Vergoeding Cesar-Mensendieck

Als student ben je in het dagelijks leven behoorlijk actief bezig: je loopt van hot naar her, brengt veel tijd in de collegebanken door, sport, bukt en tilt de nodige zware rugzakken en boodschappentassen. Iedere student heeft daarbij een eigen houding en beweeggedrag: niet alle houdingen zijn echter goed voor het lichaam en kunnen op den duur klachten aan bijvoorbeeld je rug, nek of schouders veroorzaken. Ook indien je met een bepaalde afwijking te kampen hebt, zoals reuma, kunnen bewegingsproblemen ontstaan. In hoeverre komt oefentherapie eigenlijk vanuit je zorgverzekering voor vergoeding in aanmerking?

Alle zorgverzekeringen vergelijken

Vergelijk verschillende zorgverzekeringen en bekijk welke vergoedingen mogelijk zijn voor Cesar-Mensendiecktherapie.

Vergelijk zorgverzekeringen

Wat is Cesar-Mensendieck?

De paramedische (samenhangend met geneeskunde) behandelmethode Cesar-Mensendieck zorgt voor het bijbrengen van gezond beweeggedrag en bewustwording: het richt zich niet alleen op het bestrijden van klachten als gevolg van een verkeerde houding of verkeerd bewegen, maar ook op het voorkomen ervan in de toekomst. Aan de hand van je leefstijl en dagelijkse activiteiten wordt gekeken hoe een effectief behandelplan kan worden opgesteld om je klachten te verhelpen, verminderen dan wel te voorkomen. Tijdens de behandeling worden, aan de hand van functionele en dynamische oefeningen, je bewegingen en houding door de oefentherapeut geanalyseerd en waar nodig gecorrigeerd. Centraal staat het komen tot zelfinzicht: door zelf te leren, zien, horen en ervaren zal eerder een bewegings- of houdingsverandering worden bewerkstelligd. Op deze manier kan de oorzaak van je klachten structureel worden aangepakt.

Voor welke klachten kan oefentherapie helpen?

Oefentherapie kan worden gebruikt om je houding en bewegingsapparaat te verbeteren, klachten te bestrijden en/of deze in de toekomst voorkomen. Bij klachten kan je denken aan:

  • Klachten aan je (onder)rug
  • R.S.I.-klachten
  • Schouder- en nekklachten
  • Hernia-klachten
  • Bekkeninstabiliteit
  • Allerlei klachten ontstaan door je houding en bewegingsapparaat, bijvoorbeeld hoofdpijn als gevolg van een incorrecte houding.

Kan ik direct bij de oefentherapeut aankloppen?

In de meeste gevallen word je op aanraden van je huisarts of andere zorgspecialist doorverwezen naar een Cesar-Mensendiecktherapeut. In een kennismakingsgesprek worden de klachten in kaart gebracht. Op het moment dat de oorzaken en de gevolgen daarvan voor de patiënt duidelijk zijn, wordt een behandelplan opgesteld.

Vergoeding Cesar-Mensendieck vanuit je zorgverzekering

Ben je 18 jaar of ouder? In dat geval komt oefentherapie maar beperkt voor vergoeding in aanmerking vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Alleen in geval je lijdt aan een chronische aandoening krijg je de behandelkosten vanaf de 21e behandeling vergoed.

Dekking Cesar-Mensendieck aanvullende zorgverzekering

Indien je niet lijdt aan een chronische aandoening en op zoek bent naar een vergoeding voor een aantal behandelingen per jaar kan je een aanvullende zorgverzekering afsluiten met dekking voor oefentherapie.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897