Student met slechtziendheid

Studeren is al niet altijd even eenvoudig, maar stel je eens voor dat je kampt met slechtziendheid en slecht of bijna niks kan zien. We staan er vaak niet bij stil hoeveel visuele informatie we dagelijks op ons af krijgen gevuurd. Bijvoorbeeld in college: meestal maakt de docent zijn of haar verhaal duidelijker met behulp van een powerpoint presentatie. We zijn inmiddels niet meer gewend alleen nog maar te luisteren.

Op deze pagina kan je meer lezen over slechtziendheid, hulpmiddelen om het studeren voor een slechtziende wat gemakkelijker te maken en informatie over de vergoeding van dergelijke hulpmiddelen.

Wat is slechtziendheid?

Slechtziend ben je wanneer je minder ziet dan een derde of wanneer je gezichtsveld sterk beperkt is en je niet voldoet aan de criteria voor blindheid (je ziet dan minder dan een twintigste). Ook kan een bril het zien niet voldoende corrigeren bij slechtzienden.

Slechtziendheid kan veroorzaakt worden door een hersenaandoening, door een oogziekte of door schade aan de ogen. Er zijn ook erfelijke aandoeningen waardoor je minder ziet, zoals retinitis pigmentosa waarbij de lichtgevoelige cellen in het netvlies afsterven. Schade aan de ogen kan al vroeg ontstaan, bijvoorbeeld door een infectie tijdens de zwangerschap.

Er zijn verschillende vormen van slechtziendheid. Zo ziet de een wazig en de ander heeft het gevoel alsof hij of zij door een koker kijkt. Sommigen zien zodra het gaat schemeren niets meer.

Studeren met een visuele beperking

Om het studeren met een visuele beperking iets te vergemakkelijken zijn er veel verschillende soorten hulpmiddelen beschikbaar. Hieronder worden enkele kort uitgelegd.

Aangepaste studieboeken

Normale studieboeken zijn voor slechtzienden en blinden natuurlijk niet geschikt. Dedicon biedt aangepast studiemateriaal aan. Je kan er boeken bestellen met een (zeer) groot lettertype, in braille, als audioboek of als Daisy boek (luisterboek op CD-rom, met navigatiemogelijkheden net alsof je een echt boek hanteert). Ook kan je er eigen studiemateriaal (bijvoorbeeld readers en aantekeningen) laten omzetten naar een van deze vormen.

Medische indicatie voor lenzen

Het is onder bepaalde, uitzonderlijke omstandigheden mogelijk een vergoeding te krijgen voor lenzen vanuit de basiszorgverzekering met een medische indicatie. Voorbeelden zijn:

 • Groot sterkteverschil tussen je rechter- en linkeroog (4 of meer dioptrieën)
 • In geval van een hoornvliestransplantatie of keratoconus
 • Je hebt een hoge refractieafwijking (van 10 of meer dioptrieën)
 • Kleur- of ingekleurde lenzen kunnen uitkomst bieden bij albinisme, achromatopsie of irisaandoeningen

Indien je geen medische indicatie voor lenzen hebt gekregen, heb je geen recht op vergoeding van de kosten van lenzen vanuit je basiszorgverzekering.

Medische indicatie voor brillen

Een gewone bril wordt niet vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Er bestaan alleen uitzonderingen voor kinderen onder de 18 jaar, mits deze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld:

 • Er is sprake van pathologische myopie, waarbij sprake is van een refractieafwijking van minstens -6 dioptrieën. Een andere mogelijkheid is dat de zichtstoornis kan voortkomen uit een trauma of medische aandoening. In beide gevallen is het dragen van lenzen niet gewenst.
 • Het kind heeft een operatie ondergaan door een lensafwijking of in geval van zuivere accomodatieve esotropie.

Bijzondere optische hulpmiddelen

Bijzondere optische hulpmiddelen kunnen je helpen wanneer je slecht ziet en een bril of contactlenzen je niet genoeg helpen. Voorbeelden zijn:

 • Loepen
 • Telescoopbrillen
 • Ptosisbril
 • Verrekijkerloepen
 • Oogdruppels (ook wel kunsttranen genoemd)
 • Afdekpleisters

Ben je benieuwd naar wat voor hulpmiddelen voor jou geschikt zijn? Een low-visionspecialist kan je helpen bij het uitzoeken van de juiste hulpmiddelen.

Een low-visionspecialist onderzoekt je ogen en bespreekt vervolgens samen met jou wat je wensen zijn. Afhankelijk daarvan zal deze professional je één of mogelijk meerdere hulpmiddelen adviseren, soms dienen deze op maat gemaakt te worden. Zorg dat je een low-visionbedrijf uitkiest dat is aangesloten bij de Sectie Low-vision van de NUVO (Nederlandse Unie van Optiekbedrijven). Zo weet je zeker dat jouw specialist gediplomeerd is en de juiste apparatuur heeft.

Brailleleesregel

Een brailleleesregel is een apparaat waarmee blinden en slechtzienden digitale informatie, zoals websites, kunnen lezen. Het kan geplaatst worden onder een toetsenbord. Uit de dynamische leesregel komen pennetjes omhoog in braillepatroon. Deze complexe apparaten zijn duur maar kunnen het leven van een slechtziende wat vergemakkelijken in deze digitale wereld.

Tips voor studenten met een visuele beperking

 • Studenten met een beperking mogen langer over hun studie doen. Je kan een extra jaar studiefinanciering aanvragen via DUO.
 • Bespreek met je docenten hoe ze met jouw beperking rekening kunnen houden. Misschien vind je het handig om powerpoint presentaties vooraf te krijgen. Ook kan je vragen of docenten afbeeldingen wat uitvoeriger willen beschrijven tijdens de colleges.
 • Vraag of het mogelijk is om tentamens mondeling te doen of met een laptop te maken.

Wat kan ik vergoed krijgen van mijn zorgverzekeraar?

Een gewone bril of contactlenzen worden niet vergoed vanuit het basispakket, daarvoor heb je een aanvullende verzekering nodig en dan wordt meestal slechts een beperkt bedrag vergoed. Bij medische noodzaak echter, wanneer het gaat om speciale lenzen of bijzondere hulpmiddelen, zal de vergoeding vanuit het basispakket komen. Meer informatie hierover lees je op de pagina vergoedingen brillen en lezen.

Wanneer je aanklopt voor een hulpmiddel bij een low-visionspecialist wordt gekeken of het geselecteerde hulpmiddel in aanmerking komt voor vergoeding door je zorgverzekeraar. Als het hulpmiddel inderdaad in aanmerking komt wordt contact opgenomen met je oogarts. Indien deze het advies goedkeurt kan de low-visionspecialist een aanvraag voor vergoeding bij jouw zorgverzekeraar indienen. Per hulpmiddel kan het verschillen welke zorgverzekeraar een vergoeding biedt. Neem dus vóór de aanschaf altijd contact op met je zorgverzekeraar.

Bij het UWV kan je een vergoeding aanvragen voor meeneembare hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een brailleleesregel. Het gaat hierbij om hulpmiddelen die je nodig hebt voor het volgen van onderwijs. Overige voorwaarden voor het aanvragen van vergoeding staan uitvoerig beschreven op de website van het UWV.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897