Zorgkeuze

Op het moment dat je een basiszorgverzekering gaat afsluiten heb je bij veel verzekeraars de keuze uit verschillende polissen. Belangrijk om te weten:

 • Het basispakket van de zorgverzekering is bij iedere verzekeraar inhoudelijk hetzelfde, echter de vorm waaronder de verzekering wordt aangeboden kan per verzekeraar verschillen.
 • De gekozen polisvorm van je basiszorgverzekerig beïnvloedt de vrije zorgkeuze: de vrijheid om zelf voor een bepaalde zorgverlener te kiezen.
 • Voor volledige vrije zorgkeuze betaal je vaak een hogere zorgpremie per maand.

In dit artikel lees je meer over de verschillende polisvormen en de mate van vrije zorgkeuze per polissoort. Let op: de vrije of beperkte zorgkeuze is alleen van toepassing op inplanbare zorg. Spoedeisende hulp ontvang je namelijk altijd bij de dichtstbijzijnde zorgverlener.

Polisvormen

Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe basiszorgverzekering heb je vaak de keuze uit verschillende polissen. Onderscheid kan worden gemaakt tussen de Restitutie-, Natura-, Budget- of Gecombineerde polis.

Restitutiepolis (vrije zorgkeuze)

Bij deze polis dien je de rekening van een zorgverlener eerst zelf voor te schieten, voordat de verzekeraar het zal betalen. Er geldt bij deze polis geen beperking bij de keuze voor je zorgverlener. Je kunt in principe dus zelf kiezen met welke zorgverlener je in zee gaat. De restitutiepolis is meestal, als gevolg van de vrije zorgkeuze, de duurste zorgpolis die zorgverzekeraars aanbieden. Ga je naar een behandelaar waar jouw zorgverzekeraar geen contract mee heeft afgesloten? Je moet de rekening dan wel even voorschieten, maar deze kun je daarna declareren.

Naturapolis (beperkte zorgkeuze)

Bij deze polis worden de rekeningen van de zorgverlening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Je kunt echter alleen zorg afnemen bij zorgverleners waar de zorgverzekeraar een contract mee heeft (als er spoedzorg dient te worden verleend geldt dit niet). Wanneer je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, dan krijg je slechts 50 tot 80 procent van de rekening vergoed. Dit percentage verschilt per zorgverzekeraar en staat vermeld in de polisvoorwaarden. Je hoeft echter niet bang te zijn dat jouw zorgverzekeraar alleen artsen in bijvoorbeeld Noord-Friesland vergoedt, er wordt voor gezorgd dat er door heel Nederland mogelijkheden zijn. Het kan echter voorkomen dat je niet bij het dichtstbijzijnde ziekenhuis terecht kunt.

Budgetpolis (zeer beperkte vrije zorgkeuze)

Wanneer je weinig zorg nodig hebt en het liefst zo min mogelijk betaalt voor je zorgpremie, dan kun je kiezen voor een budgetpolis. Deze is gelijk aan de naturapolis, maar het verschil is dat er nog minder zorgverleners gecontracteerd zijn voor planbare zorg of dat je een lager percentage vergoeding krijgt bij niet-gecontracteerde zorg. Deze clausules vind je in de polisvoorwaarden. Hier staat wel een lage maandelijkse premie tegenover.

Gecombineerde polis

Bij deze polis kan de manier van vergoeding per zorgverlener verschillen. Bij sommige zorgverleners wordt de rekening rechtstreeks naar de verzekeraar gestuurd, bij andere moet je eerst zelf de rekening betalen. Bij een gecombineerde polis kan je zelf de zorgverlener kiezen.

Spoedeisende versus geplande zorg

Allereerst is het belangrijk om wanneer we over vrije artsenkeuze praten het verschil te maken tussen spoedeisende en geplande zorg. Spoedeisende zorg is zorg die je onmiddellijk nodig hebt en die niet kan wachten. Deze zorg zal je altijd ontvangen van de dichtstbijzijnde arts en volledig vergoed krijgen, ongeacht of je nu een goedkopere polis met beperkte vrije zorgkeuze hebt. De beperkte zorgkeuze gaat alleen een rol spelen wanneer je geplande medische behandelingen moet ondergaan. Wanneer je geen voorkeur hebt voor een ziekenhuis of arts, dan is beperkte zorgkeuze dus geen probleem.

Vrije zorgkeuze vastgelegd in wet

De polisvormen van alle basisverzekeringen zijn gebaseerd op de zorgverzekeringswet en regelingen en besluiten over de zorgverzekering. In artikel 13 van de Zorgverzekeringswet is vastgelegd dat alle Nederlanders de mogelijkheid hebben om zelf te kiezen naar welke zorgverlener ze gaan. Zorgverzekeraars mogen echter polissen aanbieden waarbij deze artsenkeuze beperkt is.

Overzicht polisvoorwaarden

Welke informatie treffen we nog meer aan in de polisvoorwaarden, naast de mate van zorgkeuze? Polisvoorwaarden zijn vaak uitgebreid en ingewikkeld qua taalgebruik. In onderstaand overzicht geven we je tekst en uitleg bij de opbouw van de polisvoorwaarden bij je zorgverzekering.

Begripsbepaling

Meestal begint de polis met een beschrijving van veelgebruikte begrippen in de polis en de betekenis hiervan. Een aantal belangrijke begrippen staan beschreven op de pagina begrippenlijst studenten zorgverzekering op deze website.

 • Jaarlijks worden de polisvoorwaarden aangepast
 • De ingangsdatum van de polis, de duur van de polis en wanneer je de zorgverzekering mag opzeggen staat vermeld in de polisvoorwaarden. In principe worden de polisvoorwaarden jaarlijks aangepast. Voor het einde van het kalenderjaar krijg je dan de nieuwe polisvoorwaarden thuisgestuurd en heb je de mogelijkheid om over te stappen van zorgverzekeraar.
 • Verplicht eigen risico

  In de polis staat vermeld dat er wettelijk is bepaald dat er een verplicht eigen risico bestaat. In 2024 is de hoogte van dit verplichte eigen risico €385,-. Er is een aantal zorgkosten, zoals het bezoek aan de huisarts, die niet onder dit verplichte eigen risico vallen.

  Vrijwillig eigen risico

  In de polis staat ook vermeld dat er een vrijwillig eigen risico bestaat. Met het toevoegen van een vrijwillig eigen risico verhoog je het bedrag wat je bij zorg voor je eigen risico neemt. Je kan bij het vrijwillig eisen risico vaak kiezen uit een aantal bedragen. Door dit eigen risico te verhogen, verlaag je de maandelijkse premie die je voor je zorgverzekering moet betalen. Je kunt wanneer je zorg nodig hebt echter wel voor hogere kosten komen te staan.

  Verplichtingen van verzekerde

  In de polisvoorwaarden staat meestal een lange lijst van zaken waartoe je verplicht bent als je een zorgverzekering af hebt gesloten. Een korte samenvatting van verplichtingen van de verzekerde:

 • De verzekerde dient wijzigingen, zoals verandering van bankrekening, verhuizing, overlijden, die invloed hebben op de verzekering door te geven aan de verzekeraar
 • De verzekerde dient een medisch adviseur van de verzekeraar alle informatie te verschaffen die gewenst is. Dit met inachtneming van de privacyregelgeving
 • De verzekerde is verplicht zich te legitimeren bij een zorginstelling
 • De verzekerde mag niet zonder toestemming regelingen treffen met de aansprakelijke of een andere verzekeraar

Fraude

In de polis staat vermeld wat er gebeurt als je fraude pleegt. De verzekeraar mag het bedrag dat is uitgekeerd terugvorderen en de verzekering beëindigen. Ook mag de verzekeraar aangifte doen bij de politie.

Geschillen

In de polis staat omschreven welke rechten er gelden en waar je terecht kan in het geval van een geschil met een zorgverzekeraar.

Buitenlanddekking

In de polis staat beschreven dat de zorg in het buitenland wordt vergoed voor hetzelfde bedrag als de kosten van gelijkwaardige zorg in Nederland.

Uitsluitingen per zorgcategorie

Vervolgens vind je in de polisvoorwaarden per zorgcategorie wat er precies vergoed wordt en wat buiten de dekking valt. Voorbeelden van zorgcategorieën zijn:

 • Huisartsenzorg
 • Mondzorg
 • Medisch specialistische zorg en onderzoek
 • Verpleging
 • Ziekenvervoer
 • Revalidatie
 • Plastisch-chirurgische behandelingen
 • Bevallingen en kraamzorg
 • Paramedische zorg

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897