Student met hulphond

Een assistentiehond of hulphond wordt getraind om mensen bij te staan en hulp te bieden in het dagelijks leven, bijvoorbeeld in het geval van een ziekte of beperking. Hulphonden worden daartoe opgeleid voor verschillende situaties, afhankelijk van de specifieke behoeften van zijn toekomstige baasje. Voorbeelden van ziekten of beperkingen zijn PTSS (posttraumatische stressstoornis), autisme, epilepsie, blind- of slechtziendheid, auditieve beperkingen maar ook diverse gedrags- en psychische problemen. Hieronder wordt uiteengezet in welke situaties een hulphond uitkomst kan bieden en in hoeverre de opleiding van een hulphond voor vergoeding in aanmerking komt vanuit de zorgverzekering.

Welke soorten hulphonden bestaan er?

Een hulphond bestaat in verschillende soorten en maten en wordt opgeleid om iemand in een specifiek geval hulp te bieden. In het algemeen kan echter onderscheid gemaakt worden tussen:

 • ADL-hulphond: de afkorting ADL staat voor Algemene Dagelijkse Verrichten. Een ADL-hulphond wordt dus met name ingezet bij mensen met een fysieke beperking om te helpen bij alledaagse handelingen. Voorbeelden zijn het openen van een deur, het aan- en uitkleden, de wasmachine leeghalen en het aangeven en oppakken van spullen;
 • Geleidehond: om veilig in de buitenwereld te kunnen bewegen biedt de geleidehond hulp aan blinde en slechtziende mensen;
 • PTSS-hulphond: als gevolg van een post traumatische stoornis kan iemand bijvoorbeeld heftige angstaanvallen of nachtmerries krijgen. De hulphond staat zijn of haar baasje bij op deze moeilijke momenten;
 • Epilepsie-hulphond: de hulphond wordt in het geval zijn baasje epilepsie heeft opgeleid hulp te bieden bij een epileptische aanval. De hulphond kan zelfs diegene in de stabiele zijligging leggen;
 • Signaalhond: bij doof- of slechthorendheid of een andere auditieve beperking zorgt de hond voor het doorgeven van signalen op het moment dat bijvoorbeeld iemand op de bel drukt of als de baby aan het huilen is;
 • Diabetes-hulphond: kan bij noodgevallen op de noodknop drukken, medicatie halen en een waarschuwing geven bij een aankomend insult;
 • Autisme-hulphond: kan het baasje bijstaan om gemakkelijker contact te leggen met de omgeving en structuur te bieden in het dagelijks leven.

Hulphonden voor psychische problemen

Ook voor de ondersteuning bij psychische problematiek kan een hulphond worden ingezet. Je kan bijvoorbeeld denken aan het eerder genoemde PTSS of autisme, maar ook:

 • Persoonlijkheidsstoornissen: er bestaan diverse persoonlijkheidsstoornissen waarbij een hulphond kan ondersteunen. Denk hierbij aan schizofrenie, borderline of afhankelijke persoonlijkheidsstoornissen;
 • Eetstoornissen: voorbeelden zijn boulimia of anorexia. De hulphond kan ondersteunen door bijvoorbeeld een waarschuwing te geven op het moment de bloedsuikerspiegel te laag is of indien flauwvallen dreigt.

Wordt de hulphond vergoed door mijn zorgverzekering?

Op het moment dat de verzekerde 12 jaar of ouder is kunnen in bepaalde gevallen de kosten van een hulphond voor vergoeding in aanmerking komen. Helaas wordt deze vergoeding niet in alle gevallen geboden, alleen bij:

 • Signaalhonden;
 • ADL-honden;
 • Geleidehonden.

De hoogte van de vergoeding is per zorgverzekeraar verschillend en kan worden ingezien in de betreffende polisvoorwaarden. Waar moet je op letten?

 • Voor de eerste keer dat je een aanvraag indient is het bij de meeste zorgverzekeraars vereist een akkoordverklaring aan te vragen. Hierbij dient doorgaans een verklaring van de behandelend arts worden toegevoegd en een adviesrapport van de ergotherapeut;
 • De vergoeding vindt plaats vanuit de basiszorgverzekering. Dit betekent dat de eerste kosten vanuit het (vrijwillig) eigen risico dienen te worden betaald. In 2024 is het verplicht eigen risico vastgesteld op €385,-;
 • Voor de kosten van een hulphond geldt geen wettelijke eigen bijdrage;
 • Tot slot is voor een volledige vergoeding het bij bepaalde zorgverzekeraars vereist met gecontracteerde leveranciers in zee te gaan.

Heb je

van je zorgverzekeraar een medische indicatie en bovendien een praktische indicatie van de school waar je hond is opgeleid? In dat geval kan je soms een vergoeding (al is deze klein) ontvangen voor de kosten van eten en verzorging van je hulphond en een verzekering voor ziektekosten. Een vergoeding kan in bepaalde gevallen ook uit een andere hoek komen, bijvoorbeeld via particuliere organisaties zoals Stichting De Hond Kan De Was Doen.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897