Print icon

Verzekerde som

Op het moment dat je bij jouw verzekeraar een inboedelverzekering of een opstalverzekering afsluit wordt er van te voren altijd een bedrag vastgesteld. Dit noemt men ook wel de “verzekerde som”. Op deze pagina lees je meer over de verzekerde som en alle andere zaken die hierbij van belang zijn.

Wat is de verzekerde som?

De verzekerde som is het bedrag dat je hebt verzekerd op basis van bijvoorbeeld de waarde van je inboedel of herbouwwaarde van je huis. De verzekerde som bepaalt:

  • Het maximumbedrag tot op welke hoogte de schade wordt vergoed
  • Het bedrag waarover de premie berekend wordt
  • Het bedrag waarvoor je uiteindelijk verzekerd wilt zijn

In de meeste gevallen is de waarde van jouw inboedel of huis volledig gedekt. De waarde van het verzekerde object is in dat geval gelijk aan de “verzekerde som”.

Veranderingen in de waarde van de inboedel

Het kan echter ook voorkomen dat er tussentijds iets is veranderd, bijvoorbeeld door een verbouwing of de aanschaf van extra spullen. Wanneer je hierbij geen rekening hebt gehouden met het aanpassen van je verzekering kan het zijn dat je onderverzekerd bent.

Onderverzekering

Je bent onderverzekerd indien je voor een lager bedrag verzekerd bent dan de werkelijke waarde van je inboedel of huis. In het geval van schade is het mogelijk dat je een lagere vergoeding ontvangt dan de werkelijke schade. Bepaalde inboedelverzekeraars bieden garantie tegen onderverzekering. Op basis van een berekening van de waarde van je inboedel door de inboedelverzekeraar zelf wordt de garantie gegeven dat je niet onderverzekerd kan zijn.

Oververzekering

Indien je oververzekerd bent, dan heb je voor een hoger bedrag een verzekering afgesloten dan de werkelijke waarde van jouw inboedel of huis. Je krijgt echter nooit een hogere vergoeding dan de werkelijke waarde van jouw inboedel.

Dubbel verzekerd

Het kan voorkomen dat je verschillende objecten dubbel hebt verzekerd. Een voorbeeld is je laptop bij een inboedelverzekering en reisverzekering, beide verzekeringen kunnen kostbaarheden buitenshuis dekken. In dit geval wordt de schade uitgekeerd door de langst lopende verzekering.

Dagwaarde of nieuwwaarde

In de meeste gevallen krijg je in geval van schade de dagwaarde van de inboedel vergoed door de verzekeraar. Er bestaat echter een uitzondering: bij schade aan objecten die nog een waarde van 40% van de nieuwwaarde hebben krijg je bij veel verzekeraars de nieuwwaarde vergoed.

Inboedelwaardemeter of taxatie

Je kunt op twee manieren vaststellen voor welk bedrag je jouw inboedel moet verzekeren. Dit kan door middel van het invullen van een inboedelwaardemeter of je kunt jouw inboedel laten taxeren door een expert.

1. Inboedelwaardemeter

Een inboedelwaardemeter stelt de waarde van jouw inboedel vast en bepaalt voor welk bedrag je al je waardevolle spullen moet verzekeren. Het bedrag dat uiteindelijk uit de inboedelwaardemeter rolt noemen we ook wel de “verzekerde som”.

2. Taxatie

Taxatie van je inboedel heeft verschillende voordelen:

  • Belangrijke en waardevolle bezittingen worden in het taxatierapport genoemd en hoeven dus niet meer te worden aangetoond in het geval van schade.
  • Je bent er zeker van dat je niet onderverzekerd bent en je betaalt de juiste premie.
  • Het volledige getaxeerde bedrag wordt zeker uitgekeerd.

Er hangen echter ook een aantal nadelen aan taxatie:

  • Over het algemeen zijn de kosten van een taxatie hoog.
  • Goederen die je in de toekomst aanschaft staan niet in het taxatierapport en moeten dus apart benoemd worden.

Uitzonderingsgevallen

Er zijn enkele uitzonderingen waarin de verzekeraar een hoger bedrag uitkeert dan het bedrag waarvoor je verzekerd bent. Voorbeelden van kosten die door een verzekeraar in de meeste gevallen worden vergoed zijn:

1. Bereddingskosten

Dit zijn kosten die worden gemaakt om te voorkomen dat er verdere schade ontstaat. Ook kosten om de schade te verminderen vallen onder bereddingskosten.

2. Expertisekosten

Dit zijn de kosten voor het inschakelen van een expert om de schade vast te stellen.

3. Opruimingskosten

Dit zijn de kosten die gemaakt worden tijdens het opruimen van de schade.

4. Kosten van noodvoorzieningen

Dit zijn kosten voor het tijdelijk gebruik maken van noodvoorzieningen.