Print icon

Vergoeding alt. geneeswijzen

Er zijn verschillende redenen waarom mensen kiezen voor alternatieve geneeswijzen. Dit kan bijvoorbeeld de keuze zijn wanneer andere behandelingen niet aanslaan of wanneer de reguliere gezondheidszorg niet binnen een levensovertuiging past. Alternatieve geneeswijzen kunnen bovendien een mooie aanvulling vormen op de reguliere geneeswijzen. Wanneer je gebruik maakt van alternatieve geneeswijzen wil je waarschijnlijk weten of je hiervoor een vergoeding kan krijgen van je zorgverzekering. In dit artikel worden de vergoedingen voor alternatieve geneeswijzen uitgelicht.

Dekking alt. geneeswijzen aanvullende zorgverzekering vergelijken
Vergoedingen alternatieve geneeswijzen

Wat zijn alternatieve geneeswijzen?

Alternatieve geneeswijzen zijn behandelingen die niet wetenschappelijk bewezen zijn. Het is daarom ook niet algemeen aanvaard dat deze behandelingen daadwerkelijk geneeskundige problemen oplossen. Desalniettemin zijn er veel patiënten die met het gewenste resultaat alternatieve behandelingen ondergaan. Er wordt door zorgverzekeraars meestal een onderscheid gemaakt tussen twee soorten alternatieve geneeswijzen:

 • Alternatieve zorg, zoals behandelingen bij een acupuncturist
 • Alternatieve geneesmiddelen

Per soort alternatieve geneeswijze en per verzekeraar verschilt het wat je vergoed kunt krijgen. Bepaalde verzekeraars hanteren een aparte vergoeding voor alternatieve geneeswijzen en alternatieve geneesmiddelen. Andere verzekeraars maken dit onderscheid niet: alternatieve geneeswijzen en alternatieve geneesmiddelen vallen onder één en dezelfde vergoeding.

Dekking alternatieve geneeswijzen basispakket

De alternatieve geneeswijzen worden niet vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Dit heeft de overheid zo besloten omdat de werking van alternatieve geneeswijzen niet is bewezen door de wetenschap. Het is bij een aantal verzekeraars wel mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten die een vergoeding biedt voor aanvullende geneeswijzen.

Dekking alternatieve geneeswijzen aanvullende verzekering

Vanuit de aanvullende zorgverzekering kun je in bepaalde gevallen een vergoeding krijgen voor alternatieve geneesmiddelen. Hierbij zijn doorgaans verschillende voorwaarden aan de vergoeding verbonden.

Alternatieve geneesmiddelen

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten alternatieve geneesmiddelen, beiden zijn afkomstig van de natuur:

 • Homeopathisch: gebaseerd op het principe dat iemand genezen kan worden door een verdunde stof die dezelfde symptomen veroorzaakt als de ziekte.
 • Antroposofisch: richt zich meer op de processen die tot een ziekte leiden en hoe de werkzaamheid van een plant dit kan verbeteren

Al deze medicijnen moeten geregistreerd zijn als alternatief geneesmiddel via de Geneesmiddelenwet. Zonder deze registratie is het vaak niet mogelijk om voor een medicijn een vergoeding te krijgen van de zorgverzekeraar. Daarnaast moeten de geneesmiddelen bijna altijd voorgeschreven zijn door de huisarts of een medisch specialist en bij een apotheek opgehaald worden waar de zorgverzekeraar een contract mee heeft.

Alternatieve zorg

Onder alternatieve zorg worden behandelingen bij genezers die zich toeleggen op alternatieve geneeswijzen gerekend. Dit is bijvoorbeeld een behandeling met acupunctuur, alternatieve psychosociale zorg of een natuurgeneeswijze. In Nederland is de homeopaat de meest bezochte alternatieve therapeut. Indien je meer informatie zoekt over een bepaalde alternatieve zorgverlener, kan je onderaan de pagina het overzicht van alternatieve zorgverleners bekijken.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden alleen behandelingen bij genezers die zich hebben aangesloten bij bepaalde beroepsverenigingen. Ook krijg je alleen een vergoeding voor die behandelingen waarin die genezer gespecialiseerd is. Je kunt de lijst met goedgekeurde beroepsverenigingen vinden in je verzekeringspolis. De vergoeding van alternatieve geneeswijzen vanuit de aanvullende zorgverzekering valt overigens niet onder je eigen risico. Ook geldt er geen wettelijke eigen bijdrage.

Aandachtspunten bij het afsluiten van de aanvullende verzekering

Indien je van plan bent een aanvullende zorgverzekering met dekking voor alternatieve geneeswijzen af te sluiten, zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten:

 • Het maximale bedrag dat jaarlijks wordt vergoed
 • Het percentage van de behandeling dat wordt vergoed
 • De premie voor de aanvullende verzekering
 • De verzekeringsvoorwaarden neergelegd in de verzekeringspolis, met informatie over erkende alternatieve zorgverleners
 • De daglimiet: bepaalde verzekeraars hanteren een maximaal dagtarief dat mag worden besteed aan de behandeling

Verzekeringsvoorwaarden

In hoeverre alternatieve geneeswijzen voor vergoeding in aanmerking komen vanuit je aanvullende zorgverzekering, is sterk afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden. Over het algemeen geldt:

 • De eis kan worden gesteld dat de alternatieve zorgverlener is aangesloten bij een bepaalde beroepsvereniging
 • De aanvullende verzekering biedt een vergoeding voor alternatieve geneeswijzen;
 • De facturatie dient aan specifieke voorwaarden te voldoen. Denk hierbij aan de eis van vermelding van AGB-codes en NAW-gegevens;
 • In bepaalde gevallen: de zorgverlener wordt vermeld in de zorgzoeker/gids/wijzer van de zorgverzekeraar.

Soorten alternatieve geneeswijzen

Afhankelijk van je klachten en persoonlijke voorkeuren heb je de keuze uit diverse specialismen van alternatieve geneeswijzen.

Acupunctuur

Hoewel deze alternatieve geneeswijze onder de Chinese geneeskunde kan worden geschaard, verdient acupunctuur als populaire alternatieve geneeswijze een aparte vermelding. Acupunctuur bevordert de doorstroom van ‘chi’ in je lichaam, oftewel de levensenergie. Indien je klachten hebt, is de meest toegepaste behandelmethoden het inbrengen van dunne naaldjes. Deze naaldjes dienen ertoe belemmering en blokkades in de energiestroom op te heffen.

Antroposofische geneeskunde

Het uitgangspunt van de antroposofische geneeskunde is dat het menselijk lichaam uit verschillende lagen bestaat: je fysiek lichaam, levenslichaam, ziel en geestelijke kern. De antroposofische geneeskunde beoogt de balans tussen de verschillende lichamen te herstellen en op die wijze klachten en ziekten voorkomen dan wel te verhelpen. Niet symptoombestrijding maar behandeling van het kernprobleem staat voorop: een spirituele benadering.

Homeopathie

Deze vorm van alternatieve geneeswijze gaat uit van de kracht en balans van lichaam en geest. Dit staat bij de behandeling van je klachten dan ook voorop, waardoor de behandeling doorgaans een integraal karakter heeft: niet alleen symptomen, maar juist ook oorzaken worden aangepakt om deze balans weer te herstellen. Homeopathische middelen stimuleren en bevorderen het vermogen van je lichaam om zichzelf te herstellen. Bij de behandeling is er oog voor jou als persoon en je gehele persoonlijke situatie: homeopathie is een behandeling op maat.

Chinese geneeswijzen

Patiënten die klachten hebben in de lage onderrug, het bekken, de bekkenbodem of buik kunnen voor de behandeling van deze klachten een afspraak maken met een bekkenfysiotherapeut. De bekkenbodemspier ondersteunt de blaas, baarmoeder en endeldarm en houdt het bekken stabiel. Klachten aan deze spier kunnen leiden tot plas- of ontlastingsklachten, pijn bij het vrijen of verzakkingen van bijvoorbeeld de blaas of darmen.

Natuurgeneeskunde

Het uitgangspunt van de natuurgeneeskunde, een breed begrip, is een holistische benadering van genezing. De mens bestaat uit een onlosmakelijke verbonden geheel: zowel fysiek, emotioneel, psychisch als spiritueel. Verstoring op één van deze vlakken kan negatieve gevolgen hebben voor andere gebieden. Bij de verschillende natuurgeneeswijzen, zoals ayurveda, kruidentherapie, reiki, lichttherapie, voedingstherapie en hydrotherapie, wordt dus gekeken naar de balans tussen alle gebieden samen. Centraal hierbij je zelf genezend vermogen.

Counseling

Een counselor helpt je bij het te lijf gaan van emotionele problemen in de privé of juist zakelijke sfeer, levensvragen of relatieproblemen. Het doel van counseling is de innerlijke balans weer te herstellen: de counselor observeert je gedrag, gedachten en gevoelens en zet zich samen met jou in om deze opnieuw op één lijn te krijgen. Een counselor gaat oplossingsgericht te werk om je problemen en vragen aan te pakken en helpt je te komen tot nieuwe inzichten. Een counselor kan je ook helpen bij de ontwikkeling van persoonlijke (sociale) vaardigheden.

Hypnotherapie

Bij hypnotherapie gaat men ervan uit dat veel klachten, zowel fysiek als mentaal, worden veroorzaakt door het onderbewustzijn. De klachten worden daarom aangepakt door middel van hypnose, ontspanningsoefeningen, regressie en trance. Tijdens deze behandelingen blijf je de controle over jezelf houden. Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat hypnotherapie effectief is bij bepaalde klachten, waaronder het prikkelbare darmsyndroom. Hypnotherapie wordt door verschillende zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.