Vergoeding integrale therapie

Bij integrale therapie worden vanuit een integraal oogpunt klachten, problemen of bepaalde aandoeningen behandeld. Uitgangspunt is een holistische benadering: een nauwe verbinding tussen onze fysieke, emotionele en spirituele kanten die elkaar onderling beïnvloeden. Wat houden de verschillende integrale therapieën onder meer in en wanneer bieden deze uitkomst? En in hoeverre wordt deze vorm van therapie vergoed vanuit de (aanvullende) zorgverzekering? Lees er meer over in onderstaand artikel.

Alle zorgverzekeringen vergelijken

Vergelijk verschillende zorgverzekeringen en bekijk welke vergoedingen mogelijk zijn voor integrale therapie.

Vergelijk zorgverzekeringen

Wat houdt integrale therapie in?

Bij integrale therapie staat de persoon in kwestie die problemen ervaart centraal. Dat betekent dat integrale therapie altijd op maat plaatsvindt. Diverse therapeuten en behandelaren die integrale therapie aanbieden werken volgens eigen methodes en technieken. Deze worden integraal toegepast om in eigen tempo, met aandacht voor jouw persoonlijke problemen en klachten, in zo kort mogelijke tijd tot goede resultaten en vooruitgang te komen.

Welke vormen van integrale therapie bestaan er?

Er kunnen, afhankelijk van de werkwijze van de therapeut en de persoonlijke omstandigheden, klachten, problemen of aandoeningen van de cliënt, meerdere vormen van therapie uitkomst bieden. Je kan hierbij denken aan regressietherapie, neuro- of biofeedback (meting van lichaamssignalen), mindfulness, gesprekstherapie of neurolinguïstische programmatie (methodiek die je vaardigheden van experts aanleert). De combinatie van diverse therapievormen helpt snel tot de kern van de problematiek te komen en deze doeltreffend op te lossen dan wel te verbeteren.

Wanneer biedt integrale therapie uitkomst?

Een integrale aanpak helpt wanneer er sprake is van psychosomatische- dan wel psychosociale problemen in de breedste zin van het woord. Denk bijvoorbeeld aan stress, relatieproblemen, angst, onzekerheid, burn-out of depressie. Ook oude patronen of blokkades die je ervaart kunnen aan de hand van integrale therapie worden aangepakt.

Vergoeding integrale therapie vanuit je zorgverzekering

Vanuit je basiszorgverzekering komt integrale therapie niet voor vergoeding in aanmerking. Je dient hiervoor een aanvullende zorgverzekering af te sluiten.

Dekking integrale therapie aanvullende zorgverzekering

Integrale therapie komt doorgaans vanuit de aanvullende zorgverzekering met dekking voor alternatieve geneeswijzen dan wel complementaire therapieën voor vergoeding in aanmerking. Er gelden wel een aantal vereisten:

  • Uit de polisvoorwaarden dient te blijken dat de zorgverzekeraar de VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitskunde) erkent als professionele beroepsvereniging. De therapeut die de behandeling uitvoert dient hier vervolgens bij aangesloten te zijn
  • Op de nota dienen verschillende belangrijke data te worden vermeld, waaronder NAW-gegevens en AGB-codes (identificatiecode voor de zorgaanbieder in het AGB-zorgregister).

Verzekeraars met aanvullende of afwijkende voorwaarden

Alle verzekeraars die onder de VGZ-groep vallen, waaronder De Friesland, stellen aanvullende vereisten alvorens tot vergoeding wordt overgegaan:

  • Bij de VGZ-groep dient de behandeld therapeut in de zorgzoeker of –gids te staan vermeld van de zorgverzekeraar in kwestie. Dat betekent dat het een gecontracteerde zorgverlener dient te betreffen
  • Bij De Friesland dient de therapeut een registratie te hebben bij een koepelorganisatie.
  • Menzis heeft een lijst van VIV leden waarbij behandelingen voor vergoeding in aanmerking komen.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897