Aansprakelijk stellen

Je aansprakelijkheidsverzekering behoedt je voor hoge kosten als je per ongeluk iets van iemand anders kapotmaakt of iemand letsel toebrengt. Maar hoe zit dat als jij zelf het slachtoffer bent en iemand jou schade heeft berokkend? In dit artikel kun je lezen wat je in zo’n geval moet doen.

Documentatie

Je dient er ten eerste voor te zorgen dat je alles goed documenteert, zodat je indien nodig jouw kant van het verhaal kunt bewijzen. Maak bijvoorbeeld direct foto’s van de schade of het letsel en verzamel papieren bewijzen zoals bonnetjes of rekeningen. Zorg ook dat je alle correspondentie vastlegt en bewaart. Voer je een telefoongesprek of maak je mondelinge afspraken? Stuur je gesprekspartner dan altijd na het gesprek een e-mail ter bevestiging. In de e-mail geef je een samenvatting van het gevoerde gesprek en de gemaakte afspraken. Vraag ook of je gesprekspartner de e-mail wil bevestigen.

Aansprakelijkheidsverzekering tegenpartij

Eén van de eerste dingen om uit te zoeken is of de tegenpartij een aansprakelijkheidsverzekering heeft. Als dat het geval is, dient de tegenpartij de claim in te dienen bij zijn of haar eigen verzekering. Hij of zij heeft daarvoor wel bepaalde gegevens van jou nodig. Mogelijk wil de verzekering ook bewijzen zien van de schade. Het is dus net zo goed jouw verantwoordelijkheid om je documentatie goed te bewaren. Als de verzekering van de tegenpartij de schadeclaim goedkeurt, zal het schadebedrag aan jou worden uitgekeerd.

Meningsverschillen en conflicten

Het kan voorkomen dat de tegenpartij wel een aansprakelijkheidsverzekering heeft, maar weigert om een schadeclaim in te dienen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de tegenpartij van mening is dat de schade niet zijn of haar schuld is. Doe in zo’n geval toch je uiterste best om samen tot een oplossing te komen. Het is namelijk het eenvoudigst als de tegenpartij gewoon een claim indient bij zijn of haar verzekering. Als de tegenpartij desondanks niet voor rede vatbaar blijft, kun je hem of haar aansprakelijk stellen. Verderop in dit artikel lees je hier meer over.

Tegenpartij zonder verzekering

Mogelijk heeft de tegenpartij geen aansprakelijkheidsverzekering. In dat geval kan de tegenpartij dus geen claim indienen bij een verzekering. De meest eenvoudige oplossing is om te gaan praten met de tegenpartij en te proberen of jullie samen tot overeenstemming kunnen komen. Weigert de tegenpartij om mee te werken, dan kun je ook in dit geval de tegenpartij aansprakelijk stellen.

De tegenpartij aansprakelijk stellen

Iemand juridisch aansprakelijk stellen doe je door hem of haar een brief te sturen waarin je schrijft dat je hem of haar verantwoordelijk houdt voor de geleden schade. Op internet zijn meerdere voorbeeldbrieven te vinden. Je kunt de brief het beste aangetekend per post versturen, zodat je kunt bewijzen dat de tegenpartij de brief heeft ontvangen. Geef de tegenpartij ook een termijn waarbinnen je een antwoord wenst te ontvangen. Afhankelijk van dat antwoord kun je alsnog proberen om de zaak zelf met de tegenpartij af te handelen. Lukt dit niet, dan zul je juridische hulp moeten inschakelen.

Rechtshulp inschakelen

Als je er op geen enkele manier samen met de tegenpartij uitkomt en het gaat om flink wat schade, dan kun je overwegen om juridische hulp in te schakelen. Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt, kun je hier je geval voorleggen. Zij helpen je dan verder. Heb je geen rechtsbijstandsverzekering, dan kun je zelf een advocaat in de arm nemen. Als het gaat om lichamelijk letsel, kun je aankloppen bij een hierin gespecialiseerde letselschadeadvocaat.

Kosten van rechtshulp

Wees je er wel van bewust dat de kosten voor een advocaat meestal erg hoog zijn en flink kunnen oplopen naarmate de zaak langer duurt. Als jouw schadeclaim gegrond wordt geacht, zal de tegenpartij doorgaans de kosten voor de advocaat moeten betalen. Als je de zaak verliest, zul je echter zelf alle kosten moeten betalen. Geen enkele advocaat kan garanderen dat je de zaak zult winnen. Denk er van tevoren dus goed over na tot hoe ver je wilt gaan.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897