Print icon

Student met epilepsie

Epilepsie is een chronische aandoening die in bepaalde gevallen studieproblemen kan veroorzaken. Epilepsie wordt gezien als een functiebeperking, maar er zijn ook veel studenten die geen of weinig studieproblemen ondervinden ondanks dat ze epileptisch zijn. Als je epilepsie hebt, krijg je in meer of mindere mate te maken met epilepsieaanvallen.

Er zijn verschillende oorzaken die de frequentie en intensiteit van de aanval bepalen, daarom verschillen de aanvallen van persoon tot persoon. De een heeft dus meer last van epilepsie dan de ander. In hoeverre kan er tijdens je studie rekening worden gehouden met epilepsie? Is het mogelijk medicatie te krijgen die de aanvallen onder controle houden? Zo ja, worden deze geneesmiddelen vergoed door je zorgverzekering?

Wat is epilepsie?

Epilepsie is een verstoring van boodschappen die hersencellen aan elkaar versturen via prikkels en chemische stoffen (neurotransmitters). Dit leidt tot een soort kortsluiting in je hersenen, een excessieve ontlading van zenuwcellen. Dit kan tot ernstige spasmen, verlies van bewustzijn en/of black-outs leiden.

De oorzaken van epilepsie kunnen zeer divers zijn. Epilepsie kan aangeboren zijn of in een later stadium optreden. Soms is er een aanwijsbare oorzaak, bijvoorbeeld hersenbeschadiging. Ook een genetische afwijking, hersentumor of hersenontsteking kunnen een epileptische aanval veroorzaken. Ten slotte zijn er plotseling optredende externe omstandigheden die een aanval kunnen uitlokken, zoals sterke temperatuurschommelingen, lichtflitsen of heftige emoties/stress.

Wat zijn de symptomen van epilepsie?

Epilepsie wordt vastgesteld wanneer je spontaan twee of meer epileptische aanvallen hebt gehad. Kenmerken van een epileptische aanval zijn:

 • Bewustzijn verliezen
 • Moeite met praten
 • Op de tong bijten
 • Draaien van de ogen
 • Schokkend lichaam
 • Verward gedrag
 • Verstijving van het lichaam
 • Plotselinge verslapping van de spieren

Diagnose en behandeling

Indien de diagnose epilepsie is gesteld, kan helaas de oorzaak van de aanvallen in de meeste gevallen niet worden weggenomen. Epilepsiechirurgie is slechts in een zeer beperkt aantal gevallen mogelijk. Kan je geen passende medicatie slikken om de aanvallen onder controle te houden, is de oorzaak duidelijk in een hersengebied (epileptische haard) aanwijsbaar en is de chirurg overtuigd dat de oorzaak kan worden weggenomen? Dan kan je in aanmerking komen voor epilepsiechirurgie.

De meest voorkomende vorm van behandeling is het voorschrijven van medicatie. Deze medicijnen worden anti-epileptica genoemd. De medicijnen hebben als doel de aanvallen zoveel mogelijk te voorkomen en verminderen en werken dus niet genezend. Voorbeelden van medicijnen tegen epilepsie zijn carbamazepine, fenobarbital of lacosamide. Er zijn ook medicijnen die epileptische aanvallen kunnen stoppen, zoals benzodiazepine. Let op: de medicijnen kunnen bijwerkingen hebben die ook studiebelemmerend kunnen werken, zoals slaperigheid en hoofdpijn. Dit is per persoon verschillend.

Vergoeding door je zorgverzekering

De kosten die je maakt voor bijvoorbeeld de aanschaf van medicijnen tegen epilepsie krijg je in de meeste gevallen (gedeeltelijk) vergoed via je zorgverzekering. Zo krijg je bijvoorbeeld via je basiszorgverzekering het kalmeringsmiddel benzodiazepine vergoed. Op de website medicijnkosten.nl kan je bekijken of het merk medicijnen wat je gebruikt volledig voor vergoeding in aanmerking komt. Er kan een eigen bijdrage gelden voor bepaalde medicijnen. De eigen bijdrage kan je vergoed krijgen vanuit een aanvullende zorgverzekering.

Hulpmiddelen bij epilepsie

Er zijn diverse hulpmiddelen om je te behoeden voor de risico’s bij een epileptische aanval. Op deze manier kan je gevaarlijke situaties zoveel mogelijk voor zijn. Voorbeelden van hulpmiddelen zijn:

 • Een valhelm
 • Een ademdoorlatend hoofdkussen
 • SOS-talisman
 • Voorzieningen in je woning of op je kamer
 • Alarmeringsapparaten bij een aanval

Of een hulpmiddel voor vergoeding in aanmerking komt verschilt per zorgverzekeraar. Raadpleeg hiertoe de polisvoorwaarden van je zorgverzekering. Voor het uitproberen van aanvalsdetectieapparaten heeft EpilepsieNL onder bepaalde voorwaarden een leenregeling.

EpilepsieNL

De patiëntenvereniging EVN en het Epilepsiefonds zijn in maart 2021 verder gegaan als EpilepsieNL. Op de website van EpilepsieNL vind je actuele en betrouwbare informatie over epilepsie. Daartoe biedt de website interessante podcasts en webinars. Ook kan je er verschillende onderzoeken naar behandel- en diagnosemethoden en oorzaak en ontstaan van epilepsie bekijken. Check daarnaast regelmatig de agenda en sluit je aan bij één van de activiteiten of kom in contact met lotgenoten via de website.

Studievoorzieningen

Indien je regelmatig last hebt van aanvallen die je het studeren belemmeren, kan je in aanmerking komen voor aangepaste studievoorzieningen. Bij de meeste universiteiten en hogescholen kan je daarvoor in gesprek gaan met de decaan. Deze zal samen met jou kijken in hoeverre de universiteit of hogeschool tegemoet kan komen aan je studieproblemen. De studievoorzieningen worden vervolgens afgestemd op jouw persoonlijke situatie.

FAQ Studenten met epilepsie

Hieronder vind je een overzicht van meest gestelde vragen over studenten met epilepsie.

Wat is de oorzaak van epilepsie?
De oorzaak van epilepsie is in de meeste gevallen niet bekend. Factoren zoals erfelijkheid of hersenbeschadigingen kunnen een rol spelen in het veroorzaken van epilepsie, maar vaak is dit niet vast te stellen.
Is epilepsie te genezen?
Dit verschilt van persoon tot persoon. Bij sommige mensen verdwijnen de epileptische aanvallen wanneer zij ouder worden. Bij anderen heeft de epilepsie een constant verloop, waarbij ze last blijven houden van aanvallen. Medicijnen voor epilepsie zorgen er niet voor dat je geneest, maar kunnen wel de aanvallen onderdrukken.
Welke vormen van epilepsie zijn er?
Er zijn drie soorten epileptische aanvallen: focale aanvallen, gegeneraliseerde aanvallen en aanvallen met een onbekend begin. De focale aanvallen ontstaan op een plek in de hersenen in een van de hersenhelften. Gegeneraliseerde aanvallen ontstaan in beide hersenhelften Bij aanvallen met een onbekend begin is het nog onduidelijk waar de aanval precies ontstaat in de hersenen.

Expertise

Wij zijn een onafhankelijke website gespecialiseerd in verzekeringen en toegespitst op studenten. Wij werken met een vast team van specialisten die nauw betrokken zijn bij het samenstellen van informatie voor deze website.

Bronnen

Deze pagina is tot stand gekomen door gebruik te maken van o.a. onderstaande bronnen:

 • https://www.epilepsie.nl
 • https://www.umcutrecht.nl/
 • https://www.thuisarts.nl/epilepsie
 • https://www.hersenstichting.nl/hersenaandoeningen/epilepsie/

Informatie gecontroleerd door expert

linda van ReenenDe informatie op deze pagina is gecontroleerd door Linda van Reenen. Zij is de specialist op het gebied van studenten verzekeringen en meer dan 5 jaar werkzaam voor Studentenverzekeringen.nl.

Medisch advies

De informatie op onze website heeft als doel om studenten / jongeren zo uitgebreid mogelijk in leesbare taal te informeren over verzekeringen. Wij zijn geen zorgverlener en mogen geen medisch advies geven. Heb je specifieke medische vragen? Leg deze dan voor aan een arts of een professionele zorgverlener.

Keurmerk

We zijn gecertificeerd door:

Logo Erkend Vergelijker