Vergoeding fysiotherapie

Problemen met bewegen, een verkeerde houding of overbelaste dan wel pijnlijke spieren of gewrichten: studenten weten steeds vaker de fysiotherapeut te vinden. Niet geheel verwonderlijk, juist als student ben je en blijf je graag volop in beweging!

Als gevolg van een verkeerde studiehouding, intensief sporten, een ongeval, chronische klachten of gewoon een verkeerde beweging liggen lichamelijke klachten en kwalen al snel op de loer. De fysiotherapeut, paramedisch specialist in het menselijk bewegingsapparaat, legt zich toe op de behandeling van dergelijke klachten met als doel deze te verhelpen of verminderen. In hoeverre wordt fysiotherapie eigenlijk vergoed vanuit de (aanvullende) zorgverzekering?

Vergoedingen fysiotherapie bij jouw zorgverzekeraar

Er zijn tegenwoordig veel verschillende aanvullende pakketten verkrijgbaar bij je zorgverzekering waarin de kosten van fysiotherapie tot een bepaalde hoogte dan wel een bepaald aantal behandelingen per jaar worden gedekt. Wat er precies in het aanvullend pakket zit verschilt sterk per verzekeraar. In onderstaande tool kan je de vergoedingen fysiotherapie per zorgverzekeraar vergelijken.


Alle fysiotherapie pakketten vergelijken

Waarom fysiotherapie?

Juist om in de toekomst weer optimaal te kunnen bewegen en functioneren is het belangrijk preventief klachten/blessures te voorkomen, verkeerde houdingen te corrigeren en je lichaam goed van bestaande klachten te laten herstellen. Zeker op het moment dat je je lichaam onvoldoende rust geeft en te snel weer tot (overmatige) belasting overgaat, kunnen blessures en kwaaltjes blijvende schade veroorzaken. Ook in het geval klachten niet geheel te verhelpen zijn, kan de fysiotherapeut behandelingen toepassen die (pijnlijke) klachten verminderen.

De behandeling

Op basis van een kennismakingsgesprek worden je klachten in kaart gebracht. De fysiotherapeut zal vervolgens overgaan tot het onderzoeken van je klachten en op basis van zijn bevindingen een behandelplan opstellen. Het hierop volgende behandeltraject vergt niet alleen een actieve houding van de fysiotherapeut, ook jij zelf dient actief mee te werken aan je eigen herstel.

Dekking fysiotherapie basiszorgverzekering

In hoeverre fysiotherapie vanuit het basispakket van de zorgverzekering voor vergoeding in aanmerking komt, is afhankelijk van je leeftijd en de vraag of je een bepaalde aandoening hebt die op de chronische lijst aandoeningen staat. Alleen aandoeningen op deze lijst komen volledig voor vergoeding in aanmerking vanuit je basisverzekering.

Patiënten tot 18 jaar Patiënten vanaf 18 jaar

Vergoeding indien de aandoening voorkomt op de lijst chronische aandoeningen

De behandelingen worden volledig vergoed. Je dient eerst toestemming te vragen bij je zorgverzekeraar

De behandelingen worden volledig vergoed vanaf de 21e behandeling. Je dient eerst toestemming te vragen bij je zorgverzekeraar

Vergoeding indien de aandoening niet voorkomt op de lijst chronische aandoeningen

Je krijgt 9 behandelingen vergoed. Hebben deze behandeling niet geleid tot het gewenste resultaat? Dan is het mogelijk 9 behandelingen extra vergoed te krijgen

De behandelingen komen alleen voor vergoeding in aanmerking vanuit een aanvullende zorgverzekering, met uitzondering van patiënten met urine-incontinentie. Deze krijgen de eerste 9 behandelingen vergoed uit de basiszorgverzekering

Geldt er een eigen risico?

Nee

Er geldt een eigen risico bij behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering

Welke behandelingen staan op de chronische lijst?

Onder meer aandoeningen als Whiplash, MS (Multipele Sclerose), Myasthenia gravis, frozen shoulder of ruggenmergaandoening staan op de chronische lijst. De volledige lijst kan hier worden geraadpleegd.

Overige vergoedingsmogelijkheden fysiotherapie vanuit het basispakket

Naast een vergoeding voor de behandeling van een chronische aandoening die op de chronische lijst staat vermeld, krijg in je de volgende gevallen fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering:

  • In geval van ziekenhuisopname: het aantal noodzakelijke behandelingen
  • Bij de behandeling van etalagebenen: 37 behandelingen ieder jaar
  • In geval van behandeling van artrose aan de heup of knie: eenmalig 12 behandelingen oefentherapie
  • Bij de behandeling van urineverlies (bekkenfysiotherapie): eenmalig 9 behandelingen

Andere belangrijke aandachtspunten

Werkt jouw zorgverzekeraar met gecontracteerde fysiotherapeuten? Indien je kiest voor een andere, niet gecontracteerde fysiotherapeut kan het zijn dat je de rekening gedeeltelijk zelf dient te betalen. Indien je 18 jaar of ouder bent en lijdt aan een chronische aandoening die voorkomt op de lijst, dien je de eerste 20 behandelingen eenmalig zelf te betalen. Het feit dat je overstapt naar een andere zorgverzekeraar of dat een nieuw kalenderjaar start leiden er niet toe dat de telling opnieuw start. Om een behandeling vanuit je basisverzekering vergoed te krijgen, is het niet nodig een verwijsbrief van je huisarts te overleggen. Indien je aan een chronische aandoening lijdt, is wel een diagnose vereist van een arts/specialist.

Dekking fysiotherapie aanvullende verzekering

Indien je niet lijdt aan een chronische aandoening die voorkomt op de lijst of andere klachten hebt ben je voor de vergoeding van fysiotherapie aangewezen op een aanvullende zorgverzekering. In hoeverre fysiotherapie wordt vergoed, is afhankelijk van het aantal behandelingen dat vanuit je aanvullende verzekering wordt vergoed. Ook kan het zijn dat verzekeraars een maximale jaarlijkse vergoeding vaststellen.

Verzekeraar X vergoed vanuit het aanvullend pakket 9 behandelingen fysiotherapie per jaar. Bij verzekeraar X krijg je fysiotherapie 100% vergoed tot maximaal €500,- op jaarbasis. Bij veel verzekeraars heb je de keuze uit meer of minder uitgebreide aanvullende pakketten. Verwacht je veel behandelingen te ondergaan, dan biedt een uitgebreid aanvullend pakket uitkomst.

Bij veel verzekeraars is het mogelijk de aanvullende verzekering het hele jaar door af te sluiten. De oefentherapieën Cesar en Mensendieck komen overigens onder dezelfde voorwaarden als fysiotherapie voor vergoeding in aanmerking.

Soorten fysiotherapie

Afhankelijk van je klachten, kan je bij verschillende specialismen van fysiotherapie terecht.

Manuele fysiotherapie

Bij de Manueel fysiotherapeut kan je terecht met klachten aan je de arm- en beengewrichten en de wervelkolom. Veelvoorkomende pijnen en bewegingsproblemen aan de nek en schouders vallen bijvoorbeeld onder deze categorie. Ook rugklachten, nek- en hoofdpijn en kaakklachten worden door deze specialist behandeld.

Sportfysiotherapie

Een sportfysiotherapeut begeleidt, behandelt en adviseert de sportende hobbyist maar ook professioneel sporters. Juist mensen die op het punt staan te starten met sporten na een periode van ziekte of na herstel van een blessure zijn aan het juiste adres bij de sportfysiotherapeut. Veelvoorkomende klachten die de sportfysiotherapeut behandeld zijn knie-, enkel- en schouderklachten.

Dryneedling

Deze vorm van fysiotherapie heeft bepaalde kenmerken van acupunctuur en pakt langdurige spierklachten aan. Aan de hand van dunne acupunctuurnaaldjes worden spierknopen en –verhardingen (myofasciale triggerpoints) losgeprikt. Het inbrengen van de naaldjes is pijnloos, de spierreactie is een korte aanspanning (local twitch respons) waardoor de spier uiteindelijk beweeglijker en soepeler wordt.

Bekkenfysiotherapie

Patiënten die klachten hebben in de lage onderrug, het bekken, de bekkenbodem of buik kunnen voor de behandeling van deze klachten een afspraak maken met een bekkenfysiotherapeut. De bekkenbodemspier ondersteunt de blaas, baarmoeder en endeldarm en houdt het bekken stabiel. Klachten aan deze spier kunnen leiden tot plas- of ontlastingsklachten, pijn bij het vrijen of verzakkingen van bijvoorbeeld de blaas of darmen.

Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapie

De bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeut behandelt klachten die voortvloeien uit het uitvoeren van werkzaamheden. Voorlichting en advisering is een belangrijk onderdeel van zijn werkzaamheden, waarbij zaken als de werkhouding, het takenpakket, de belasting, de organisatie en de werkduur de revue passeren. In samenspraak met deze specialist worden arbeidsomstandigheden op de werkplek geoptimaliseerd en wordt een eventuele re-integratie voorbereid. De behandeling richt zich hoofdzakelijk op het terugdringen van de klachten en verzuim.

Hart- vaat- en longfysiotherapie

Hartpatiënten en patiënten met een long- of luchtwegziekte kunnen terecht bij een hart-, vaat- of longfysiotherapeut. De behandeling richt zich voornamelijk op conditieverbetering. Naast conditieoefeningen wordt ook ingezoomd op ademhalingstempo en –technieken.

Psychosomatische fysiotherapie

Klachten die voortvloeiende uit overmatige spanning en stressvolle situaties worden behandeld door de psychosomatische fysiotherapeut. Deze therapievorm richt zich met name op lichamelijke klachten waarvan de oorzaak niet goed wordt begrepen. Het zoomt in op de relatie lichamelijke klachten en psychische overbelasting. Frustrerend voor de patiënt is dat een diagnose niet altijd gemakkelijk te stellen is. Klachten kunnen dan ook uiteenlopend van aard zijn: onduidelijke pijnklachten aan bepaalde spieren of gewrichten, hevige vermoeidheid, duizeligheid, hartkloppingen, drukkende pijn op de borst of hoofdpijnen. Om dergelijke klachten te behandelen richt de psychosomatisch therapeut zich niet alleen op de lichamelijke klachten: hij zal zich verdiepen in je werk- en leefomstandigheden om de klachten bij de wortel aan te pakken.

Oncologische fysiotherapie

Kankerpatiënten kunnen als gevolg van de ziekte of de behandeling verschillende lichaamspijnen, spanningsklachten, afname in spierkracht, verminderde conditie, ademhalingsproblematiek of andere problemen ervaren. De oncologiefysiotherapeut begeleidt de zieke patiënt in de diverse behandelfasen van zijn of haar ziekte: elke fase behoeft een eigen, specifieke behandeling. De behandeldoelen lopen dan ook uiteen: in de herstellende fase staat bijvoorbeeld het langzaam opnieuw opbouwen van krachten en vaardigheden voorop.

Orofaciaal fysiotherapeut

Deze specialist, beter bekend als de kaakfysiotherapeut, behandelt patiënten met spier- en gewrichtsklachten in het hoofd- en halsgebied alsmede klachten aan de kaak. Veelvoorkomende klachten die worden behandeld zijn kaakklachten als tandenknarsen of problemen met het klemmen van de kaak. De therapeut helpt je met het afleren van gewoonten die je kauwstelsel overmatig belasten en leert je bijvoorbeeld door zelfmassage spieren in het kaakstelsel te ontspannen.

Relatie met oefentherapie Cesar- en Mensendieck

Niet in alle gevallen is fysiotherapie de meest aangewezen behandelmethode voor bewegingsklachten. Oefentherapie in de vorm van Cesartherapie of Mensendieck focust op bewust gezond bewegen. Verkeerde houdingen of bewegingen worden aangepakt door verschillende oefeningen: door zelfinzicht te creëren zet de oefentherapeut zich in een houdings- of bewegingsverandering te bewerkstelligen om klachten te verhelpen en in de toekomst te voorkomen.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897