Print icon

Zorgverzekeringswet

De meeste zaken met betrekking tot zorgverzekeringen zijn vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Op deze pagina staat meer informatie over de Zvw, zoals de belangrijkste bepalingen en de omgang met persoonsgegevens.

Wanneer werd de Zvw van kracht?

Het Besluit zorgverzekering en de Regeling zorgverzekering wordt door de Zvw bepaald. Het Besluit zorgverzekering en de Regeling zorgverzekering is per 1 januari 2006 van start gegaan. Dit besluit en deze regeling vervangen de vroegere Ziekenfondswet, het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering en de Regeling farmaceutische hulp.

Belangrijke bepalingen in de Zvw

  • Dekking: De dekking van het basispakket van een zorgverzekering wordt in de Zvw bepaald.
  • Verzekeringsplicht: Iedereen die legaal in Nederland woont of die hier loonbelasting betaalt is verplicht een zorgverzekering af te sluiten
  • Acceptatieplicht: De Zvw heeft bepaald dat verzekeraars verplicht zijn iedereen te accepteren. Een zorgverzekeraar mag dus niet de verzekering beëindigen als je veel zorgkosten maakt.

Wijzigingen zorgverzekeringswet

Bijna ieder jaar worden er verschillende wijzigingen doorgevoerd in de Zvw. Deze veranderingen worden doorgevoerd door het kabinet die hiermee de stijgende kosten in de zorg proberen te drukken. De zaken die uit het basispakket (wettelijk verplicht) verdwijnen, worden in veel gevallen door de verzekeraar in de dekking van een aanvullende verzekering opgenomen.

Kijk voor meer informatie op onze pagina verandering in de zorg.

Overstappen

Elk jaar heb je de mogelijkheid om van zorgverzekeraar te wisselen. Je ontvangt voor 19 november van het huidige jaar de nieuwe polisvoorwaarden en de hoogte van de premie van het komende jaar. Indien je hier niets mee doet, blijf je automatisch verzekerd bij je huidige aanbieder.

Wil je, je huidige polis opzeggen en veranderen van verzekeraar, dan dient deze schriftelijke opzegging bij je verzekeraar vóór 1 januari van het nieuwe jaar binnen te zijn. Hierbij is het verstandig om er rekening mee te houden dat rond de kerstperiode de post enige vertraging op kan lopen. Verstuur je schriftelijke opzegging dus op tijd. Tegenwoordig kan je eenvoudig overstappen via je nieuwe zorgverzekeraar en biedt deze de service je oude zorgverzekering op te zeggen.

Vervolgens heb je de tijd om offertes aan te vragen bij andere verzekeraars. Je kunt je bij deze verzekeraars aanmelden tot 1 februari. Deze verzekering gaat dan in met terugwerkende kracht per 1 januari.

Kijk voor meer informatie op onze pagina overstappen van zorgverzekering.

Premieachterstand

De nieuwe zorgverzekeraar is gemachtigd om te controleren of je een premieachterstand hebt. Mocht dit het geval zijn, dan kan je niet overstappen van zorgverzekeraar.

Kijk voor meer informatie op onze pagina premie achterstand.

Persoonsgegevens

Als je bij een zorgverzekeraar een zorgpolis aanvraagt, heeft de verzekeraar je adresgegevens nodig. Je adresgegevens worden dan automatisch opgeslagen in de database van de zorgverzekeraar en mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Deze gegevens zijn dus goed afgeschermd.