Student met kind

Ook tijdens je studie kan het zo zijn dat je al vader of moeder bent of misschien nog gaat worden. Dit kan een bewuste keuze zijn of je overkomen. Wat je situatie ook is, je wilt natuurlijk het beste voor je kind. Hierbij hoort ook dat je ervoor zorgt dat jouw kind goed verzekerd is. Daarom is het als ouder van groot belang om de juiste zorgverzekering te kiezen. Verder is het belangrijk om rekening te houden met de medische kosten van een bevalling en kraamzorg.

Je kinderen meeverzekeren

Tot hun 18e jaar zijn kinderen gratis meeverzekerd bij de zorgverzekering van de ouders. Wanneer beide ouders verschillende zorgverzekeringen hebben is het verstandig het kind te laten bijverzekeren bij de zorgverzekering met de meest uitgebreide dekking.

Zwangerschap verzekerd

Met je basiszorgverzekering ben je gedekt voor een aantal medische kosten rondom zwangerschap. De belangrijkste zaken die verzekerd zijn:

  • Een echo bij 12 weken zwangerschap en een echo bij 20 weken zwangerschap.
  • De thuisbevalling of de tijd die je doorbrengt in het ziekenhuis rondom de bevalling. Wanneer je verblijf geen medische noodzaak heeft moet je wel een eigen bijdrage betalen.
  • Zorg van de huisarts, verloskundigen en medisch specialisten.
  • Kraamzorg na de bevalling. Voor deze kraamzorg geldt een eigen bijdrage. Wanneer je ontdekt dat je zwanger bent en wanneer jouw baby geboren is, dan moet je dit zo snel mogelijk doorgeven aan jouw zorgverzekeraar.
  • Je komt, indien wenselijk, in aanmerking voor dieetadvies.

Eigen risico

Er is een verplicht eigen risico van €385,- (in 2024) op gezondheidszorg. Dit eigen risico geldt niet voor kraamzorg en verloskundige hulp. Wel vallen bijvoorbeeld ziekenvervoer, bepaalde medicijnen en de vlokkentest onder dit eigen risico. Voor meeverzekerde kinderen wordt geen eigen risico gevraagd.

Aanvullende verzekeringen

Voor de zorg die niet door je basiszorgverzekering vergoed wordt kun je een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Wanneer je kinderen hebt is dit een verstandige optie. Op die manier kom je niet voor onverwachte en hoge zorgkosten te staan en kun je jouw kinderen alle, nodige medische zorg bieden. Een paar voorbeelden van zaken die je aanvullend kunt verzekeren zijn:

Lactatiekundige hulp

Indien je tegen problemen aanloopt bij het geven van borstvoeding, kan lactatiekundige hulp (ook wel borstvoeding-therapie genoemd) uitkomst bieden.

Wat doet een lactatiekundige?

Een lactatiekundige helpt je bij een gebrekkige melkproductie of groei van je kindje. Ook kan je bij de lactatiekundige terecht voor advies en voorlichting met betrekking tot borstvoeding.

In hoeverre wordt lactatiekundige hulp vergoed?

De hulp van een lactatiekundige komt niet voor vergoeding in aanmerking vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Wel is het mogelijk een aanvullende verzekering af te sluiten met een vergoeding voor lactatiekundige hulp. Aan deze vergoeding kunnen door de verzekeraar nadere voorwaarden worden gesteld.

Gezinspolis

Het is ook mogelijk om een speciale gezinspolis als aanvullende verzekering af te sluiten. Met deze aanvullende polis kun je alle verzekeringen voor het gezin in één keer regelen en betaal je overzichtelijk maar een premie maand. Ook ben je met een gezinspolis verzekerd voor aanvullende zaken die specifiek voor jonge ouders handig zijn. Niet alle verzekeraars bieden deze polis aan. Een voorbeeld van een uitgebreide gezinspolis is AV GeZZin van zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid.

Tandartskosten

Kinderen zijn meeverzekerd voor alle zaken die in de basisverzekering en in jouw aanvullende polis vergoed worden. Daarnaast zijn kinderen automatisch tot hun 18e jaar verzekerd voor tandartskosten. Pas vanaf je 18e jaar moet je zelf betalen voor tandartskosten of je hier aanvullend voor laten verzekeren. Behandelingen bij de orthodontist vallen niet onder het basispakket. Wanneer je jonge kinderen hebt kan verstandig zijn om een aanvullend pakket te kiezen waarin orthodontie kosten vergoed worden.

Tegemoetkomingen

Voor veel studerende ouders is het moeilijk om maandelijks rond te komen. Je moet de kosten voor je studie betalen, je kind onderhouden en in je eigen levensonderhoud voorzien. Om je hierbij te helpen zijn er aantal bijdragen van de overheid waar je misschien voor in aanmerking komt.

Kinderbijslag

Kinderbijslag is een bijdrage van de overheid. Wanneer je kinderen jonger dan 18 jaar hebt, dan heb je recht op kinderbijslag. Deze bijdrage is niet afhankelijk van je inkomen en wordt ieder kwartaal uitbetaald. Je kunt kinderbijslag aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een maandelijkse toeslag. Of je recht hebt op deze toeslag en de hoogte van de bijdrage hangt af van het inkomen van het gezin en het aantal kinderen. Het kindgebonden budget wordt uitgekeerd door de Belastingdienst. Je hoeft dit niet aan te vragen, het toekennen hiervan gaat automatisch op basis van je persoonsgegevens.

De Wet Kinderopvang

Vanuit de Wet Kinderopvang is bepaald dat de overheid, de werknemers en de werkgevers samen de kosten voor kinderopvang betalen. Wanneer je als student geen fulltime werkgever hebt, neemt de Belastingdienst deze bijdrage voor haar rekening. Voorwaarde hiervoor is dat jouw opleiding officieel erkend wordt. Je moet de vergoeding zelf aanvragen bij de Belastingdienst.

Toeslag DUO

Wanneer je kinderen hebt en studeert kun je bovenop je studiefinanciering bij DUO een toeslag aanvragen die jou ondersteunt in de kosten van het opvoeden van een kind. Dit is de éénoudertoeslag voor alleenstaande ouders en de partnertoeslag voor gezinnen. Voor deze toeslag gelden dezelfde regels als voor je prestatiebeurs.

Afstudeersteun

De afstudeersteun is een financiële compensatie voor studenten die door persoonlijke omstandigheden studievertraging hebben opgelopen. Een van deze omstandigheden is zwangerschap. Deze steun moet je aanvragen bij jouw opleidingsinstelling. Neem hiervoor contact op met je studieadviseur.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897