Student met MS

Wanneer je gediagnostiseerd wordt met MS, dan heeft dit een grote invloed op je leven. Het is een ingrijpende ziekte die nog steeds ongeneeslijk is. Wellicht ben je net begonnen met je studie en vraag jij je af of je dit nog goed voort kunt zetten. Op deze pagina vind je meer informatie over de diagnose en de behandelfase van MS. Je krijgt o.a. antwoord op de vragen welke medicatie en behandelingen mogelijk zijn en hoeveel je hiervoor vergoed krijgt van de zorgverzekering.

Wat is MS?

MS, multipele sclerosis, is een neurologische en chronische aandoening van het centrale zenuwstelsel. De ziekte ontstaat meestal op jongvolwassen leeftijd. In Nederland heeft zo’n 1 op de 1000 inwoners last van MS. De frequentie van het aantal aandoeningen is in ieder land anders, maar vooral Noord-Europese blanken hebben een grote kans op MS. Het is ondanks alle medische kennis van tegenwoordig nog steeds niet duidelijk hoe MS ontstaat. Waarschijnlijk spelen er diverse factoren een rol, waaronder zowel omgevings- als erfelijke factoren. Er wordt gedacht dat MS een auto-immuunziekte is, wat betekent dat het zenuwstelsel beschadigd wordt door het eigen immuunsysteem. MS eindigt altijd in een volledige zorgafhankelijke patiënt.

Kenmerken en diagnose

MS is een moeilijke aandoening. De oorzaak van het ontstaan van de ziekte is niet bekend, het verloop is volkomen onvoorspelbaar en er is geen genezing mogelijk. Daarnaast zijn ook de symptomen niet duidelijk, er kunnen o.a. oogklachten, geheugenverlies, vermoeidheid, stijve spieren en persoonlijkheidsstoornissen optreden. De diagnose wordt gesteld op basis van de volgende onderdelen:

 • De klachten en de ervaringen van de patiënt
 • Neurologisch onderzoek
 • Beeldvormingstechnieken van ruggenmerg en hersenen gericht op wittestofletsels
 • Extra onderzoeken, zoals elektrofysiologisch onderzoek en lumbaal vochtonderzoek

Het hele proces van diagnosticeren kan soms maanden tot jaren duren. Gemiddeld wordt de diagnose MS het meeste gesteld bij personen tussen de 20-30 jaar.

Behandelingen

Doordat MS zich bij iedereen anders ontwikkelt en vele fases kent, is de behandeling ook erg afhankelijk van de situatie waarin de patiënt zich bevindt. Er worden in de medische wereld grofweg vier fases onderscheiden:

 • De diagnostische fase: er worden vele onderzoeken gedaan en behandeling is nog niet mogelijk.
 • De fase van lichte aantasting: De patiënt leert onder begeleiding omgaan met de symptomen van de ziekte en kan hierop (soms) meer controle krijgen door middel van o.a. de ontstekingsremmende geneesmiddelen interferon en glatiramer acetaat. Deze fase duurt meestal het langst.
 • De fase van matige aantasting: het functieverlies neemt toe. Medicijnen kunnen niet veel doen, maar er zijn een aantal geneesmiddelen die symptomen kunnen verlichten (ontstekingsremmend) en ook revalidatiebehandelingen kunnen helpen.
 • De fase van ernstige aantasting: het verlichten van symptomen met geneesmiddelen is nauwelijks mogelijk. De patiënt heeft meestal volledige (professionele) zorg nodig.

Vergoeding behandeling

De meeste MS-patiënten hebben baat bij behandelingen van revalidatietherapeuten en fysiotherapeuten. De revalidatiearts kan ervoor kiezen om daarnaast bijvoorbeeld ook nog een logopedist, psycholoog of ergotherapeut in te schakelen. Met dit team van zorgverleners kan een uitgebreid behandelplan opgesteld worden waarmee de beperkingen van de ziekte aangepakt worden. Behandelingen in het ziekenhuis en andere medische hulp wordt voor chronisch zieken vergoed door het basispakket. Daarnaast wordt fysiotherapie door de zorgverzekeraars voor iedereen met MS volledig vergoed vanaf de 21e behandeling.

De volgende organisaties en wetten zijn verantwoordelijk voor het organiseren en vergoeden van chronische zorg:

 • De Zorgverzekeringswet regelt intensieve medische verpleging en verzorging en zorg voor zintuigelijk gehandicapten plus terminaal zieken, hiervoor zijn zorgverzekeraars verantwoordelijk
 • De Wet Langdurige zorg regelt zorg voor iedereen in een zorginstelling, dit valt onder de verantwoordelijkheid van de overheid
 • De Jeugdwet regelt zorg voor kinderen en wordt geregeld door de gemeente
 • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt vergoedingen voor hulp, zoals woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen en hulp in de huishouding, dit wordt geregeld door de gemeente

Veel overige kosten die je niet automatisch vergoed krijgt kun je wellicht betalen vanuit de volgende regelingen:

 • Het Persoonsgebonden Budget (pgb) is een bepaald bedrag waarmee je zelf zorg kunt inkopen
 • De Bijzondere Bijstand is er om chronisch zieken met een laag inkomen te ondersteunen in bijvoorbeeld woonlasten en hulpmiddelen, dit wordt geregeld door de gemeente

Vergoeding medicatie

Er zijn geen medicijnen op de markt die MS kunnen genezen. Er bestaat wel medicatie die de gevolgen van de ziekte remmen. Deze medicatie is niet voor iedereen met MS effectief, de werking is afhankelijk van jouw ziektebeeld. Het is verder ook mogelijk om de symptomen van MS, zoals moeheid en darmklachten, te bestrijden met medicatie. Voor de vergoeding geldt:

 • Goedgekeurde medicijnen worden standaard vergoed vanuit het basispakket
 • Zorgverzekeraars moeten één merk per soort medicijn vergoeden, voor andere merken mogen ze geld vragen
 • Voor sommige medicijnen geldt een wettelijk vastgestelde eigen bijdrage

Voor sommige personen met MS helpt het gebruik van medicinale cannabis ter verlichting. Ook dit wordt door een aantal zorgverzekeraars uit de aanvullende zorgverzekering vergoed, wanneer het om een situatie van chronische ziekte gaat.

Vergoeding alternatieve geneeswijzen

Sommige mensen hebben baat bij alternatieve therapieën en medicijnen. De werking van alternatieve geneeswijzen is echter niet bewezen. Bespreek je keuze daarom altijd met een arts. Wellicht heeft deze ervaringen met de werking van de therapie bij andere patiënten. Stel jezelf daarnaast altijd de volgende vragen:

 • Wat zijn de risico’s van de alternatieve behandeling?
 • Hoe hoog vallen de kosten uit van de alternatieve behandeling?
 • Wat zijn de veronderstelde werkingen?

Voor alternatieve geneeswijzen ben je niet verzekerd via het basispakket van de zorgverzekering. Er zijn wel een groot aantal zorgverzekeraars die dit via de aanvullende zorgverzekering dekken. Op de pagina vergoedingen alternatieve geneeswijzen kun je hier meer informatie over lezen.

Vergoeding fysiotherapie

Fysiotherapie helpt de MS-patiënt met name in de revalidatie-fase. Welke zorg je ontvangt is afhankelijk van je ziektebeeld, symptomen en eventuele beperkingen. De fysiotherapeut kan je bovendien ondersteunen bij de omgang met (hevige) vermoeidheid. Voor behandelingen bij de fysiotherapeut kan je een aanvullende zorgverzekering afsluiten.

Lidmaatschap MS Vereniging

Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot MS en voor onder meer contact met lotgenoten kan je lid worden van de MS Vereniging Nederland. De kosten voor het lidmaatschap worden bij sommige zorgverzekeraars vanuit de aanvullende verzekering vergoed.

Keuze zorgverzekeraar

Wanneer je MS hebt, dan is het verstandig om hiermee in je keuze voor de zorgverzekering rekening te houden. Zet duidelijk voor jezelf op een rijtje welke zorg je nu ontvangt en in de toekomst verwacht nodig te hebben. Denk hierbij aan medicatie, fysiotherapie en alternatieve geneeswijzen. Vergelijk vervolgens aan de hand van dit lijstje zorgverzekeraars. Zo weet je zeker dat je een pakket verzekert waar je ook daadwerkelijk iets aan hebt. Het is wel belangrijk dat je dit ieder jaar opnieuw doet, omdat de samenstelling van het zorgverzekeringspakket maandelijks kan veranderen.

Acceptatie zorgverzekering

Als MS-patiënt ben je chronisch ziek en dit betekent dat jij je hele leven zorg zal moeten ontvangen. Naarmate je zieker wordt, zal dit waarschijnlijk alleen maar toenemen. De basiszorgverzekering is een recht voor iedere Nederlander en je mag ook als je ziek bent niet geweigerd worden om deze zorgverzekering af te sluiten. Voor aanvullende verzekeringen is dit echter anders. Zorgverzekeraars mogen voor het afsluiten een medische acceptatie vereisen, waarin je vragen over je gezondheid moet beantwoorden. Je kan vervolgens geweigerd worden voor het aanvullende pakket.

FAQ Studenten met MS

Hieronder vind je een overzicht van meest gestelde vragen over studenten met MS.

Wat zijn de eerste tekenen van MS?
Vaak begint MS met klachten die met verloop van tijd weer herstellen, zoals oogklachten of verlammingsverschijnselen. Ook kun je last hebben van klachten die maar heel kort duren, zoals tintelingen of een doof gevoel in de ledematen.
Hoe lang kun je leven met MS?
Aan MS overlijd je niet. Hoe oud je kunt worden met deze ziekte verschilt van persoon tot persoon. Het verloop en de achteruitgang kunnen erg verschillen. De levensverwachting na de diagnose is tussen de 5 en 45 jaar, met een gemiddelde van 18 jaar.
Op welke leeftijd krijg je MS?
Bij de meeste mensen wordt de ziekte vastgesteld tussen de 20 en 40 jaar. Het kan ook voorkomen dat MS al in de kindertijd, of juist op latere leeftijd wordt gediagnosticeerd.

Expertise

Wij zijn een onafhankelijke website gespecialiseerd in verzekeringen en toegespitst op studenten. Wij werken met een vast team van specialisten die nauw betrokken zijn bij het samenstellen van informatie voor deze website.

Bronnen

Deze pagina is tot stand gekomen door gebruik te maken van o.a. onderstaande bronnen:

 • https://www.antoniusziekenhuis.nl/
 • https://www.vumc.nl/
 • https://msresearch.nl/

Informatie gecontroleerd door expert

linda van ReenenDe informatie op deze pagina is gecontroleerd door Linda van Reenen. Zij is de specialist op het gebied van studenten verzekeringen en meer dan 5 jaar werkzaam voor Studentenverzekeringen.nl.

Medisch advies

De informatie op onze website heeft als doel om studenten / jongeren zo uitgebreid mogelijk in leesbare taal te informeren over verzekeringen. Wij zijn geen zorgverlener en mogen geen medisch advies geven. Heb je specifieke medische vragen? Leg deze dan voor aan een arts of een professionele zorgverlener.

Keurmerk

We zijn gecertificeerd door:

Logo Erkend Vergelijker

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897