Vergoeding pedicure

De verzorging van voeten kan om cosmetische of medische redenen belangrijk voor je zijn. Een pedicure biedt bijvoorbeeld uitkomst voor het verhelpen van een uiteenlopend aantal klachten aan je voeten, zoals likdoorns, eelt, kloven of problemen aan je nagels. Een bezoek aan de pedicure kan dus alleen gericht zijn op de verzorging en de schoonheid van je voeten maar ook een medische reden hebben. Voornoemde klachten kunnen namelijk ook voortkomen uit een (chronische) ziekte of aandoening, zoals diabetes, reuma, kanker of spasticiteit. Er wordt dan gesproken van zogenaamde ‘risicovoeten’. Welke pedicure behandelingen bestaan er en in hoeverre worden deze behandelingen vergoed vanuit de zorgverzekering?

Alle zorgverzekeringen vergelijken

Vergelijk verschillende zorgverzekeringen en bekijk welke vergoedingen mogelijk zijn voor pedicure behandelingen.

Vergelijk zorgverzekeringen

Medische pedicure

Een pedicure op medische gronden biedt uitkomst voor ‘risicovoeten’, veel voorkomend bij ziekten als reuma, diabetes, kanker of spasticiteit maar kan ook om andere redenen op medische grond noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld bij sterk verwaarloosde voeten of ouderdom. Onder deze omstandigheden is het risico op complicaties groot, waaronder beschadiging van zenuwen en bloedvaten, slecht herstellende wondjes, verkleuringen, likdoorns, kloven, kleine botbreuken en voetvervorming- of zelfs het doorzakken ervan.

De behandeling wordt toegespitst op de specifieke klachten van de patiënt, met onder meer toepassing van anti-druk technieken, verwijdering van likdoorns, kloven en/of eelt en de behandeling van nagelaandoeningen. Alle behandelingen worden ingezet ter vermindering van de pijn en preventie van (verdere) klachten. Op het moment dat klachten een andere specialist vergen, bijvoorbeeld een podotherapeut, zal je worden doorverwezen door de pedicure.

Cosmetische pedicure

Een cosmetische pedicure is puur gericht op de verzorging en het mooier maken van je voeten. Behandelingen lopen uiteen van voetmassages tot het vijlen en knippen van teennagels, het behandelen en weghalen van likdoorns en eelt en het aanbrengen van nagellak, gelnagels of een manicure.

Vergoeding pedicure vanuit je zorgverzekering

Wat betreft de vergoeding van een behandeling van de pedicure komt alleen voetzorg medische noodzakelijk als gevolg van diabetes voor vergoeding in aanmerking vanuit de basiszorgverzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de problemen die je hebt aan je voet, deze worden ingedeeld in zogenaamde zorgprofielen. Er zijn in totaal 4 profielen: bij het hoogste profiel is de meeste zorg aan de voeten noodzakelijk.

Dekking pedicure basisverzekering voor diabetespatiënten

Een diabetespatiënt krijgt vanuit het basispakket van de zorgverzekering vergoeding voor een voetscreening (één keer per jaar). Deze screening zal worden afgenomen door een verpleegkundige gespecialiseerd in diabetes, je eigen huisarts of de POH (praktijkondersteuner bij de huisarts). Per zorgprofiel hebben diabetespatiënten, wat betreft de basiszorgverzekering, vervolgens recht op:

Zorgprofiel 1 t/m 4

  • Voetonderzoek uitgevoerd door een podotherapeut en pedicure (eenmaal per jaar).

Zorgprofiel 2 t/m 4

  • Noodzakelijk zorg aan de voeten ter voorkoming van huidzweren en controlebezoeken.

Tot slot krijgen alle patiënten die onder de zorgprofielen 3 en 4 vallen ook nog een vergoeding voor podotherapie. De zorg kan worden aangeboden vanuit een zorggroep (ketenzorg waarbij alle professionals samenwerken, zoals je huisarts en de pedicure). Het voordeel van ketenzorg is dat er bijna geen (of helemaal geen) eigen risico dient te worden afgedragen. Deze informatie kan je opvragen bij je zorgverzekeraar en huisarts. Je kan ook direct een verwijsbrief ontvangen naar de podotherapeut, deze professional zal vervolgens bepalen welke voetzorg nodig is en dit afstemmen met de pedicure.

Dekking pedicure aanvullende zorgverzekering

Overige medische noodzakelijke voetzorg kan alleen voor vergoeding in aanmerking komen vanuit de aanvullende zorgverzekering. Het gaat om:

  • Diabetespatiënten met simms 0 of zorgprofiel 1 (niet alle zorgverzekeraars bieden een vergoeding voor patiënten met simms 09).
  • Patiënten die lijden aan een dwarslaesie, reumatoïde artritis of klachten met medische noodzaak van andere aard.
  • Patiënten die door een ziekte als Parkinson of Multiple Sclerose een zogenaamde ‘medische voet’ hebben.

Let bij de vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering op de volgende zaken:

  • Werkt je zorgverzekeraar voor een volledige vergoeding alleen met gecontracteerde zorgverleners?
  • Het eigen risico geldt niet voor zorg vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.
  • Valt de voetzorg die je ontvangt onder een budget bij je zorgverzekeraar? Uit het budget worden ook andere vormen van zorg vergoed, waardoor je moet letten op je tegoed.
  • Vanuit de aanvullende zorgverzekering bestaat geen vergoeding voor cosmetische voetzorg. Het dient dus te gaan om een medische pedicure of een behandeling bij de paramedisch chiropodist.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897