen die lijden aan deze eetstoornis kampen dan ook vaak met flink overgewicht. Binge Eating Disorder heeft dan ook een negatieve invloed op de gezondheid, ernstige gevallen leiden zelfs tot morbide obesitas.

Niet anderszins omschreven (NAO)

Eetstoornissen zijn vaak complex, hierdoor is het gedrag van een patiënt regelmatig lastig te kwalificeren. Om deze reden is er een categorie Niet Anders Omschreven. Deze kan bijvoorbeeld van toepassing zijn als de patiënt alle kenmerken van Anorexia Nervosa vertoont, maar geen ondergewicht heeft. Patiënten die deze diagnose krijgen, voelen zich soms niet serieus genomen. Echter, niets is minder waar. De mentale klachten van NAO-patiënten zijn even heftig en daarom krijgen deze patiënten dezelfde zorg als elk andere persoon met een eetstoornis.

Voedingsstoornissen

Naast eetstoornissen bestaan er ook voedingsstoornissen. Dit houdt in dat je niet per se moeite hebt met eten in het algemeen, maar wel met bepaalde voeding. De bekendste voedingsstoornis is Avoidant, Restrictive Food Intake Disorder (ARFID). Dit houdt in dat je in paniek kan raken van bijvoorbeeld een bepaalde groente. Wanneer je dit hebt bij meerdere groente of fruit, is dit niet alleen mentaal vervelend, maar kun je ook fysieke klachten krijgen omdat je bepaalde voedingsstoffen niet binnen krijgt.

Naast ARFID zijn Pica en de Ruminatiestoornis de bekendste voedingsstoornissen. Bij Pica wil iemand producten eten die hier eigenlijk niet geschikt voor zijn, bijvoorbeeld plastics. Bij een Ruminatiestoornis heeft iemand de drang om te herkauwen. Na het consumeren van voedsel, zorgt een patiënt ervoor dat het eten weer omhoog komt om het vervolgens te herkauwen en weer door te slikken.

Diagnose eetstoornis

De diagnose van een eetstoornis is vaak lastig vast te stellen. In de eerste plaats komt dit, omdat veel patiënten vanwege schaamte geen hulp zoeken. Vaak meldt iemand zich met hele andere klachten bij de dokter. Soms vermoedt een naaste of familielid dat iemand uit zijn omgeving een eetprobleem heeft. In dergelijke gevallen gaat er meestal veel tijd voorbij voordat diegene de moed vindt om dit aan te kaarten of er zeker van is dat er daadwerkelijk sprake is van een eetprobleem. Kortom, vaak is een eetprobleem al vergevorderd voordat er contact komt met een specialist.

Eenmaal aangekomen bij de medisch specialist zullen er veel vragen worden gesteld om tot de juiste diagnose te komen. Soms vertoont iemand kenmerken van verschillende eetstoornissen, of juist alle kenmerken op één na. Hierdoor kan het gecompliceerd zijn om tot een eenduidige diagnose te komen bij eetstoornissen.

Hulp bij eetstoornis

Vaak komt een patiënt met een eetstoornis eerst bij de huisarts terecht. Is er eenmaal een diagnose gesteld, dan zal een medisch specialist een gradatie van de stoornis vaststellen. Doordat er zoveel verschillende eetstoornissen zijn en de klachten per patiënt verschillen, is ook de aanpak divers. Soms zal iemand naar een diëtist worden doorverwezen, een andere keer naar de psycholoog, psychotherapeut of in ernstige gevallen naar psychiater.

Hoe verder de eetstoornis gevorderd is in iemands leefpatroon, hoe lastiger het is om dit te doorbreken. Schakel daarom altijd hulp in wanneer je merkt dat je mentale moeilijkheden afreageert op je eetpatroon. Het is erg belangrijk dat een beginnend eetprobleem zo snel mogelijk wordt aangepakt, om erger te voorkomen. Het is ontzettend zonde als psychische problemen escaleren tot een fysiek probleem.

Vergoedingen bij eetstoornis

Doordat de aanpak van eetproblemen varieert, is er geen eenduidig antwoord te geven op de vergoeding hiervan. Hieronder worden de verschillende behandelwijzen en vergoedingen uiteen gezet.

Huisarts

Bij klachten komt men vaak als eerste bij de huisarts terecht. Bij ernstige problematiek zal deze doorverwijzen, maar bij milde klachten kan de huisarts je ook zelf begeleiden. Behandelt een huisarts je eetprobleem, dan wordt dit volledig vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Hier is het eigen risico ook niet op van toepassing.

Diëtist

Wanneer de huisarts het verstandig acht om je door te verwijzen, dan kan het zijn dat dit naar een diëtist is. Dit wordt voor een klein gedeelte vergoed door de basiszorgverzekering en daarna door de aanvullende zorgverzekering. Heb je geen aanvullende zorgverzekering, dan zijn de kosten van de diëtist voor eigen rekening. Heb je wel een aanvullende zorgverzekering? Neem dan contact op met je verzekeraar om te vragen hoeveel behandelingen vergoed worden, dit wisselt namelijk per verzekering.

Psycholoog of psychotherapeut

Het kan zijn dat je psychologische hulp nodig hebt om van je eetprobleem af te komen. Vroeger werd er onderscheid gemaakt tussen een eerstelijns- en tweedelijnspsycholoog. Deze termen worden sinds 2014 niet meer gebruikt, nu wordt gesproken van Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ. Wanneer je gespecialiseerde zorg nodig hebt van een psycholoog dan wordt dit vanuit de basiszorgverzekering vergoed wanneer je een doorverwijzing hebt van je huisarts. Word je doorverwezen naar de Basis GGZ dan is dit niet altijd het geval. Hiervoor kun je het beste navraag doen bij je zorgverzekering om er zeker van te zijn dat je niet voor financiële verrassingen komt te staan.

Psychotherapie kan ook complementair vanuit de aanvullende zorgverzekering bij de categorie alternatieve geneeswijzen worden vergoed.

Psychiater

Bij ernstige klachten kan een psychiater uitkomst bieden. De kosten van de psychiater worden vergoed vanuit de basiszorgverzekering indien er een doorverwijzing is van de huisarts of een andere medisch specialist. De psychiater mag in tegenstelling tot de psycholoog ook medicatie voorschrijven. In het geval van een eetprobleem kunnen dit antidepressiva zijn. Deze worden vanuit de zorgverzekering vergoed, wel kan er een eigen bijdrage gelden.

Medicijnen

Bepaalde rustgevende medicatie of antidepressiva kunnen helpen bij het bestrijden van de eetstoornis, bijvoorbeeld anorexia. Deze medicijnen kan je alleen vergoed krijgen vanuit de zorgverzekering op recept. Bovendien kan voor bepaalde merken van medicijnen een eigen bijdrage gelden. Voor de vergoeding van deze eigen bijdrage kan je een aanvullende zorgverzekering afsluiten.

Behandeling Eten de baas

Je kan online voor een behandeling van je eetstoornis terecht bij etendebaas.nl. Ben je 16 jaar of ouder en wil je meer te weten komen over je eetgedrag en/of eetstoornis? Dan kan de online ondersteuning, hulp en begeleiding van etendebaas je wellicht verder helpen. Hoe ziet de behandeling er precies uit?

  • Je eetpatroon wordt onderzocht en je krijgt advies op maat
  • Eetgewoontes worden aangepakt door ze te leren veranderen
  • Je krijgt nazorg, bijvoorbeeld via het ‘vinger-aan-de-pols-contract of het forum waarop je online in contact kan blijven

De behandeling wordt bovendien volledig vergoed vanuit je basiszorgverzekering (het betreft ambulante hulpverlening via een GGZ-instelling). Let op: je hebt dan wel een verwijsbrief nodig van je huisarts. Daarnaast geldt het eigen risico. De totaalkosten van de complete behandeling bedragen min of meer €2000,-.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897