Vergoeding ergotherapie

Ergotherapie is een behandelvorm voor mensen die problemen dan wel beperkingen ervaren in het zelfstandig functioneren in het dagelijks leven. De therapie helpt jong en oud en bijvoorbeeld studenten met een chronische beperking of geestelijke dan wel lichamelijke beperking om zelfstandiger te worden in hun dagelijkse bezigheden. Niet alleen tijdens het studeren, ook vrijetijdsbesteding, mobiliteit en huishoudelijke taken kunnen hierbij onderdeel uitmaken van de behandeling, zoals het wassen, koken en aankleden.

Wat doet een ergotherapeut precies en in hoeverre komt ergotherapie eigenlijk vanuit de zorgverzekering voor vergoeding in aanmerking? In onderstaand artikel lees je meer informatie.

Alle zorgverzekeringen vergelijken

Vergelijk verschillende zorgverzekeringen en bekijk welke vergoedingen mogelijk zijn voor ergotherapie.

Vergelijk zorgverzekeringen

Wat doet een ergotherapeut?

Een ergotherapeut gaat op zoek naar de problemen die voor een beperking zorgen in je zelfredzaamheid of zelfstandigheid. Op het moment dat deze problemen in kaart zijn gebracht, zal je ergotherapeut aan de hand van verschillende tips en eventuele aanpassingen/hulpmiddelen zoveel mogelijk proberen deze problemen op te lossen dan wel te beperken.

Vergoeding ergotherapie vanuit je zorgverzekering

Een bezoek aan de ergotherapeut wordt tot op bepaalde hoogte vanuit het basispakket van je zorgverzekering vergoed.

Dekking ergotherapie basiszorgverzekering

De basiszorgverzekering is bij alle zorgverzekeraars inhoudelijk gelijk, verzekeraars kunnen echter afspraken hebben gemaakt met zorgverleners. Indien je er in zo’n geval voor kiest naar een andere zorgverlener te gaan, kan het zijn dat je minder vergoed krijgt. Vanuit de basiszorgverzekering krijg je 10 uur ergotherapie op jaarbasis vergoed. Hierbij gelden (afhankelijk van de verzekeraar) de volgende voorwaarden:

  • De meeste verzekeraars werken met DTE (Directe Toegang Ergotherapie). Het is dan niet nodig een verwijsbrief van bijvoorbeeld je huisarts te presenteren bij je therapeut. Bij bepaalde verzekeraars heb je desondanks toch een verwijzing nodig van bijvoorbeeld je huisarts of ander medisch specialist. Vraag dit na bij je verzekeraar;
  • Let er op of je zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt met zorgverleners en werkt met zogenaamde gecontracteerde zorgverleners.
  • Let op het eigen risico: vergoeding van ergotherapie uit het basispakket valt ook onder het verplicht eigen risico. Dit is een deel van de zorgkosten uit de basisverzekering die voor bepaalde zorgvormen eerst tot op bepaalde hoogte uit eigen zak moeten worden betaald. Heb je hier (een deel) nog niet van afgedragen? Dan zal je hier ook rekening mee moeten houden.

Dekking ergotherapie aanvullende zorgverzekering

Is de vergoeding vanuit de basisverzekering niet toereikend voor je? In dat geval kan je bij een groot deel van de zorgverzekeraars een aanvullende zorgverzekering afsluiten met extra behandeluren ergotherapie.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897