Print icon

Veranderingen in 2023

Welke belangrijke veranderingen binnen de zorgverzekering en ons zorgstelsel kunnen we in 2023 allemaal verwachten? Op 21 september 2022 zijn een aantal belangrijke veranderingen officieel bekend gemaakt tijdens de troonrede. Hiermee krijgen we onder meer inzicht in de nominale zorgpremie voor het komende jaar, het eigen risico, de zorgtoeslag en de inhoud van de basiszorgverzekering. Pas rond 12 november worden de definitieve zorgpremies door alle zorgverzekeraars bekend gemaakt. Houd daarom deze pagina in de gaten voor een actueel overzicht van alle belangrijke veranderingen in de zorgverzekering in 2023.

Veranderingen 2023 samengevat

Dit jaar veranderen de volgende zaken:

 • De premies gaan stijgen, je zal gemiddeld €11,- per maand meer betalen voor je zorgverzekering;
 • Het eigen risico verandert niet en blijft gelijk met €385,-;
 • De zorgtoeslag stijgt met gemiddeld €3,58 per maand (€43,- per jaar);
 • Het basispakket blijft min of meer hetzelfde: de dekking wordt uitgebreid voor long covid patiënten. Daarentegen zal vitamine D voortaan niet meer worden vergoed vanuit de zorgverzekering. Voor de rest is het de bedoeling dat er strenger gaat worden gekeken naar welke zorg zinnig is en niet, dit kan betekenen dat bepaalde zorg in de toekomst niet meer gaat worden vergoed.

Vergelijken & afsluiten

Filter en vergelijk verschillende studenten zorgverzekeringen op zorgpremie, vrije zorgkeuze, eigen risico en aanvullende verzekeringen.

Studenten zorgverzekering vergelijken

Stijging zorgpremie 2023

De nominale zorgpremie is een raming waaruit blijkt of de zorgpremie het komende jaar gaat stijgen of dalen. Doorgaans stijgt de zorgpremie en uit de ramingen voor 2023 blijkt dat je ongeveer €137,- per maand voor je basiszorgverzekering gaat betalen. Dit komt neer op een stijging van gemiddeld €11,- per maand. Rond 12 november 2022 maken alle zorgverzekeraars de definitieve premies voor de zorgverzekering in 2022 bekend.

Hoe komt het dat de premies voor de zorgverzekering in 2023 gaan stijgen?

 • Er is sprake van meer vergrijzing;
 • Het eigen risico blijft gelijk;
 • Stijging van de energieprijzen en medische apparatuur

Eigen risico 2023

Het eigen risico blijft onveranderd in 2023. Dat betekent dat het verplicht eigen risico in 2023 ook neerkomt op €385,-. Naast het verplicht eigen risico kan je kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Dat houdt in dat je het verplicht eigen risico maximaal met €500,- tot €885,- kan verhogen. Ieder jaar wordt het eigen risico van overheidswege bepaald op basis van de nieuwe begroting. De zorgpremies zijn extra gestegen omdat het eigen risico gelijk blijft, de zorgkosten zijn immers wel toegenomen.

Zorgtoeslag 2023

Tijdens de definitieve bekendmaking van de zorgpremies in november, zal door de Belastingdienst ook de zorgtoeslag bekend worden gemaakt. Op dit moment is bekend dat de zorgtoeslag zal stijgen voor:

 • Alleenstaanden: gemiddeld €3,- per maand (€36,- per jaar)
 • Meerpersoonshuishoudens: gemiddeld €4,- per maand (€48,- per jaar)

Hoe hoog de zorgtoeslag werkelijk uitvalt, hangt af van je inkomen, gezinssituatie en eigen vermogen. Je kan te zijner tijd een proefberekening maken op de toeslagen pagina van de Belastingdienst.

Wijziging basispakket zorgverzekering 2023

De inhoud van je basiszorgverzekering is aan de volgende veranderingen onderhevig:

 • Vitamine D wordt niet meer vergoed. Dit betekent dat je zorgkosten met ongeveer €80,- per jaar kunnen toenemen;
 • De regeling voor Long-Covid patiënten wordt verlengd: mensen die langdurig klachten hebben als gevolg van corona hebben recht op een vergoeding voor de benodigde extra zorg. Denk hierbij aan de kosten van fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en/of diëtiek;
 • Strenger toezicht: er gaat kritischer gekeken worden naar welke zorg zinnig is en welke niet. Concreet kan dit inhouden dat er strenger wordt gekeken naar of bepaalde zorg wel binnen de dekking van het basispakket hoort en dat er misschien nog zorg uit het pakket wordt geschrapt.

Inkomensafhankelijke bijdrage 2023

De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zvw (Zorgverzekeringswet) in 2023 gaat dalen. De tarieven zijn als volgt:

 • Werknemersbijdrage: daling van 0,02% naar 6,68%
 • Werkgeversbijdrage: daling van 0,02% naar 5,43%

Veranderingen langdurige zorg 2023

Voor de Wlz (Wet langdurige zorg) blijft de premie gelijk met 9,65%.

De collectieve korting vervalt

De collectieve korting op de verplichte zorgverzekeringen verdwijnt. Eerder konden collectiviteiten, zoals studenten, een korting krijgen op hun zorgverzekering van 5%. In 2023 mogen verzekeraars deze collectiviteitskorting niet meer geven.