Vergoeding EHBO-cursus

Denk je erover om een EHBO-cursus te gaan doen? Dan is het verstandig om uit te zoeken of jouw zorgverzekering de kosten voor een dergelijke cursus vergoed. In dit artikel lees je hier alles over.

Alle zorgverzekeringen vergelijken

Vergelijk verschillende zorgverzekeringen en bekijk de vergoeding voor EHBO-cursussen.

Vergelijk zorgverzekeringen

Wat is een EHBO-cursus?

EHBO staat voor Eerste Hulp Bij Ongelukken. Op een basis-EHBO-cursus leer je hoe je eerste hulp moet verlenen als er bij jou in de buurt iemand gewond raakt of onwel wordt. Meestal doe je aan het einde van de cursus een EHBO-examen. Als je dit met goed gevolg afsluit, ontvang je je EHBO-diploma. Voorbeelden van EHBO-cursussen en reanimatiecursussen zijn:

  • EHBO gericht op hulpverlening aan baby’s en kinderen
  • Snelcursus EHBO
  • EHBO gericht op hulpverlening aan sporters
  • AED-cursus (Automatische Externe Defibrillator)
  • EHBO gericht op hulpverlening aan volwassenen

Wat leer je op een EHBO-cursus?

Aan het begin van de cursus leer je de basisbeginselen van het verlenen van eerste hulp. Later in de cursus zal er worden ingegaan op verschillende specifieke situaties en verwondingen. Dit beperkt zich niet alleen tot ongelukken in het verkeer of op het sportveld. Je leert ook wat je moet doen als iemand bijvoorbeeld een epileptische aanval krijgt of als een kind per ongeluk uit een fles schoonmaakmiddel heeft gedronken. Reanimatie en mond-op-mondbeademing zijn ook vaste onderdelen van een EHBO-cursus.

Waarom een EHBO-cursus?

Een EHBO-cursus is ontzettend nuttig. Als je de cursus hebt gedaan weet je wat je moet doen in een noodsituatie. En ook heel belangrijk: je weet wat je niet moet doen, zodat je iemands verwondingen niet per ongeluk erger maakt. Met deze kennis kun je potentieel zelfs iemands leven redden. Bovendien is het goed voor je zelfvertrouwen als je weet hoe je moet handelen. Daarnaast is een EHBO-cursus meestal ook nog eens heel erg leuk om te doen.

Waar kun je een EHBO-cursus doen?

Een EHBO-cursus kun je op veel verschillende plekken volgen, bijvoorbeeld bij een afdeling van het Nederlandse Rode Kruis of bij een lokale EHBO-vereniging. Het is aan te raden om een lokale EHBO-vereniging te kiezen die werkt volgens bepaalde erkende richtlijnen, zoals die van het Oranje Kruis. Let er ook op dat de cursus leidt tot een officieel erkend diploma of certificaat. Maak voor het kiezen van een cursus bijvoorbeeld gebruik van de handige cursuszoeker van het Oranje Kruis. De inhoud van de cursus zal in principe overal hetzelfde zijn, maar er kunnen verschillen zitten in de precieze lesmethode, het lesschema en de kosten. Bekijk dus goed wat de verschillende mogelijkheden zijn bij jou in de buurt.

Kosten EHBO-cursus

Een EHBO-cursus is niet goedkoop. Een reguliere basis-EHBO-cursus kost al gauw zo’n €175,00 tot €200,00. Het is dus de moeite waard om uit te zoeken of jouw zorgverzekeraar dit vergoedt.

Dekking EHBO-cursus zorgverzekering

Een EHBO-cursus wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Er zijn echter wel veel zorgverzekeraars die de cursus vergoeden als je aanvullend verzekerd bent. De reden hiervoor is dat het ook voor zorgverzekeraars belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen weten wat ze moeten doen in een situatie waarbij medische hulp noodzakelijk is. Als er goede eerste hulp wordt verleend, geeft dit betere kansen op een voorspoedig herstel. EHBO-cursussen kunnen dus een rol spelen bij de preventie van hoge zorgkosten.

Eigen risico

Vergoedingen voor een EHBO-cursus komen uit een aanvullende verzekering en gaan dus niet van je eigen risico af. Wel is het mogelijk dat je aanvullende verzekering slechts een deel van de kosten voor de cursus betaalt. Dit is afhankelijk van de verzekering die je hebt afgesloten.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897